HELDEN

in

Romantiek &   Realisme

De opdracht voor het 2e semester CKV 3 gaat over Helden in Romantiek & Realisme. Bij CKV 1 ben je nu ook bezig met het thema helden. Bij CKV 2 hebben we gezien dat in de periode van de Romantiek, helden (vooral tragische) veel verbeeld worden en in de stijlperiode van het Realisme zijn het eigenlijk juist de antihelden (de gewone mensen/ arbeiders) die men als held beschouwt.

 

In de periode van de Romantiek zie je dat men wil vluchten voor de realiteit. Men gaat op zoek naar de puurheid in de natuur; naar verre streken (exotisch); naar de geschiedenis (mythen en legenden uit de eigen cultuur); of men vlucht in dromen. In de kunsten, zoals in de beeldende kunst; de muziek; het theater; de dans en met name in Opera’s en gesamtkunstwerken, zie je dat men steeds het heldhaftige, heroïsche weer wil geven. Men doet dat op een heel dramatische manier. Het centrale thema is steeds: verlangen naar het onbereikbare (daarom zijn er in veel kunsten ook zoveel tragische helden verbeeld). In de periode van het Realisme, wil men juist de werkelijkheid niet mooier maken dan hij is: men wil juist de werkelijkheid tonen zoals die zich voordoet. De gewone mensen worden tijdens hun dagelijkse bezigheden weergegeven als helden van de realiteit.

 

Jullie opdracht is als volgt:

-          Kies voor een type held (klassieke held; tragische held; antiheld enz.)

-          Kies een van de bovenstaande inspiratiebronnen ( de natuur; de geschiedenis; dromen; verre streken; de realiteit) en ga van daaruit een beeld maken van een held die daarbij past.

-          De door jou gekozen held kun je uitwerken m.b.v.

1)       Ruimtelijke technieken (gips/ klei/ ijzerdraad constructie enz.)

2)       Maar ook kun je denken aan een lichaamsobject voor jouw held.

3)       Daarnaast mag je je held ook uitwerken in een decor (je maakt dan zowel achtergrond decor als de figuur van de held)

 

Je hebt hiervoor de tijd tot het einde van dit schooljaar. Op 5 juni moet je je werk inleveren.

 

Kijk op bijgevoegd stappenplan, op welke manier je je proces kunt starten. Let er daarbij op dat je voldoende ontwerpen maakt (breedheid) en voldoende voorstudies (diepgang) maakt. Daarnaast dien je een logboek bij te houden van je keuzes in dit proces. Lees de bijgevoegde stencils over de functie van het logboek. Al het werk mag uitsluitend in de les gemaakt worden, en alleen na overleg met de docent mag je arbeidsintensieve onderdelen thuis doen.

 

SUCCES !!                  M.T. van de Kamp

 

   home               terug naar Romantiek en Realisme                        terug naar Kunst beeldend opdrachten