BEELDENDE VORMING IN DE ONDERBOUW – EEN DOORLOPENDE LEERLIJN NAAR CKV EN KUNST IN DE BOVENBOUW

 

Vanaf 2003/2004 hebben we in het kader van een doorlopende leerlijn vanuit de onderbouw naar de bovenbouw, geďntegreerde beeldende vorming aangeboden. Daarin zijn zowel opdrachten met samenhang vanuit de disciplines te/ha/tex (en av) als geďntegreerde beeldende-opdrachten opgenomen zijn. Deze aanpak sluit goed aan bij de opzet van de nieuwe kerndoelen voor de onderbouw voor Kunst en Cultuur.

 

Voor het vakwerkplan is gekozen voor een opzet waarbij enerzijds de meerwaarde van samenhang en integratie het uitgangspunt vormt, anderzijds de doorlopende leerlijn naar CKV 1, CKV 2 en CKV 3. Dit heeft geresulteerd in een plan waarbij aandacht is voor zowel productie, reflectie als receptie. Leerlingen krijgen 2 lesuren (1 blokuur) per week BVP dat is beeldende vorming praktijk (= productie) en zij krijgen 1 lesuur BVT dat is beeldende vorming theorie (= reflectie/receptie).

 

In het kader van culturele activiteiten willen we zoveel mogelijk zoeken naar samenhang met andere vakken. Dit heeft gestalte gekregen in ons beleidsplan voor de cultuurprofielschool: www.kunsttrees.nl Daarbij hebben we gekeken naar mogelijkheden tot vakoverstijgende elementen/ projectmatige aanpak in de keuze van de thema’s.

 

Belangrijke leerdoelen voor de beeldende vakken zijn:

-          beeldend inzicht centraal stellen;

-          leerlinggericht werken (via aansprekende thema’s);

-          probleemgestuurde aanpak;

-          procesmatig werken met behulp van een logboek

-          als referentiekader professionele beeldende kunst uit heden (actuele hedendaagse kunst) en verleden (belang van cultuurhistorisch besef/cultureel erfgoed)

-          voor de receptie van kunst maken we gebruik van het KPC-model voor kunstbeschouwing, en een eigen beeldanalyseformulier

 

Het vakwerkplan is in een schema vastgelegd, en van daaruit wordt per jaar het leerplan ingevuld waarin aangegeven is per leerjaar wat de opdrachten en leerdoelen zijn voor ieder leerjaar. Elk jaar wordt het schema aangepast op basis van de ervaringen die we ermee hebben.

 

Blokuren vonden we noodzakelijk om het concept te kunnen verwezenlijken

 

Klas 1

2 blokuren praktijk – 1 uur theorie en reflectie

Klas 2

2 blokuren praktijk – 1 uur theorie en reflectie

Klas 3

2 blokuren praktijk/ theorie

of: indien mogelijk tevens 2 uur praktijk en 1 uur theorie en reflectie

 

Docenten kunnen in elk van de leerjaren ingezet worden. Docenten kunnen zowel voor 3 als voor 2 als voor 1 lesuur ingezet worden. (voorkeur voor 1 docent die dezelfde klas 3 uur per week heeft/ met als 2e mogelijkheid een combinatie van 2 docenten, die 1 blokuur en 1 reflectie/theorie uur geven)

 

Opdrachten worden geëvalueerd met behulp van een evaluatiemodel dat eenvoudiger is dan het model dat bij Kunst gebruikt wordt, maar in grote lijnen wel dezelfde componenten bevat.

 

 

home