LESVOORBEELDEN van opdrachten voor Kunst Beeldend:

 

Kunst Beeldend-opdrachten gerelateerd aan CKV en/of Kunst Algemeen onderwerpen:

Bij deze opdrachten geldt dat door voortschrijdend inzicht in creatieve processen, de opdrachten anders geformuleerd zijn in 2000/2001 (met specifiekere stappenplannen) dan in 2006/2007 (meer open opdrachtomschrijvingen). Zie hiervoor de informatie Over Creativiteit.

 

Cultuur van de Kerk: "de Apocalyps" / engelen en duivels/ een altaarstuk voor jouw idool/ een mantel met beeldverhaal  (2001) of HEAVEN (2008)

 

Hofcultuur:  HELDEN aan het Hof/ REIZEN: OP ONTDEKKINGREIS……..VER GEZOCHT ?!  (2001)

 

Burgerlijke Cultuur: REIZEN: OP ONTDEKKINGREIS……..VER GEZOCHT ?! (2001)

 

Cultuur van Romantiek en Realisme: HELDEN in Romantiek &   Realisme (2001)

 

Cultuur van het Moderne:  ABSTRACT (2006)

 

Massacultuur:    -     DE STAD (2000)

-          HET ALLEDAAGSE / DE GEDROOMDE, IDEALE MENS: SUPERMAN/ VOOR DE MASSA (1999)

-          REIZEN (2000)

-          (ANTI-) RECLAME IN DE MASSACULTUUR + DOCENTENHANDLEIDING (2007)

-          GEENGAGEERDE KUNST (2007)

-          HEAVEN (2008)

 

Kunst beeldend: beeldanalyse

 

Kunst beeldend logboek:  logboek

 

Kunst beeldend doelstellingen / beoordelingscriteria:  doelstellingen/ beoordelingscriteria

 

Kunst beeldend evaluatie: - tussentijdse evaluatie/ - eindevaluatie

 

Kunst P.T.A.’s: Programma van Toetsing en Afsluiting Kunst beeldend havo / Programma van Toetsing en Afsluiting Kunst beeldend vwo  (geactualiseerd voor 2007)

 

Kunst beeldend galerie; galerie van leerlingenwerk

 

 

home