EINDEVALUATIE CKV 3 beeldende vorming

 

NAAM:                             klas:                

 

Het werk dat je dit semester gemaakt hebt bij beeldende vorming, wordt aan het eind van het semester beoordeeld. Je moet daarvoor zelf ook dit evaluatieformulier invullen, voordat de docent je werk beoordeelt.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A: Productcriteria:

 

 

  1: Idee/inhoud (inventiviteit/originaliteit van het idee)

 

 

 

 

 

  2: Beeld en Vormgeving (beeldaspecten/vormaspecten)

 

 

 

 

 

  3: Materiaal en Techniek (technische vaardigheden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Procescriteria:

 

 

 

  4: Onderzoek (Doorzettingsvermogen in het proces en inzet)

 

 

 

 

  5: Logboek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Home                               terug naar beeldende vorming