INVALSHOEK 6: KUNST INTERCULTUREEL

 

 

SUBDOMEIN 1: CULTUUR VAN DE KERK

Invalshoek 6 - Kunst intercultureel

 

Kruistochten en contacten met Arabieren ( hoog beschavingspeil van Arabieren)

Probleemstelling:

Wat waren de 'kruistochten' en wat was hun doel.

Onderzoeksvragen:

6.1: Op welke manier kwamen de kruisvaarders in contact met de Arabische cultuur ?

6.2: Waar ( en: waarom daar) kwamen beide culturen het meest in contact met elkaar ?

Trefwoorden:

De islam als 'vijand' voor het Christendom; 'Heilige oorlog"; religie van het zwaard; 1095: Urbanus II; 1096: eerste kruistocht;

 

Aandacht voor ontmoetingen met Arabische, Islamitische kunst & cultuur.

Probleemstelling:

Wat leverde het contact met andere culturen op ? ( op het gebied van de handel, de religie, de kunst en cultuur.)

Onderzoeksvragen:

6.3: Wat leerde men door het contact met de Arabische cultuur ?

6.4: Maak de invloed op de westerse cultuur zichtbaar/hoorbaar

Trefwoorden:

Handel; wetenschap; kennis; boeken; aantrekkingskracht Arabische wereld.

Bronnenteksten:

 © M.T. van de Kamp i.s.m. M. Janssens - 2000

 

SUBDOMEIN 2: HOFCULTUUR

Invalshoek 6 - Kunst intercultureel

 

Ontdekkingsreizen:

Probleemstelling:

Noem een aantal redenen waarom men in deze periode reizen ondernam.

Onderzoeksvragen:

6.1: Welke nieuwe produkten / gebruiken / handel werden er aan de europese hoven geïntroduceerd door de contacten met andere culturen ?

6.2: Geef een aantal voorbeelden van vondsten uit de nieuwe wereld die we nu typisch Europees vinden maar hun oorsprong elders in een andere cultuur hebben.

6.3: Noem positieve en negatieve aspecten van het ontdekken van de nieuwe wereld en Geef aan wat het effect hiervan is geweest.

Trefwoorden:

ontdekkingsreizen; Kolonieën;

 

Aandachtspunten: Lully 'Le Bourgeois gentilhomme'

Probleemstelling:

Op welke manier worden er in "Le Bourgeois gentilhomme" andere culturen verwerkt ?

Onderzoeksvragen:

6.4 :Beschrijf hoe theater/muziek/dans gecombineerd werden aan het Franse hof)

6.5 : Leg uit hoe Lully exotische invloeden introduceerde.

Trefwoorden:

Le Bourgeois gentilhomme - van Lully = comédie-ballet 1670.

 

Bronnenteksten:

Geschiedenis van het theater, Phyllis Hartnoll

A history of the theatre, Glynne Wickham

Van hofballet tot Postmoderne dans, Luuk Utrecht

 

SUBDOMEIN 3: CULTUUR VAN DE BURGERIJ

Invalshoek 6: Kunst intercultureel

 

Ontdekkingsreizen: wisselwerkingen in Chinees porselein - Delfts aardewerk

Probleemstelling:

Welke nieuwe contacten met andere culturen leverden de ontdekkingsreizen op ?

Onderzoeksvragen:

6.1: Beschrijf op welke manier de contacten met Azië verliepen ? Geef aan de hand van de wisselwerking in chinees porselein en delfts aardewerk aan op welke manier dit contact verliep.

6.2: Met welke houding benaderde men mensen uit de nieuw ontdekte gebieden ?

6.3: Waarom ontstond er kolonialisme ?

6.4: Welke invloed ontstond er door dit contact met andere culturen voor de kunsten ? Geef hiervan een voorbeeld. 

Trefwoorden:

Delfts blauw;

Bronnen:

Inlezen via bronnenbundels: Om deze bronnenbundels te vinden, zie de aanwijzingen op http://www.kunstcontext.com/ckv/leerbron.htm

Over Delfts Blauw: http://www.delft.nl/delftsblauw/  en: http://www.delftsaardewerk.nl/

VOC: http://www.voc-kenniscentrum.nl/

VOC: http://www.onderwijsbeeldbank.geheugenvannederland.nl/component/option,com_bbkb/vak,geschiedenis/hoofdthema,4/subthema,47/readon,1/

Bergvelt. E., R. Kistemaker, red.. De wereld binnen handbereik, Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585-1735

Jacobs, E.P. Varen om Peper en Thee

Kiers, J. Glorie van de Gouden Eeuw. Catalogus.

Stevens, Harm. De VOC in bedrijf, 1602-1799

 

Schilderijen flora/fauna/mensen, landschappen vreemde landen als 'reisverslag met   Hollandse ogen'

Probleemstelling:

Op welke manieren werden de nieuwe gebieden/mensen/producten als reisverslag verwerkt in de kunsten ?

