Diverse artikelen over kunst en kunsteducatie – M.T. van de Kamp

 

Selectie van gepubliceerde artikelen/teksten over Kunst/ Kunsttheorie:

-        Modernisme en moderniteit in een nieuw perspectief ? – Simulacrum, jaargang 14 #4, november 2006

-        On the relation between Theory and Practice: ‘Pluralism within (Aesthetic) Philosophy’ en Mendacious Images.  N.a.v. Laureaat  van de Theorie afdeling, publicatie van de Jan van Eyck academie.

-        Concerning  Lévi-Strauss’ ideas on a structuralist theory of  art. Issues no.4 in Contemporary Culture and Aesthetics  ( publication Jan van Eyck akademie) september 1996.

 

Selectie van gepubliceerde artikelen/teksten over Kunsteducatie:

-        Kamp, M. T. van de, Admiraal, W., Rijlaarsdam, G. (2012). Creativiteit bevorderen bij de kunstvakken. Waarom is creativiteit belangrijk? Kunstzone, 8 (februari/maart), 6-9.

-        Hybride kunsteducatie. Kunstzone, juni 2010

-        Criteria voor een goede productieve opdracht. Kunstzone, oktober 2009

-        Hybriditeit als een van de kernconcepten van een toekomstvisie op de kunstvakken. Kunstzone, januari 2009

-        (anti-)reclame in de massacultuur. Kunstzone, nummer 1, 2008  (de bijbehorende docentenhandleiding is op deze site te vinden)

-        Zicht op…kunstvakken in de vernieuwde tweede fase. Cultuurnetwerk Nederland. Utrecht 2007.

-        OMOlogie: Een cultuurprofielschool. 2006-2007, nummer 4, p 14 -16

-        Ckv 2,3 en zelfstandig leren, Kunstzone juni 2005, pp. 4-7

-        Verslag voor het Ministerie van OCenW  van het HBO project: Ontwikkelen van didactische modellen voor CKV 2 op hbo niveau in opdracht van het KVDO ( landelijk netwerk van Kunstvak Docentenopleidingen)  - april 2003

-        Ruimte laten en Kunst bieden – Publicatie van het Samenwerkingsberaad van de kunstvakken 2003 (mede-auteur)

-        Cultureel erfgoed: Cultuur + Educatie no 12 een publicatie van cultuurnetwerk_nl

-        Handleiding voor docenten m.b.t. invoering CKV 2/3, driedelige SLO publicatie, 2001

-        SLO internet: ICT bij de beeldende vakken - lessenseries voor ICT en textiele werkvormen; ICT en kunstgeschiedenis / kunstbeschouwing; ICT en CKV

-        Praktijkvoorbeeld CKV 2/3 voor Textiele Werkvormen en Audio-Visuele vormgeving, SLO-brochure

-        Praktijkvoorbeeld CKV 2/3 voor Textiele Werkvormen en Audio-Visuele vormgeving, SLO-brochure


Medewerking aan artikelen over kunst-/cultuureducatie:

-        Bulletin Cultuur en School. Nr 67, 2011. Artikel: Kunstvakken: de inhoud en didactiek moeten beter, pp. 4- 7.

-        Bulletin Cultuur en School. Nr 46, 2007. Artikel: Op naar een keurmerk voor Cultuurprofielscholen, pp. 7-9

-        Bulletin Cultuur en School. Nr 39, 2006. Artikel: 8 jongeren blikken terug op ckv pp 12-17

-        Inspectie: Expertgesprek ICT (en voorbeelden van ICT en cultuureducatie)

-        Cito: CKV 1 getoetst: http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/ckv1/home.htm

 

Home