EINDEVALUATIE Kunst beeldend

 

Het werk dat je dit semester gemaakt hebt bij CKV 3, wordt aan het eind van het semester beoordeeld. Je dient daarvoor zelf dit evaluatieformulier in te vullen, voordat de docent je werk beoordeelt.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A: Productcriteria:

 

  1: Zichtbaar maken van de intentie/ bedoeling in het beeldend

      werk

 

  2: Beeld en Vormgeving (beeldaspecten/vormaspecten)

 

 

  3: Materiaal en Techniek (technische vaardigheden)

 

 

  4: Eindwerk en Presentatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Procescriteria:

 

  5: Onderzoek (Doorzettingsvermogen in het proces)

 

 

  6: Inventiviteit (Verbeeldingsvermogen en het durven nemen van

      risico)

 

 

  7: Het kunnen hanteren van modellen (Leren van anderen)

 

 

  8: Capaciteiten t.a.v. Zelfevaluatie (Je eigen sterke en zwakke  

      punten kennen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: Logboek:

 

  9: Logboek: vormgeving

 

10: Logboek: inhoud (niveau/diepgang in procesbeschrijvingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit evaluatiemodel is gebaseerd op het onderzoek van Professor Lars Lindström in ‘Criteria for assessing student performances in the Visual Arts’ – Stockholm Institute of Education, dept. of Visual Arts, Drama, Physical education, Music.