VAKWERKPLAN HAVO/VWO: Kunst Algemeen, Kunst Beeldend en Kunst Muziek

 

We baseren ons op de wettelijk vastgestelde  eindtermen van de kunstvakken: Kunst Beeldend (inclusief Kunst Algemeen) en Kunst Muziek (inclusief Kunst Muziek)

 

 

KUNST ALGEMEEN

KUNST BEELDEND

KUNST MUZIEK

4 havo

sem 1

massacultuur – inleiding

(ANTI-) RECLAME IN DE MASSACULTUUR + DOCENTENHANDLEIDING (2007)

DE STAD (2000)

REIZEN (2000)

HET ALLEDAAGSE / DE GEDROOMDE, IDEALE MENS: SUPERMAN/ VOOR DE MASSA (1999)

Massacultuur, 20ste eeuw:

Blues, Jazz, ritme &blues & popmuziek

4 havo

sem 2

examenonderwerp uit periode voor de 20ste eeuw:

Kerk, Hof, Burgerij of Romantiek en Realisme

Kerk: "de Apocalyps" / engelen en duivels/ een altaarstuk voor jouw idool/ een mantel met beeldverhaal  (2001) of HEAVEN (2008)

Hof: HELDEN aan het Hof/ REIZEN: OP ONTDEKKINGREIS……..VER GEZOCHT ?!  (2001)

REIZEN: OP ONTDEKKINGREIS……..VER GEZOCHT ?! (2001)

Romantiek/Realisme: HELDEN in Romantiek &   Realisme (2001)

Middeleeuwen en Renaissance

- Muziek in relatie tot mens/maatschappij

- Analyse muziekstuk en instrumentatie uit Middeleeuwen en Renaissance

5 havo

sem 1

cultuur van het moderne

ABSTRACT (2006)

Barok

- Klassieken

- Analyse fuga, hoofdvorm sonate

- Concertbezoek

5 havo

sem 2

massacultuur – vervolg

INTO PHOTOGRAPHY (2011)

HEAVEN (2008)

GEENGAGEERDE KUNST (2007)

Van klassiek tot en met 20ste eeuw

- Impressionisme (Ravel, Debussy, Roussel)

- Expressionisme (o.a. Strawinsky)

- Moderne muziek (o.a. Berio, Andriessen enz.)

Muziek in relatie tot veranderingen in de maatschappij – industrialisatie en wereldoorlogen

herhalen/ examentraining

bij elk onderwerp komen domein A & domein B aan bod, Zelfstandig Leren staat gedurende het hele leerproces centraal.        Info muziek: P. Hamers

 

VERDELING VAN DE ONDERWERPEN  - vwo ( 1 contactuur per week)

 

KUNST ALGEMEEN

KUNST BEELDEND

KUNST MUZIEK

4 vwo

sem 1

massacultuur (=onderwerp 4)– inleiding

INTO PHOTOGRAPHY (2011)

(ANTI-) RECLAME IN DE MASSACULTUUR + DOCENTENHANDLEIDING (2007)

DE STAD (2000)

REIZEN (2000)

HET ALLEDAAGSE / DE GEDROOMDE, IDEALE MENS: SUPERMAN/ VOOR DE MASSA (1999)

Massacultuur, 20ste eeuw:

- Blues, Jazz, ritme & Blues & popmuziek

- Geschiedenis Jazz & Blues en schema analyseren.

4 vwo

sem 2

onderwerp 1: Actief Kunst Analyseren

Massacultuur en postmodernisme, Moderne cultuur, aanzet tot moderne cultuur in 19de eeuw.

Intro: Wat is Hedendaagse kunst? en TENTOONSTELLING MAKEN

RAW/TWIST & SHINE (2011) projecten van Fundament Foundation - relatie met Actief Kunst Analyseren.

Kerk: "de Apocalyps" / engelen en duivels/ een altaarstuk voor jouw idool/ een mantel met beeldverhaal  (2001) of HEAVEN (2008)

Hof: HELDEN aan het Hof/ REIZEN: OP ONTDEKKINGREIS……..VER GEZOCHT ?!  (2001)

REIZEN: OP ONTDEKKINGREIS……..VER GEZOCHT ?! (2001)

Romantiek/Realisme: HELDEN in Romantiek &   Realisme (2001)

Middeleeuwen en Renaissance

- Muziek in relatie tot mens/maatschappij

- Analyse muziekstuk en instrumentatie uit Middeleeuwen en Renaissance

- Theorie over het ontstaan van de meerstemmigheid; analyse - kunstlied/volkslied en kerkelijk lied naar de Renaissance toe.

