Overzicht van de belangrijkste publicaties ten aanzien van CKV 2,3:

 

Examenprogramma’s profielen vwo/havo: Culturele en Kunstzinnige Vorming 2 en 3:

1.       OcenW, een publicatie van CFI; te bestellen bij: SDU-servicecentrum, Postbus 20014; 2500 EA Den Haag; tel: 070 378 98 30; prijs: f 25,-

 

Methodes CKV 2:

1.       De Bespiegeling, uitgeverij EPN; http://www.debespiegeling.nl/

2.       History, uitgeverij Lambo bv; http://www.lambo.nl/

3.       Palet ckv 2, uitgeverij Thieme-Meulenhoff; http://www.palet-online.nl/palet2/ckv2.asp?pagkey=39116

 

Methodes voor CKV 3 beeldend:

4.       Daarbij kunt u gebruik maken van methodes die voor de oude stijl examens beeldende vakken gebruikt werden: zoals Zienderogen bovenbouw; Kunsthistorisch Overzicht enz.

 

Sites voor CKV 2,3:

5.       http://www.digischool.nl/ckv2/

6.       www.ckv23.com

7.       http://bronnenbundels.cultuurnetwerk.nl/

8.       via   www.cultuurnetwerk.nl voor verdere links.

9.       via www.cultuurplein.nl voor verdere links

 

Uitgaven van het SLO:

10.    Blauwdruk voor de nascholing van CKV 2 – i.s.m. KPC

11.    CKV 2, leerroutes in hoofdlijnen, een verkenning; te bestellen bij: SLO, kennisspecialisten; Postbus 2041, 7500 CA Enschede; tel 053 4840840 ; site: http://www.slo.nl/

12.    CKV 2,3: Op weg naar het kernvak CKV; handleiding voor docenten voor de invoering van CKV 2,3 (drie delen: Oriëntatie; Voorbereiding; Uitvoering); SLO, kennisspecialisten; W. Geelhoed, Postbus 2041, 7500 CA Enschede; tel 053 4840840

 

Uitgaven van het Cito:

13.    Syllabus CKV 2: met voorbeeldexamens en cd-roms voor de centrale (vooralsnog schoolexamens) in de tweede fase havo/vwo; door Tjeerd Doevendans; Citogroep: Nieuwe Oeverstraat 50; Postbus 1034; 6801 MG Arnhem; tel: 026  352 11 11; site: http://www.citogroep.nl/ of email:  vo@citogroep.nl of klantenservice@citogroep.nl  

14.    Syllabus CKV 3 beeldende vakken; schoolexamen tweede fase havo/vwo door Frits Wielders; Citogroep: Nieuwe Oeverstraat 50; Postbus 1034; 6801 MG Arnhem; tel: 026  352 11 11; vo@citogroep.nl of klantenservice@citogroep.nl

 

Uitgave van het KPC:

15.    Model kunstbeschouwen, CKV 2; bestelnummer: 2.470.15; http://www.kpcgroep.nl/

 

Vakblad:

16.    HET vakblad voor DE CKV docent: KUNSTZONE; http://www.vlbv.nl/beeld.html

 

 

home                      terug naar nieuws en nieuw