Informatie voor de leerling:

 

(ANTI-)RECLAME IN DE MASSACULTUUR

De opdracht waarmee we nu gaan werken bij CKV/Kunst Beeldend sluit aan bij een van de onderwerpen van Kunst Algemeen: Massacultuur. We gaan naar één aspect van de massacultuur kijken en dat is reclame. Reclame is een belangrijk onderdeel van de massacultuur, via reclame worden consumptiegoederen onder de aandacht gebracht van een groot publiek. Dat moet op een slimme manier gebeuren: concepten of ideeën voor reclame worden op een pakkende manier verpakt. De reclame heeft ook een interessante geschiedenis en die gaan we met behulp van websites onderzoeken. Vervolgens gaan we afbeeldingen van reclames uit tijdschriften, kranten en van internet verzamelen om goede voorbeelden te kunnen bestuderen. Deze reclames analyseren door op de vorm, functie en inhoud te letten.

 

 

Tabasco reclame: Tongue Hell

Via: http://adsoftheworld.com/media/print/tabasco_tongue_hell_one

OPDRACHT 1: Om nu het concept (dat is het achterliggende idee achter reclame) heel goed te begrijpen en te doorzien gaan we met die reclames aan de slag. Om dat te kunnen doen, moet je DRIE RECLAMES (NAAR KEUZE) HEEL GOED BEKIJKEN & BESCHRIJVEN  (vorm/functie/inhoud) om erachter te komen wat de reclame makers ons duidelijk hebben willen maken. Soms is dat meteen te zien, maar soms moet je er ook echt even goed over nadenken.

 

Naast ‘gewone’ reclame, heb je ook anti-reclame. De bedoeling van de anti-reclame is, dat je op een slimme manier een spelletje speelt met de reclame, door de bedoeling ervan onderuit te halen. Vaak hoef je maar een kleine ingreep te doen en je krijgt opeens een ander effect. Denk maar eens aan de tandpastareclames: als je daar een minder wit en iets meer gehavend gebit voor in de plaats denkt, wil niemand die tandpasta nog hebben.

 

OPDRACHT 2: ZELF EEN ANTI-RECLAME CONCEPT BEDENKEN. Maar we willen wel dat je een goed concept bedenkt waarom je die anti-reclame maakt, dus welk doel jij met deze anti-reclame hebt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit voorbeeld is  de reclame van apple voor i-pod gebruikt om een i-raq anti oorlog reclame te maken.

Te vinden via: http://www.angelfire.com/vamp/warposter/

 

ADBUSTERS zijn de makers van veel antireclames. Hierover is geschreven: The power of information can be used either to manipulate us or to liberate us. The Addbusters is a network of graphic and media designers who want to put their life’s work and talent on the liberation side of the scale. The Addbusters use images, metaphors, humor and other information design means to dispel the myths that are created by advertising. kijk op http://adbusters.org/spoofads/index.php (wanneer je klikt op de link: create your own print ad, krijg je aanwijzingen hoe je een goede anti-reclame kunt maken)

 

 

 

OPDRACHT 3: EEN ANTI-RECLAME MAKEN MET BEHULP VAN EEN FOTOMONTAGE MET PHOTOSHOP. Eerst gaan we met photoshop bestaande reclames bewerken (dat proberen we heel snel te doen als voorstudie). Je merkt dat je met dit programma heel snel van alles kunt veranderen en aanpassen. Je kunt met photoshop als het ware schilderen met de computer.

 

OPDRACHT 4: EEN EIGEN ANTI-RECLAME MAKEN IN EEN DIGITAAL GEMAAKTE POSTER OF VIDEO-RECLAMEFILM

en daarna gaan we een eigen reclame maken waarin nog steeds een anti-gedachte zit: dus een reclame die eerder tegen iets is dan van voor iets is. Wat is volgens jou nu een belangrijk onderwerp om daarvoor een anti-reclame te bedenken ?

 

Concept van deze opdracht: Wouter Hädicke, Marie-Thérèse van de Kamp.

Een docentenhandleiding voor deze opdracht is te vinden via www.kunstcontext.com