Invalshoek 2 voor vwo: Kunst en esthetica:

 

Van het materiŽle naar het geestelijke: verwerping natuurgetrouwheid; vorm, verhouding ( De Stijl).

 

Onderzoeksvragen:

2.1: Leg uit aan de hand van de ontwikkeling van het werk van Mondriaan; Kandinsky op welke manier de ontwikkeling van het materiŽle naar het geestelijke / abstractie is geweest

2.2: Welke rol speelden: muziek / fotografie in de ontwikkeling naar abstractie. Geef een voorbeeld van een kunstenaar die muziek als aanleiding tot abstrahering genomen heeft en geef een voorbeeld van een kunstenaar die fotografie als aanleiding tot abstrahering genomen heeft.

Probleemstelling:

2A: Leg uit welke ontwikkelingen er van het materiŽle naar het geestelijke / abstractie zijn geweest

Trefwoorden:

Mondriaan; Kandinsky; muziek (schŲnberg); fotografie (marey/ muybridge); abstractie

 

ExpressietheorieŽn; vervreemding; emancipatie van de dissonant ( Kandinsky, Brecht)

Onderzoeksvragen:

2.3: Wat waren de invloeden voor het ontstaan van het Expressionisme ? ( betrek hierbij niet alleen invloeden uit de kunst en cultuur maar ook sociale en politieke factoren.)

2.4: In welke kunstvormen werkte men met het idee van "vervreemding" ( geef drie voorbeelden)

2.5: Wat waren uitgangspunten voor theater volgens Brecht ?

2.6: Geef een voorbeeld van de emancipatie van de dissonant ?

2.7: Leg uit welke relatie er is tussen de Ďemancipatie van de dissonantí en de expressietheorieŽn van Kandinsky en Brecht ?

Probleemstelling:

2B: Welke expressietheorieŽn ontstonden er in de eerste helft van de 20ste eeuw

2C: Welke invloed hadden expressietheorieŽn op de esthetica van de eerste helft van de 20ste eeuw.

Trefwoorden:

Expressie; expressionisme; Kandinsky: Uber das Geistige in der Kunst; Brecht ; Vervreemdingseffecten (bij Brecht).

 

Morele aspecten van verwerpen van decoratie ( form follows function; Loos)

Onderzoeksvragen:

2.8: Welke stromingen in de kunst verwerpen decoratie ?

2.9: Waarom verwerpt men decoratie ?

2.10: Wat houdt "form follows function" in ?

2.11: Leg uit wat functionaliteit betekende in het Bauhaus, aan de hand van een voorbeeld van toegepaste kunst en een voorbeeld van autonome kunst.

2.12: Welke theorie hield Adolf Loos erop na m.b.t. decoratie ?

Probleemstelling:

2D: Welke morele effecten onstonden er als gevolg van het verwerpen van decoratie volgens: a: het Bauhaus en b: Adolf Loos

Trefwoorden:

Bauhaus; Functionalisme; ĎForm follows functioní; Adolf Loos

 

DefiniŽren van specifieke grondslagen van elke kunstdiscipline; bij muziek en dans meer op de voorgrond treden van het ritme

Onderzoeksvragen:

2.13: Waarom wil men de specifieke grondslagen van elke kunstdiscipline definiŽren ? Wat is de achterliggende gedachte daarbij ?

2.14: Waarom is er sprake bij muziek en dans van het meer op de voorgrond treden van ritme?

2.15: Welke ideeŽn hield Schonberg erop na t.a.v. muziek (atonaliteit) ?

Probleemstellingen:

2 E:Het expressionisme als stroming wil de rauwheid, de emoties en de levenskracht uitdrukken in de kunsten. Onderbouw deze stelling aan de hand van: twee werken van Matisse, een werk van Kirchner, en ' Le Sacre du Printemps' - zowel de dans als de muziek.

Trefwoorden:

Grondslagenonderzoek; ritme in muziek en in dans ( en de factoren waardoor dit beinvloed raakt);

 

Natuur: de structuur achter de zichtbare natuur

Onderzoeksvragen:

2.16: Leg uit op welke manier de volgende kunstenaars zich bezig hielden in hun werk met de structuur achter de zichtbare natuur : Cezanne, Mondriaan, Brancusi.

Probleemstelling:

2F: Welke rol krijgt de natuur in de diverse abstractie-processen in de beeldende kunst? Trefwoorden:

Cezanne; Mondriaan; Brancusi; natuur & structuur (van de waarneming)

 

Originaliteit: samen met een groep gelijkgestemden het nieuwe brengen.

Onderzoeksvragen:

2.17: Wat waren voordelen voor kunstenaars om als kunstenaarsgroep te werken ?

2.18:Geef een aantal argumenten waarom kunstenaars in groepen gingen werken ?

2.19: Geef de argumenten van: het Bauhaus en Le Ballet Russe om in een groep te werken.

Probleemstelling:

2G: Waarom heeft de ontwikkeling van originaliteit ( in de eerste helft van de 20ste eeuw) te maken met het samenwerken van een groep gelijkgestemden ?

Trefwoorden:

Kunstenaarsstromingen als: Der Blaue Reiter; Die Brucke; De Stijl; De futuristen; De constructivisten; de Fauvisten; het Bauhaus; Le Ballet Russeenz.

 

Bronnenteksten:

-        Optimisme en onbehagen- vwo thema ( ook te vinden op internet: www2.lokv.nl/

†††††† bronnenbundels/)

-        Culture and values Ė deel 2 (Cunningham & Reich)

-        Kunsthistorisch overzicht: deel 2

-        Honour & Fleming Ė algemene kunstgeschiedenis

-        Uber das Geistige in der Kunst Ė Kandinsky

-        Diverse monografieŽn over: Mondriaan; Kandinsky; Brecht; Schonberg; Strawinksy; Diaghilev enz.

 

 

home††††† ††††††††††terug naar invalshoek 1††††††††††††††††††† verder naar invalshoek 3