Onderwerp: Cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw

 

Accenten binnen het onderwerp:

kerken met bijbehorende beeldende kunstproducten;

liturgie;

religieus drama in en buiten de kerk;

houding van de kerk ten opzichte van dans;

kerkmuziek: ontwikkeling in relatie tot het Gregoriaans; meerstemmige mis, motet;

verzamelingen: kerkschatten

 

Specificaties van het onderwerp vanuit domein B invalshoeken voor reflectie:

 

Kunst en religie, levensbeschouwing

·         Visies op geschiedenis: heilsgeschiedenis (Bijbel)   'begin en eind bekend'.

·         Bijvoorbeeld: schepping; zondeval; geboorte, leven, sterven en opstanding van Christus; laatste oordeel; Maria.

 

Kunst en esthetica

·         Schoonheid als openbaring van het goddelijke in licht, glans en kleur, geometrische orde.

·         Volk levendige voorstelling bijbrengen van godsdienstige verhalen.

·         Theorieën voor en tegen het gebruik van beelden.

·         Natuur als boek vol symbolen (goddelijke werking); natuur en goddelijke liefde.

·         Originaliteit is geen maatstaf.

·         Voorbeelden: Suger, Bernardus van Clairvaux, Franciscus van Assisi.

 

Kunstenaar en opdrachtgever; politieke en economische macht

·         Opleiding: leren in werk-/bouwplaats, klooster-/kathedraalscholen (muziek).

·         Kunst als ambacht: meester-gezel relatie; beginnende gildenorganisatie.

·         Ontstaan en ontwikkeling van muzieknotatie.

·         Opdrachtgevers: kerk, adel, gilden.

·         Organisatie samenleving: feodaal systeem, opkomst stad.

·         Verzamelingen: kerkschatten, onder andere relieken, boek (muzieknotatie).

 

Kunst en vermaak

·         Liturgisch drama, met inbegrip van kluchtige elementen.

 

Kunst, wetenschap en techniek

·         Samenhang kennis, geschiedenis, moraal en geloof (encyclopedisch geheel).

·         Ontstaan meerstemmigheid.

·         Technische ontwikkeling: skeletbouw.

 

Kunst intercultureel

·         Kruistochten en contacten met Arabieren (hoog beschavingspeil van Arabieren).