Literatuur m.b.t. CKV 1, 2/3:

 

Voorgeschiedenis:

 

Onderwijsvernieuwing in de kunstvakken, een probleemanalyse van de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, Folkert Haanstra, uitgegeven door: SCO kohnstamm instituut, Wibautstraat 4, 1091 GM  Amsterdam

 

Methodes CKV 1: 

Palet, CKV 1, uitgeverij Thieme / Meulenhoff : Informatie boek + thema katernen

De Verbeelding , CKV 1, uitgeverij EPN : VWO boek , uitgeverij EPN : www.epn.nl

Via Delta, uitgeverij SMD : Metafoor, CKV 1 methode: Handboek voor Docenten met uitgebreide begrippenlijst

Signalement algemeen, Uitgeverij Lambo, www.lambo.nl

Eveneens bij Lambo te bestellen: Beeldende Begrippen, begrippen in Beeldende Vorming, door Bert Boermans

Zienderogen Kunst, Uitgeverij Malmberg

Premiere , CKV 1  Wolters- Noordhoff

Boem Paukeslag, CKV 1 Uitg. Meulenhoff

 

Publicaties  t.a.v. CKV 1:

Examenprogramma CKV 2/3 uitgegeven bij de SDU, info ook te vinden via www.minocw.nl of via  www.cfi.nl -         

Syllabus CKV 1 - door Cito uitgegeven. 

Voorlichtingsbrochure: actuele stand van zaken, Culturele en Kunstzinnig Vorming 1, bestellen bij : SLO afdeling verkoop, Postbus 2041, 7500 CA Enschede, tel 053 4840305 onder vermelding van : AN 8.371.7612

SLO: Ontdekkingsreis naar het vreemde, verslag van tien netwerkscholen die bij proefproject CKV 1 betrokken waren.

SLO: Ansichtkaart uit het vreemde, verslag na 1 jaar CKV 1 van tien netwerkscholen.

Verslagen van ervaringen met CKV 1:

Door KPC, via nieuwsbrieven / website, via www.kpcgroep.nl/kunstvakken

In BK-informatie: 22ste jaargang, nummer 7 - 20 oktober 2000

In Kunst en Educatie: Culturele instellingen en CKV, 9e jaargnag, no 5, okt 2000

Artikel uit NRC CS, 17 4 98: Het nieuwe schoolvak, Culturele en Kunstzinnige Vorming

Methodes CKV 2:

Lambo: www.lambo.nl heeft uitgebracht: hofcultuur / cultuur van Romantiek en Realisme

EPN: www.epn.nl heeft uitgebracht: Cultuur van de Kerk / Cultuur van het Moderne / Massacultuur

Publicaties CKV 2/3:

Examenprogramma CKV 2/3 uitgegeven bij de SDU, info ook te vinden via www.minocw.nl of via  www.cfi.nl

Syllabus CKV 2 door Cito uitgegeven ( syllabus CKV 3  moet nog verschijnen )

SLO: Voorlichtingsbrochure havo/vwo actuele stand van zaken, invoering tweede fase: Culturele en Kunstzinnige Vorming 2,3.

SLO: Leerroutes in hoofdlijnen: CKV 2/3

KPC – Model Kunstbeschouwen.

Nascholingsprogramma’s voor CKV 2:

Nascholingsprogramma’s  voor CKV 2, Fontys hogescholen voor de kunsten- Tilburg; Erasmus Universiteit;  IVLOS ; KPC;  Hogeschool voor de Kunsten Arnhem / Christelijke Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens; ECK - Expertise Centrum Kunsteducatie, een samenwerkingsverband van de Hogeschool voor Beeldende Kunsten, Muziek en Dans in Den Haag en de Universiteit Leiden.

 

 home                  terug naar Nieuws