Verplichte onderwerpen voor ckv 2, van 2006 tot en met 2010

 

Regeling onderwerpen van het centraal examen Kunst (Algemeen) voorheen CKV2 vanaf 2009 HAVO 2010 VWO

 

Bestemd voor:

c scholen voor vwo en havo;

c voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

 

HAVO

 

 

CKV2

CKV2

CKV2

Kunst

(algemeen)

Kunst

(algemeen)

Kunst

(algemeen)

Kunst

(algemeen)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Hofcultuur in

de zestiende

en zeventiende

eeuw

 

Hofcultuur in

de zestiende

en zeventiende

eeuw

 

Cultuur van de

kerk in de

elfde tot en

met veertiende

eeuw

 

Cultuur van de

kerk in de

elfde tot en

met veertiende

eeuw

 

Cultuur van

romantiek en

realisme in de

negentiende

eeuw

 

Cultuur van

romantiek en

realisme in de

negentiende

eeuw

 

Burgerlijke cultuur van

Nederland in de 17e eeuw

 

Cultuur van

het moderne

in de eerste

helft van de

twintigste

eeuw

 

Cultuur van

het moderne

in de eerste

helft van de

twintigste

eeuw

 

Cultuur van

het moderne

in de eerste

helft van de

twintigste

eeuw

 

Cultuur van

het moderne

in de eerste

helft van de

twintigste

eeuw

 

Cultuur van

het moderne

in de eerste

helft van de

twintigste

eeuw

 

Cultuur van

het moderne

in de eerste

helft van de

twintigste

eeuw

 

Cultuur van

het moderne

in de eerste

helft van de

twintigste

eeuw

 

Massacultuur

in de tweede

helft van de

twintigste

eeuw

 

Massacultuur

in de tweede

helft van de

twintigste

eeuw

 

Massacultuur

in de tweede

helft van de

twintigste

eeuw

 

Massacultuur

in de tweede

helft van de

twintigste

eeuw

 

Massacultuur

in de tweede

helft van de

twintigste

eeuw

 

Massacultuur

in de tweede

helft van de

twintigste

eeuw

 

Massacultuur

in de tweede

helft van de

twintigste

eeuw

 

 


 

VWOWO

 

CKV2

CKV2

CKV2

Kunst

(algemeen)

Kunst

(algemeen)

Kunst

(algemeen)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cultuur van de

kerk in de

elfde tot en

met veertiende

eeuw

 

Cultuur van de

kerk in de

elfde tot en

met veertiende

eeuw

 

Cultuur van de

kerk in de

elfde tot en

met veertiende

eeuw

 

 

 

 

Cultuur van de

kerk in de

elfde tot en

met veertiende

eeuw

 

Hofcultuur in

de zestiende

en zeventiende

eeuw

 

 

 

 

Hofcultuur in

de zestiende

en zeventiende

eeuw

 

Hofcultuur in

de zestiende

en zeventiende

eeuw

Hofcultuur in

de zestiende

en zeventiende

eeuw

 

 

 Burgerlijke

cultuur van

Nederland in

de zeventiende

eeuw

 Burgerlijke

cultuur van

Nederland in

de zeventiende

eeuw

 Burgerlijke

cultuur van

Nederland in

de zeventiende

eeuw

Burgerlijke

cultuur van

Nederland in

de zeventiende

eeuw

 

Cultuur van

romantiek en

realisme in de

negentiende

eeuw

 

Cultuur van

romantiek en

realisme in de

negentiende

eeuw

 

Cultuur van

romantiek en

realisme in de

negentiende

eeuw

 

 

 

 

 

 

Cultuur van

het moderne

in de eerste

helft van de

twintigste

eeuw

 

Cultuur van

het moderne

in de eerste

helft van de

twintigste

eeuw

 

Cultuur van

het moderne

in de eerste

helft van de

twintigste

eeuw

 

Cultuur van

het moderne

in de eerste

helft van de

twintigste

eeuw

 

Cultuur van

het moderne

in de eerste

helft van de

twintigste

eeuw

 

Cultuur van

het moderne

in de eerste

helft van de

twintigste

eeuw

 

Massacultuur

in de tweede

helft van de

twintigste

eeuw

 

Massacultuur

in de tweede

helft van de

twintigste

eeuw

 

Massacultuur

in de tweede

helft van de

twintigste

eeuw

 

Massacultuur

in de tweede

helft van de

twintigste

eeuw

 

Massacultuur

in de tweede

helft van de

twintigste

eeuw

 

Massacultuur

in de tweede

helft van de

twintigste

eeuw

 

 

 


home             terug naar onderwerpen