SUBDOMEIN 6: MASSACULTUUR

C: CKV 3 opdrachten in relatie tot thema REIZEN (CKV 1) en onderwerp Massacultuur (CKV 2)

 

 

Voorbeeld: CKV 1, 2/ 3 - een doorlopende leer en ervaringsweg

 

( dit is de presentatie die tijdens de fontys CKV conferentie gehouden is)

 

Opzet van het voorbeeld:

 

•      CKV 1: thema Reizen

•      CKV 2: Massacultuur

•      CKV 3: Beeldende opdrachten bij het thema Reizen + bij de invalshoeken van Massacultuur

 

CKV 1: thema Reizen

•      Subthema: Reizen – ontmoetingen met andere culturen

•      Tekst / methode: Ver Gezocht (thema kg/kb vwo examens); Double Dutch (tentoonstelling over inter- & multiculturaliteit)

•      Verbinding maken tussen alle domeinen van CKV 1 + tussen de opdrachten voor de praktische activiteit en opdrachten voor CKV 3.

 

CKV 2: Massacultuur

•      Invalshoek 1: Kunst & religie, levensbeschouwing

•      Invalshoek 2: Kunst & esthetica

•      Invalshoek 3: Kunstenaar en opdrachtgever

•      Invalshoek 4: Kunst en vermaak

•      Invalshoek 5: Kunst, wetenschap en techniek

•      Invalshoek 6: Kunst intercultureel

 

 

CKV 1 + CKV 2 + CKV 3 =

•      Waarom een verbinding leggen ? Wat is de noodzaak hiervoor / meerwaarde hiervan ?

•      CKV 1/CKV 2 /CKV 3 = complementair ?

•      Uitgangspunten tweede fase + studiehuis toepassen.

•      Welke mogelijkheden zijn er t.a.v. verbindingen tussen CKV 1, 2/3 ?

 

CKV 1 + CKV 2 + CKV 3 voorbeeld

•      CKV thema Reizen: subthema = ontmoetingen met andere culturen

•      Massacultuur = ontmoetingen met andere culturen anno nu = interculturaliteit, multiculturaliteit, globalisering, cultuurrelativisme

•      CKV 3 = Reizen, ontmoetingen met andere culturen, bij elke invalshoek van CKV 2 een keuzeopdracht maken voor de leerlingen ( aansluiten op de belevingswereld van leerlingen; keuze mogelijkheden en differentiatie)

 

CKV 1-2-3: Opdracht 1

•      CKV 1: Reizen, ontmoetingen met andere culturen

•      CKV 2: Kunst en Religie: tijdperk van nu zorgt voor o.a. pluralisme, cultuurrelativisme, globalisering, individualisering, geen richtinggevende ideologieλn meer

 

 

CKV 1-2-3: opdracht 1

•      CKV 3: opdracht – ‘Op reis naar het vreemde/ Ik en de ander.’ Maak een videoclip, animatiefilm of documentaire, waarin je jouw ontmoeting beschrijft met een persoon uit een andere cultuur dan die van jezelf. Spiegel de twee culturen en probeer een brug te slaan tussen de opvattingen van jouzelf en van de ander. Maak dit zichtbaar in deze videoclip/animatiefilm/documentaire.  Het uitgangspunt kan gebaseerd zijn op een werkelijke ontmoeting (tijdens een reis of in hier Nederland) of een fictief verhaal.

 

CKV 3 vaktheorie bij deze opdracht:

•      Om de opvattingen uit andere culturen op een goede manier toe te kunnen passen, dien je je daarin te verdiepen. Zoek dus informatie over de  opvattingen /symbolen / gebruiken uit andere culturen. Geef in je logboek aan op welke manier je elementen uit je onderzoek wilt gebruiken & beargumenteer waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt. Methode: Ver Gezocht / Double Dutch als referentiekader.

 

CKV 1-2-3: opdracht 2

•      CKV 1: Reizen, ontmoetingen met andere culturen

•      CKV 2: Kunst en Vermaak - Hollywoodfilms, tv, reclame, stripverhalen, posters, megatentoonstellingen en manifestaties. Popmuziek, soaps, videoclips, musicals. Kleding.

