NIEUWS:

        Sites met heel veel informatie over hedendaagse kunst: http://www.the-artists.org/ en http://www.eyestorm.com/ en http://www.artinfo.com/

         Site met een leuke animatiefilm over de kleurenleer: http://www.mariaclaudiacortes.com/colors/Colors.html

         Site voor avant-garde filmfragmenten: http://www.ubu.com/film/

         Site voor media kunst: http://www.medienkunstnetz.de/themen/medienkunst_im_ueberblick/vorlaeufer/

         Site met veel goede info/afb over hedendaagse kunst: http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/past/

NIEUW OP DEZE WEBSITE:

         Introductie opdracht voor massacultuur

         Massacultuur quiz

         Hoe moet je leren voor een ckv 2 toets ?

         CKV 2,3 beeldanalyse formulier

         Cultuur van het moderne onderdelen: inleiding muziek, dans, theater, film.

         CKV 3 Galerie

         CKV 2 lesstructuur

         overzichtslijst van de belangrijkste publicaties voor CKV 2,3

         eindtermen havo en eindtermen vwo CKV 2

         essay toets-opdracht voor Cultuur van de Burgerij

         Onderzoeksvragen + probleemstellingen Cultuur van het Moderne invalshoek 2, voor vwo

         Invalshoek 2 voor Romantiek en Realisme

         literatuurlijst m.b.t. CKV 1, 2/3

         CKV 3 opdrachten

         aanvulling op hofcultuur: paragraaf 4.3 en 4.4. ontbraken nog en zijn daarom aangevuld.

         uitgewerkte probleemstellingen bij Cultuur van Romantiek en Realisme ( voor niveau: 4 havo)

         Cultuur van het Moderne: de probleemstellingen ! (voor niveau: 5 havo)

         de Burgerlijke cultuur in Nederland in de 17e eeuw (voor niveau: 5 vwo)

         CKV 1 en CKV 3 opdracht bij het thema Reizen, dit thema is gerelateerd aan de CKV 2 onderwerpen: hofcultuur en Burgerlijke cultuur.

         de CKV 1, 2/3 opdracht bij het thema Reizen, dit thema is gerelateerd aan het CKV 2 onderwerp massacultuur.

         Suggesties t.a.v. basis-bronnen voor CKV 2

Home

tijdelijk pdf