ESSAY OPDRACHT CKV 2, 5 vwo:

 

Cultuur van de Burgerij in de Nederlanden in de 17de eeuw

 

Wat is de opdracht ?

Je maakt een essay van minimaal 2 pagina’s A4; maximaal 3 pagina’s A4. Daarin laat je twee personen uit de periode van de Burgerij in Nederland in de 17de eeuw, een dialoog met elkaar hebben over minstens 5 verschillende onderwerpen.

 

Deze onderwerpen komen uit de verschillende invalshoeken, behalve uit de invalshoek die je zelf uitgewerkt hebt. Dus bijvoorbeeld: jij hebt invalshoek 1 uitgewerkt, dan pak je uit elke van de overige invalshoeken 1 onderwerp (die uitgewerkt zijn door je klasgenoten) waarover je de twee personen laat praten. De vorm mag je zelf kiezen: het kan een interview zijn of een dialoog.

 

De personen moeten in de periode van de 17de eeuw in Nederland gewoond hebben/ iets te maken gehad hebben met Nederlanders uit die tijd, en moeten uitspraken doen die bij hun personage past. Dus niet: de schilder Vermeer die plotseling een wilde manier van schilderen heeft ontwikkeld (dat past niet bij zijn schilderstijl).

 

Je kunt qua personages kiezen uit:

Rembrandt; Vermeer; Saenredam; Vondel; Bredero; Sweelinck; Jacob van Campen; Het stadsbestuur van Amsterdam; Kooplieden; Kapitein van een VOC-schip; 

Mogelijke buitenlandse bezoekers:

Rubens; Descartes; Lebrun;

 

Het werk wordt beoordeeld op:

-          aanwezige personages – correcte uitspraken (die bij hun persoon passen)

-          verwerkte aspecten uit invalshoeken ( er moeten dus aspecten uit minstens 5 invalshoeken verwerkt zijn)

-          schrijfstijl – is het verhaal goed geschreven, dus loopt het goed

 

Overige aanwijzingen:

-          Lettertype: Arial, Comic Sans ms; Trebuchet MS

-          Regelafstand: enkel

-          Lettergrootte: 12 punt

 

Succes !  

 

home                  terug naar cultuur van de Burgerij