SCHEMA VAKWERPLAN BEELDENDE VORMING ONDERBOUW

 

                                                             KLAS 1                                                                KLAS 2                                                        KLAS 3

 

 

A: THEMA’S

 

 

 

 

 

1: Dieren

2: Abstraheren – bijv. Beweging 

 

 

 

 

1: Disorientation by Beauty

2: Boek illustratie

3: Natuur- Cultuur = LET’s SPACE

 

 

 

1: Cross-Over design

2: Out of Love gedichten project

 

 

B: BEELD/VORMASPECTEN

(zie KPC model kunstbeschouwen = bijgevoegd)

 

Diverse:

Basis begrippen aanleren in de eerste klas:

Licht, textuur, structuur, kleur, vorm, ruimte, formaat, compositie

 

Diverse:

Verder werken op basisbegrippen (herhalen/ verbreden en verdiepen)

 

Diverse:

Uitbreiden en verdiepen van beeldende begrippen – meer zelfstandig leren leren van begrippen

 

 

C: VAARDIGHEDEN

 

 

 

1: textuur/structuren maken/ stileren

2: abstraheren van dagelijkse bewegingen uit sport, film, machines e.d

 

 

·          Leren werken met logboek (dit verder doorzetten elk leerjaar)

·          leren onderzoeken/experimenteren

·          leren waarnemen/ beschouwen

·          leren abstraheren

·          leren werken vanuit fantasie/ideeën

·          leren werken met ICT

 

1: Maken van 3-dimensionale objecten

2: Verhalen verbeelden/visualiseren

3: mengvorm van natuur & cultuur in landschap / inhoud

 

·          leren inhouden vormgeven

·          leren over kunsthistorische aspecten

·          leren over functie/ vorm & inhoud

·          leren vanuit fantasie vorm te geven

·          leren plannen

 

1: Toegepaste opdracht/design

2 & 3: eigen invulling geven aan div. thema’s

 

 

 

·          leren verbanden leggen

·          leren vanuit eigen standpunt vorm te geven

·          leren zelfstandig te leren

·          leren presenteren

·          leren communiceren

·          leren vanuit probleemstellingen te werken

·          leren vanuit culturele context

 

D: MATERIALEN/

            TECHNIEKEN

 

 

In apart boekje beschreven

 

 

In apart boekje beschreven

 

 

In apart boekje beschreven

 

 

E: CONTEXT =

     Theorie & reflectie

     ( 1 lesuur p/w)

 

 

Kunstbeschouwing van (div. kunsten) :

1: texturen/structuren/stileren

2: vorm & beweging in de kunsten: abstraheren

3: vormen/vormgeving/functionaliteit en kleur

4: verhalende kunst / fantasie

5: informatievormgeving/ nieuwe media/ computerkunst

Middeleeuwen/ Hedendaagse kunst

 

Kunstgeschiedenis (van div. kunsten) gerelateerd aan onderwerpen van opdrachten :

1: Disorientation by Beauty – in verwarring raken door schoonheid gerelateerd aan de kunstperiodes: de Klassieke Oudheid (kort) en de Renaissance en Barok (zowel Italiaanse als Nederlandse Barok uit de 17de eeuw – Gouden Eeuw)

2: illustraties/typografie

3: hedendaagse kunst

 

Cultuur/kunstgeschiedenis:

1: Leren over toegepaste kunst / Industriële vormgeving en design. Van de 19de en 20ste eeuw (van wereldtentoonstellingen tot Bauhaus en van Memphis design naar Moooi en van architectuur naar mode en van meubels naar vervoersmiddelen)

2: thematische benadering van kunst en cultuur

 

F: TYPE OPDRACHT

 

Van vrij gesloten/ docentgestuurde deelopdrachten

 

Naar gedeeltelijk open/gedeeltelijk gesloten / meer docent en leerlinggestuurde opdrachten / grotere opdrachten

 

Naar meer zelfstandige/ probleemgestuurde aanpak meer leerlinggericht/ grotere en langere opdrachten

 

G: CULTURELE

             ACTIVITEITEN

 

De Pont / Den Bosch

 

 

Amsterdam

 

Textielmuseum – design

 

 

 

Home                              terug naar Basisvorming