Onderzoeksvragen:

6.5: Welke rol speelden tulpen in/voor:  de stillevens ; delfts blauw ; symboliek ? Leg uit waarom dat zo was.

6.6: Geef een voorbeeld van een ‘reisverslag’ van landschap/flora/fauna dat gemaakt is door een Nederlandse kunstenaar

Trefwoorden:

Stillevens, Landschappen;  Delfts Blauw;

Bronnen:

Inlezen via bronnenbundels: Om deze bronnenbundels te vinden, zie de aanwijzingen op http://www.kunstcontext.com/ckv/leerbron.htm  

Over Delfts Blauw: http://www.delft.nl/delftsblauw/  en: http://www.delftsaardewerk.nl/

Tulpenmanie: http://www.histotheek.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1156&Itemid=73

Albert Eckhout: http://www.cultuurarchief.nl/tentoonstellingen/0403alberteckhout.htm  en: http://codart.nl/exhibitions/details/585/  en: http://www.mauritshuis.nl/index.aspx?FilterId=974&ChapterId=1163&ContentId=15478

Frans Post: http://www.mauritshuis.nl/index.aspx?FilterId=974&ChapterId=1137&ContentId=14775

Bergvelt. E., R. Kistemaker, red.. De wereld binnen handbereik, Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585-1735

Jacobs, E.P. Varen om Peper en Thee

Kiers, J. Glorie van de Gouden Eeuw. Catalogus.

Stevens, Harm. De VOC in bedrijf, 1602-1799

 

Bronnenteksten:

-        Ver gezocht – themakatern kunstgeschiedenis – examenbundel / bronnenbundel

-        Glorie van de gouden eeuw – tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum

-        Topstukken – rijksmuseum – of website: www.rijksmuseum.nl

-        Rembrandts schatkamer – B. vd. Boogert

 

SUBDOMEIN 4: ROMANTIEK EN REALISME

 

Invalshoek 6 - Kunst intercultureel:

 

6a: Effecten van kolonialisme en wereldtentoonstellingen

 Onderzoeksvragen:

6.1:  Waarom en waar werden de wereldtentoonstellingen gehouden ?

6.2:  Kun je aangeven op welke kunstvorm deze vooral van invloed waren?

6.3: Noem voorbeelden in de Kunst, waar je de invloed ziet van het kolonialisme.

6.4: Op welke manier keek men naar andere culturen ?

Probleemstellingen:

6a.1: Welke gevolgen ontstonden er in de kunsten als gevolg van het kolonialisme ?

6a.2: Welke gevolgen ontstonden er in de kunsten als gevolg van de wereldtentoonstellingen ?   

Trefwoorden:

Wereldtentoonstellingen; Kolonialisme;

Bronnen:

rom.real./ blz. 40/41 ; blz. 42/ 43; encarta – wereldtentoonstellingen / kolonialisme; + diverse andere bronnen.

 

6b: Kennis van de wereld vergroot door fotografie (etnografische foto's, reisfoto's)

Onderzoeksvragen:

6.5: In welke mate heeft de opkomst van de fotografie de beeldende kunst beïnvloed?

6.6: Zijn ideeën over andere culturen af te leiden uit de etnografische foto's van de 19de eeuw.

Probleemstelling:

6b: In welke mate heeft de opkomst van de fotografie de kennis van de wereld vergroot ?

Trefwoorden:

fotografie ( Niepce; William Henry Fox Talbot; Daguerre ); reisfotografie; etnografische foto's

Bronnen:

rom/real.: blz. 47; a new history of photography – Kohnemann; 150 jaar fotografie – Mattie Boom; Naar het leven ? Themakatern kunstgeschiedenis 6 vwo over realisme & rol van de fotografie ; teken als taal , themakatern kunstgeschiedenis 6 vwo– o.a. over de rol van de fotografie.

 

6c: Aandachtspunten: Debussy, Petipa, Van Gogh

Onderzoeksvragen:

6.6: Geef aan op welke manier Debussy beïnvloed werd, door contact met andere culturen.

6.7: Welke stijlveranderingen heeft de bestudering van de Japanse kunst gebracht in het werk   

van Van Gogh ?

6.8: Welke rol heeft de franse choreograaf Petipa voor het Russische ballet gehad, en welke

ontwikkeling heeft dat weer bij het Franse ballet teweeg gebracht?

Probleemstellingen:

6c: Op welke manier werden kunstenaars beïnvloed door contacten met andere culturen ?

Trefwoorden:

Japonisme; Van Gogh; Debussy; Petipa;

Bronnen:

rom./real.: blz. 15; blz 12; blz. 20 + diverse andere bronnen.

 

SUBDOMEIN 5: MODERNE CULTUUR

 

Invalshoek 6: Kunst Intercultureel – zie Palet ckv 2 Modern

 

 

SUBDOMEIN 6: MASSACULTUUR

 

Invalshoek 6: Kunst Intercultureel – zie Palet ckv 2 Massa

 

ã Marie-Thérèse van de Kamp – 2009