5 vwo

sem 1

onderwerp 2: Kerk, Hof, Burgerij of Romantiek en Realisme

Blemishes/RAW (2011) project van Fundament Foundation - relatie met Actief Kunst Analyseren.

Kerk: "de Apocalyps" / engelen en duivels/ een altaarstuk voor jouw idool/ een mantel met beeldverhaal  (2001) of HEAVEN (2008)

Hof: HELDEN aan het Hof/ REIZEN: OP ONTDEKKINGREIS……..VER GEZOCHT ?!  (2001)

REIZEN: OP ONTDEKKINGREIS……..VER GEZOCHT ?! (2001)

Romantiek/Realisme: HELDEN in Romantiek &   Realisme (2001)

Barok

- Analyse fuga en betekenis concerto grosso

- Portret van belangrijke barokcomponist, o.a. Scarlatti, Bach, Händel.

5 vwo

sem 2

onderwerp 1 en 2 herhalen en ingaan op Actief Kunst Analyseren

Klassieken (18e eeuw) Haydn, Mozart en Beethoven

- Analyse: sonate -> hoofdvorm

- Portret van klassieke componisten

 

6 vwo

sem 1

onderwerp 3 modern

ABSTRACT (2006)

Van Klassiek tot en met de 20ste eeuw (1890 – 2000)

- Impressionisme (Ravel, Debussy, Roussel)

- Expressionisme (o.a. Strawinsky)

- Dodecafonie (2e Weense school)

- Modern (Xenakis, Andriessen enz.)

6 vwo

sem 2

massacultuur – vervolg

GEENGAGEERDE KUNST (2007)

HEAVEN (2008)

Behandeling totale stof voor examen

- Theorie en concertverslagen (muziekdossier)

- Analyse muziekstukken, componisten, instrumenten

herhaling/ examentraining

bij elk onderwerp van Kunst Algemeen komen domein A & domein B aan bod, Zelfstandig Leren staat gedurende het hele leerproces centraal.      Info muziek: P. Hamers

 

KUNST ALGEMEEN:

Stofbeperking in de examenonderwerpen:

voor havo: drie examenonderwerpen, waarvan altijd de twee onderwerpen uit de twintigste eeuw; en 1 onderwerp uit de periode daarvoor. Dit onderwerp wisselt elke twee jaar.

voor vwo: vier examenonderwerpen, waarvan altijd de twee onderwerpen uit de twintigste eeuw; en 3 onderwerpen uit de periode daarvoor. 1 onderwerp komt daarbij dan niet aanbod; dit wisselt elke twee jaar. Zie schema verplichte onderwerpen.

 

Domein A: vaardigheden en benaderingswijzen

Kennis, inzicht en vaardigheden. Het leren hanteren van de relevante kenmerken en begrippen; leren herkennen van stromingen enz. Dit binnen het kader van Zelfstandig Leren.

Zie beschouwingswijzen en beschouwingswijzers

 

Domein B: Invalshoeken (zie werken met probleemstellingen en invalshoeken en werken met bronnen)

Kunst, religie en levensbeschouwing

Kunst en esthetica

Kunstenaar en opdrachtgever, politieke en economische macht

Kunst en vermaak

Kunst, wetenschap en techniek

Kunst intercultureel

 

Domein C: Onderwerpen (zie uitgewerkte onderwerpen)

Cultuur van de kerk, van de 11de t/m de 14de eeuw  - uitwerking subdomein 1

Hofcultuur, in de 16de en 17de eeuw – uitwerking subdomein 2

Cultuur van de Burgerij in Nederland in de 17de eeuw  - uitwerking subdomein 3

Cultuur van Romantiek en Realisme, in de 19de eeuw – uitwerking subdomein 4

Cultuur van het Moderne in de eerste helft van de 20ste eeuw  - uitwerking subdomein 5  + palet ckv2

Massacultuur in de tweede helft van de 20ste eeuw – uitwerking subdomein 6 + palet ckv2

 

Evaluatie volgt o.a. met behulp van het Toetsmodel

 

home                terug naar concept