MASSACULTUUR-QUIZ

 

Om leerlingen op een activerende manier te laten leren over de massacultuur bij Kunst Algemeen, heb ik de volgende opzet bedacht.

 

Leerlingen gaan in groepen samenwerken en krijgen steeds andere fragmenten met betrekking tot de massacultuur te zien. Nadat zij een voorbeeld gezien hebben, krijgen zij de opdracht om met elkaar te bespreken wat de relatie is tussen onderstaande items uit het examenprogramma en de getoonde fragmenten. Zij moeten niet alleen aangeven welke items in het fragment aanwezig waren, maar zij moeten dit ook beargumenteren.

 

Voor docenten zijn deze teksten een interessante voorbereiding voor massacultuur:

-          Lev Manovich over The Poetics of Urban Media Surfaces http://www.firstmonday.org/issues/special11_2/manovich/

-          Afstudeerscriptie van Leonore Iris Schmit: zien en gezien worden. De functie van drie festivals voor audiovisuele kunst.  http://www.mediamatic.nl/whoiswho/noortje/Zien_en_gezien_worden.pdf

 

Getoonde fragmenten:

 

ITEMS UIT HET EXAMENPROGRAMMA VOOR KUNST ALGEMEEN:

 

Onderwerp: Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw

 

Subdomein: Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw

Kunst en religie, levensbeschouwing

Kunst en esthetica

Kunstenaar en opdrachtgever; politieke en economische macht

Kunst en vermaak

Kunst, wetenschap en techniek

Kunst intercultureel

Home                                terug naar massacultuur