LEERPLAN KLAS 1, 2, 3

 

Klas 1:

 

OPDRACHT 1: DIEREN – MET HUID EN HAAR

Deze opdracht kan vanuit de diverse vakinhouden ingevuld worden. Het is een affectieve opdracht voor leerlingen in een nieuwe omgeving vinden we dat gewenst (ped/psych). Dieren spreken aan. Werken vanuit texturen, structuren, vormen, kleuren, materialen en div. technieken kan vanuit alle disciplines plaatsvinden. Strekking moet zijn: er moet een gestileerde diervorm uitkomen, waarbij het accent ligt op weergave van de textuur/structuur van de huid van het dier. Vorm & textuur staan dus centraal, evenals leren experimenteren, onderzoeken, waarnemen en stileren.

 

OPDRACHT 2: ABSTRAHEREN/ bijv. door beweging

Beweging is een goed uitgangspunt voor abstractie/ abstraheren. Vertrekpunt kan heel eenvoudig genomen worden uit alledaagse leefomgeving: sportfiguren, dansers, film, videoclips, technische machines (auto’s, vliegtuigen e.d). Van daaruit kan gewerkt worden aan abstractie. Hoe breng je nu de beweging in beeld, dit kan zowel 2 als 3 dimensionaal: beiden hebben aanvullende facetten toe te voegen.

 

OPDRACHT 3: GRAFISCHE EN INDUSTRIELE/TOEGEPASTE VORMGEVING (of: WONEN)

Dit is bedoeld als een specifiek toegepaste ontwerpopdracht. Er kunnen diverse zaken ontworpen worden, zowel voor grafische toepassingen (poster/affiche/ kaarten/ postzegels/ verpakkingen e.d.) en als voor industriële of toegepaste vormgeving (stoelen/ div. soorten meubilair/ hoofddeksels e.d)

Leerlingen laten kiezen uit een van deze mogelijkheden zou goed zijn. Wel goede/ heldere criteria opstellen waaraan vormgeving moet voldoen.

 

OPDRACHT 4: VREEMDE WOORDEN/ SONGTEKST/ VERHAAL (IN SCENE GEZET)

Hierbij vormt het uitgangspunt: een verhaal/ fantasie. Leerlingen dienen vanuit een gegeven (een verhaal) vanuit hun vertaling van dit verhaal m.b.t. fantasie tot een verbeelding te komen van dit verhaal. Uitwerkingen kunnen op diverse manieren plaatsvinden: zowel in ontwerp en uitvoering van een maquette; een ruimtelijke figuur (bijv. belangrijk personage); object; stripverhaal; serie schetsen enz.

 

 

Klas 2:

 

OPDRACHT 1: TWISTED – cultuur of natuurlandschappen

Leerlingen maken hierbij een landschap, dat gebaseerd is op onze huidige tijd/ maatschappij/ cultuur/ omgeving. Stedelijke elementen worden gemengd met natuurlijke elementen in het landschap. Materialen en technieken kunnen natuurlijk en/ of kunstmatig zijn. Bedoeling is om een persoonlijk beeld te geven, dat uitdrukt hoe de leerling zijn/ haar omgeving ervaart. Tevens is het belangrijk genuanceerd te leren denken, kijken, maken.

Er kan hier een keuze gegeven worden om in 2-dim of 3-dim (plastisch/ constructief) te werken.

 

http://www.vanabbe.nl/chroot/htdocs/archief/2000/003-1.html

 

OPDRACHT 2: POPSTERREN – dessins en design van imago/subculturen of INTERCULTUREEL

Popsterren zijn vaak een grote inspiratiebron voor leerlingen van deze leeftijd. Dit onderwerp spreekt hen sterk aan, en kan sterk motiverend werken. De opdracht kan 2 dimensionaal uitgewerkt worden door dessins te ontwerpen die passen bij het imago van een door hen gekozen en bestudeerde subcultuur; of er kunnen 3 dimensionale uitwerkingen van ontwerpen voor kleding (t-shirts e.a.) gemaakt worden (van evt. dessins die ontworpen zijn) en eventueel kunnen logo’s of graffiti-achtige vormen (autonomer) of display’s (toegepast) gemaakt worden in 3-dimensies.

