VISIE OP DE KUNSTVAKKEN EN VAKWERKPLAN

 

 

o        Legitimatie kunstvakken

 

o        Concept vakwerkplan kunst

 

o        Lesstructuur Kunst Algemeen

 

o        Vakwerkplan, Leerplan en Leerroute

 

o        Uitgewerkte onderwerpen en invalshoeken Kunst Algemeen

 

o        Beschouwingswijzen en wijzers

 

o        Werkvormen

 

o        Toetsmodel Kunst Algemeen in het kader van zelfstandig leren

 

o        Praktijkopdrachten Kunst Beeldend

 

o        Evaluatiemodel beeldende opdrachten

 

o        Creatieve processen begeleiden

 

 

Home