 

CKV 1-2-3: opdracht 2

•      CKV 3 opdracht: ‘A star is born’. Bedenk een image & pr-campagne & kleding voor een nieuwe ster. Deze ster is niet afkomstig uit West-Europa of Amerika. Wat is sterrendom ? Verschilt dit sterrendom t.a.v. sterren in de film, in de popmuziek, in soaps, in de mode ? Is sterrendom in bijv.  aziatische landen anders dan in Nederland/ West-Europa, Amerika ?  Je kunt bij je keuze voor een ster uit gaan van een werkelijke ster uit een andere cultuur of je kunt een fictieve nieuwe ster uit een andere cultuur bedenken.

 

CKV 3 vaktheorie bij deze opdracht:

•      Om het sterrendom in andere culturen te begrijpen, dien je je daarin te verdiepen. Zoek dus informatie over sterrendom in andere culturen. Geef in je logboek aan op welke manier je elementen / symbolen uit andere culturen wilt gebruiken & beargumenteer waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt. Methode: Ver Gezocht / Double Dutch als referentiekader.

 

CKV 1-2-3: opdracht 3

•      CKV 1: Reizen, ontmoetingen met andere culturen

•      CKV 2: Kunst Intercultureel: (Stijl)citaten uit verschillende culturen, c.q. subculturen. Fusion, samensmelting van verschillende muziekstijlen. Wereldwijd opereren van kunstenaars. Maatstaven voor kunst: westers versus cultuurrelativisme. Kunst van allochtonen; wereldmuziek

 

CKV 1-2-3: opdracht 3

•      CKV 3 opdracht- ‘One World’. Maak een fotoserie of reeks tekeningen waarin je een fusion van beelden en stijlen maakt: een ‘mix’ van beelden & symbolen uit andere culturen (van nu) samengevoegd met symbolen uit de westerse cultuur van nu. Maak hiermee een beeldverhaal over jouw visie t.a.v. andere culturen (subculturen).  

 

CKV 3 vaktheorie bij deze opdracht:

•      Om de symbolen en stijlen uit andere culturen op een goede manier toe te kunnen passen, dien je je daarin te verdiepen. Zoek dus informatie over de stijlen/ symbolen/ gebruiken uit andere culturen. Geef in je logboek aan op welke manier je stijlen/symbolen wilt gebruiken & beargumenteer waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt. Methode: Ver Gezocht / Double Dutch als referentiekader.

 

Doorlopende leer en ervaringswegen: CKV 3  CKV 1

•      Bij CKV 3 – opdracht 3. Ten aanzien van CKV 1 bijvoorbeeld in het kader van culturele activiteiten een festival als Mundial. Ook diverse muziekoptredens van groepen uit andere-niet westerse landen zijn overal te horen & zien, evenals dergelijke films of exposities (bijv. De Pont – Anish Kapoor / Wolfgang Laib).

 

Doorlopende leer en ervaringswegen: CKV 1 – CKV 2

•      In het kader van Kunst Intercultureel zijn er talloze voorbeelden van multi-culturele of interculturele kunst te bedenken die als excursie ondernomen kunnen worden. Daaraan kunnen probleemstellingen van CKV 2 verbonden worden, die op locatie door leerlingen onderzocht worden.

 

Conclusies:

•      CKV 1 + 2 + 3 kan tot een doorlopende leer-en ervaringsweg gemaakt worden. De voordelen hiervan zijn:

•      Verbindingen aanbrengen waardoor verdieping en verbreding kan ontstaan

•      Samenhang tussen de verschillende CKV-vakken maar ook met andere vakken uit het profiel kan ontstaan.

•      De vakken CKV 1, 2 en 3 worden op deze manier werkelijk complementair.

 

γ Marie-Thιrθse van de Kamp – september 2000

 

terug naar massacultuur                terug naar CKV 3 opdrachten