 

OPDRACHT 3a: KLANKKLEUR / VLIEGMACHINE

Deze opdracht  heeft als insteek: ontwerp een nieuw muziek/ klank-instrument, waarbij het geluid past bij het beeld/ de vorm. Dit zou een duo-opdracht kunnen zijn, en deze zou samen met muziek of techniek uitgevoerd kunnen worden. Of: ontwerp een vliegmachine.

 

OPDRACHT 3b: MORPHING – metamorfoses van mensfiguren

Bij deze opdracht heb ik het idee van Micha Klein (artificial beauties) als bron genomen. Deze opdracht kan zowel 2 als 3 dimensionaal uitgewerkt worden; de opdracht ligt hier vooral in de vaardigheid waarmee leerlingen in staat zijn vormen op een geleidelijke manier in elkaar over te laten lopen maar ook om er een bepaald idee in weer te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 3

 

OPDRACHT 1: CROSS-OVER

In deze opdracht gaan leerlingen met toegepaste kunst werken. Zij combineren verschillende functies en toepassingsmogelijkheden in een nieuw product. Vanuit bestaande objecten wordt een nieuw toegepast object samengesteld.

 

OPDRACHT 2: ZELFBEELD: Me, Myself and I.

Bij deze opdracht gaat het om het maken van een portret van jezelf, maar gelijkenis hoeft niet persé het uitgangspunt te zijn. Hoe of waaraan kan iemand jou meteen herkennen. Is dat jouw manier van bewegen, lopen (de klank van je voetstappen) of is dat jouw tas, jas, sjaal (attributen). Dat zijn nog heel erg voor de hand liggende zaken. Maar: iemand die jou goed kent, hoe zal die jou typeren ? Als iemand die helemaal fan is van een bepaalde hobby of sport of muzieksoort ? Als een rustig type, of juist niet. Dan heb je het over karakter, ofwel je innerlijk dat niet meteen aan je uiterlijk te zien is. Ook dat kan een onderdeel van je zelfportret zijn. Misschien wil jij jezelf niet eens weergeven als persoon, maar juist door bepaalde kleuren, sferen, attributen, enz. Kunstenaars zijn door alle tijden heen, bezig geweest met het maken van zelfportretten. Daarin zie je heel veel verschillende soorten, waaraan je soms ook veel af kunt lezen van het karakter, de stemming, de eigenschappen van de geportretteerde. Ook zie je soms dat een portret eerder weergeeft hoe iemand wil zijn, in plaats van hoe iemand in werkelijkheid is. Dat zie je bijvoorbeeld nu ook terug in avatars: een avatar is een computerzelfportret: je kunt je daarbij voordoen in een gedaante die jij wilt zijn.

 

OPDRACHT 3a: TOEKOMST

De toekomst, is een onderwerp waarin je jouw realiteitsverwachtingen en/of fantasie laat zien: Hoe zie jij de toekomst ? Positief of juist niet, en waarom denk jij dat de toekomst er zo uitziet. De toekomst kun je als een utopie zien (een/jouw ideale droomwereld), of de toekomst kun je vanuit de hedendaagse realiteit verder uitbouwen, dat heeft veel te maken met wat jij in het heden belangrijk vindt. De bedoeling van deze opdracht is, dat je heel goed nadenkt over wat jij belangrijk vindt voor de toekomst: dat kunnen verwachtingen zijn, of idealen. Schrijvers, Beeldend kunstenaars, architecten en vormgevers zijn door alle tijden heen bezig geweest met het maken van toekomstplannen: zij zijn gefascineerd door het zelf kunnen bedenken van je eigen toekomstbeeld. Dat is de bedoeling ook van deze opdracht.   

OPDRACHT 3b: VMBO – praktijkexamen opdracht (thema)Dit zijn steeds wisselende thema’s die goed bruikbaar zijn voor de derdeklassen. ‘Out of Love’ is een voorbeeld hiervan.

 

 

Home                   terug naar Basisvorming