MASSA       CULTUUR

 

 

 

 

 


MASSACULTUUR….wat is dat nu precies ?

 

Schrijf hieronder eens woorden, waar jij aan denkt als je het begrip ‘Massacultuur’ hoort:

 

 

 

 

Kijk nu eens wat je opgeschreven hebt. Wat denk jij dat massacultuur is ? leg het eens uit in je eigen woorden in een soort definitie:

MASSACULTUUR is,………..

 

 

 

 

 

 

 

Massacultuur - massa - cultuur:

 

Cultuur = beschaving - civilizatie ( toestand van beschaafdheid van een samenleving) maar ook: het verbouwen van gewassen (= de oorsprong van cultuur)

Massa = grote hoeveelheid; grote hoop; meute; een geheel, gevormd door verschillende delen

 

Een definitie van Massacultuur uit het woordenboek : Massacultuur is de cultuur van de grote massa, gekenmerkt door onpersoonlijkheid en oppervlakkigheid

 

Massacommunicatie = vorm van communicatie waarbij gebruik word gemaakt van technische middelen die de informatie verzendende instantie in staat stellen gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig grote aantallen, veelal ruimtelijk verspreide mensen, met haar boodschappen te bereiken. Kenmerk van massacommunicatie is dat de informatieverstrekking uitgaat van 'professionele communicators' die hun taak verrichten binnen formele instellingen, de 'massamedia' ( pers, radio, film, televisie, internet enz.)

 

Het begrip massa is tegelijkertijd een heel duidelijk en toch ook een heel abstract begrip: het is een 'soort' gelijksoortigheid.

 

DE massa = een vage term/aanduiding. Gemiddelden en voorspelbaarheid betekenen meetbaarheid.

 

We gaan in de komende weken met het onderwerp MASSACULTUUR aan de slag. Maar voordat jullie daarover van mij informatie krijgen, wil ik jullie eerst zelf eens laten kijken naar de belangrijke kunstenaars, modeontwerpers, fotografen, architecten, acteurs, regisseurs en dansers van deze tijd.

 

 

MASSACULTUUR – KUNST ALGEMEEN - EEN VOORBEELD VOOR JEZELF OM TE BEKIJKEN:

SHEPARD FAIREY: KOPIEEREN & IMITEREN = INSPIREREN & CREATIEF ZIJNHOPE - Credit: Shepard Fairey (and maybe the AP?)

HOPE - Credit: Shepard Fairey (and maybe the AP?) van: http://freeculturenews.com/tag/obama/

 

http://www.youtube.com/watch?v=23vugCC8j7g&feature=related (over obama poster - CBS Nightly News with Katie Couric - Portrait of the Artist - Shepard Fairey Interview - 11/5/08)

 

http://www.youtube.com/watch?v=QxhgIoXzMrQ (interview met Shepherd Fairey - Barack Obama Is A Work Of Art)

 

http://www.youtube.com/watch?v=3IUfKEdy80Y (impressie van de expo bij het ICA Boston - Shepard Fairey)

 

http://www.youtube.com/watch?v=P-56rcLxmk4&feature=related Shepard Fairey on Fighting the AP Over Obama HOPE Image)

 

http://www.youtube.com/watch?v=JXwB9FlkNXA&feature=channel Do Copyright Laws Stifle Creativity? - Lawrence Lessig

 

http://video.google.com/videoplay?docid=6846585243712661964  (invloed van punk-cultuur op het werk van Fairey Shepard Fairey (Obey) Interview)

 

http://www.youtube.com/watch?v=Z53XuUhLmuY&feature=related (over zijn werk, werkwijze en inspiratiebronnen)

 

OBEY:http

://www.youtube.com/watch?v=LGO_3wuXFWw&feature=related

  (beelden)

http://www.youtube.com/watch?v=tLGNMp3bSIw&feature=related Shepard Fairey of Obey (Part 1) 

http://www.youtube.com/watch?v=ZTuML1SJW3w&NR=1 (part 2)

VRAAG 1: WELKE ASPECTEN VAN MASSSACULTUUR EN WELKE ASPECTEN VAN POSTMODERNISME KUN JE TERUGVINDEN IN HET WERK VAN SHEPARD FAIREY?