KLAS 6v KUA op MA het 6e UUR van Mkm in B122

Beste Leerling,

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in de lessen doen. De lessen kua 6 vwo zijn op maandag het 8e uur in lokaal B122 in schooljaar 2021/2022.

- De digitale versie van de begrippenlijst kua voor 2021/2022 kun je via deze link vinden.

- De digitale versie van ‘Kunst analyseren, aspecten, principes en strategieën‘ kun je via deze link downloaden.

- Wil je graag de officiële exameneisen inzien: klik dan op deze link voor de syllabus van CVE voor examenjaar 2022. De onderwerpen voor jullie zijn: hofcultuur, cultuur van romantiek en realisme, cultuur van het moderne en massacultuur.

- De beoordelingsmatrix voor kua kun je hier downloaden.

Groet van Mkm

 

STUDIEHANDLEIDING KUA 6VWO - 2021/2022

KUA Beeldend

Leerjaar: 6vwo

Periode: 1, 2 en 3 (tot het centrale examen)

Lesstof: Cultuur van het Moderne, kunst analyseren, onderzoeken

Doelen

De leerling kan:

-          Kennis van Cultuur van het Moderne

-          Kennis toepassen op nieuwe voorbeelden

-          Kunstbegrippen toepassen op voorbeelden uit de moderne kunst - dans, drama, muziek, beeldend, film

-          Kunst analyseren - kennis en vaardigheden

 -    Onderzoeken invalshoeken/probleemstellingen

Evaluatie

Schriftelijke overhoring – cultuur van het moderne, inleiding algemeen, dans en beeldend (week 42)

Inleveren tussentijdse versie invalshoek (week 42)
Inleveren individueel invalshoek versie 1 (week 48)
Toets in SE week 2 (week 2)

Opmerkingen

 

 

Hieronder zie je onderstreepte woorden, dat zijn links die je via de planning op www.kunstcontext.com kunt vinden

Eindcijfer kubv/kua =  het totaal van alle SE onderdelen praktijk, logboek inclusief vaktheorie* van kubv (50%) : eindcijfer CE kua (50%).

*De opdrachten bij kua in de lessen vallen onder de vaktheorie van het SE van kubv, dat houdt in:

·       Diagnostische toets (die we in 5v aan het eind zouden doen) en oefen SO-tje modern (incl. reflectie)

·       Invalshoeken: onderzoek en presentatie

·       SE 2 (cultuur van het moderne)

Deze onderdelen wegen allemaal  1 x mee voor 1 P.T.A. cijfer (weging 1 – je ontvangt nog een beoordelingsmatrix hiervoor) en dat cijfer weegt dus mee onder de vaktheorie van het SE cijfer van kunst beeldend. Daarnaast weegt het centraal examen kua even zwaar als het eindgemiddelde van alle SE cijfers voor kunst beeldend. Actuele planning met links op:  http://www.kunstcontext.com/ckv/6kua.htm

TIP: zet deze website in je favorieten in je browser, dan ben je altijd snel weer up to date!

Links naar bronteksten:

·       Kern Cultuur vh Modernisme

·       Invalshoeken compact overzicht

·       Begrippenlijst (schema) voor kunstanalyse

·       Uitgebreide toelichting begrippenlijst, of bekijk de officiële begrippenlijst uit de syllabus vanaf Inleidingsteksten kunstdisciplines:

·       dans

·       beeldend

·       film

·       muziek

·       drama

JAARPLANNING 2021/2022

VAK: 6V KUA-BV                        DOCENT:Mkm           LESUUR: MA 6e           LOKAAL: B122

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

36

6 – 10 sep

WEEK 1.1

Introductie activiteiten

 

 

37

13 – 17 sep

WEEK 1.2

Inleiding modern 1 algemeen

 

 

38

20 - 24 sep

WEEK 1.3

Inleiding modern
Indeling invalshoeken

Huiswerk: Kern van de algemene inleiding (=Kern Cultuur vh Modernisme relateren aan de kernconcepten (die je zelf maakt op basis van) van Palet CKV 2 modern, afdeling 1 (p 9 t/m 21 – inleveren op wo 20 okt)

 

39

27 sep - 1 okt

WEEK 1.4

Inleiding dans

Huiswerk: werken aan TT onderzoeksvragen/probleemstellingen

 

40

4  okt - 8 okt

WEEK 1.5

werken aan onderzoeksvragen/probleemstellingen

Lustrum activiteiten

41

11 – 15 okt

WEEK 1.6

Inleidingsles modern beeldend

Voor volgende les goed bestuderen Reader Cultuur van het Moderne: algemeen, dans en beeldend voor een SO-tje.

Volgende week moet je ook de tussentijdse versie van je invalshoeken inleveren. Je krijgt daarvoor een o-t-v-g die meeweegt bij het cijfer voor je invalshoeken. Ook lever je de kernconcepten in op basis van Palet CKV 2 modern.

 

42

18 - 22 okt

WEEK 1.8

SO-tje Cultuur van het moderne en inleveren tussentijdse versie invalshoeken en kernconcepten op basis van Palet CKV 2 modern (en de verbanden met de inleiding)

 

 

WEEK 43 Herfstvakantie 

 

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

44

1 – 5 nov

WEEK 1.8

Inleidingsles modern muziek 

 

45

8 - 12 nov

WEEK 1.9

SE1/pww1

 

46

15 - 19 nov

WEEK 2.1

Activiteitenweek (op wo excursie CKV daarom gaat de les kua niet door, WEL: Zelfstandig werken aan invalshoeken.

 

47

22 - 26 nov

WEEK 2.2

Inleidingsles modern drama

INLEVEREN DEFINITIEVE VERSIES INVALSHOEKEN volgende week in de les, uitgeprint, per groep compleet inleveren. Extra info uitwerking invalshoeken.

Invalshoeken compact overzicht

 

48

29 nov – 3 dec

WEEK 2.4

Inleidingsles modern film

INLEVEREN DEFINITIEVE VERSIES INVALSHOEKEN

 

Ma 29 nov t/m vr 3 dec: Leerlingbesprekingen  (8 x 40 min. rooster)

 

49

6 - 10 dec

WEEK 2.5

Presentaties invalshoek 1

 

Herkansingen pww1 op wo 8 dec

50

13 - 17 dec WEEK 2.6

Presentaties invalshoek 2 (en 3 begin)

 

 

51

20 - 24 dec

WEEK 2.7

Presentaties invalshoek 3 en 4 (en 5 begin)

 

Do 23 kerst FancyFair

Vr 24– kerstactie/13.00 kerstlunch

 

WEEK 52, 1  Kerstvakantie

 

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

2

10 – 14 jan

WEEK 2.8

Presentaties invalshoek 5 en 6

En kort bespreken SE modern

 

 

3

17- 21 jan

WEEK 2.9

SE CULTUUR VAN HET MODERNE

·       Kern Cultuur vh Modernisme

·       Invalshoeken compact overzicht

·       Begrippenlijst (schema) voor kunstanalyse

·       Uitgebreide toelichting begrippenlijst, of bekijk de officiele begrippenlijst uit de syllabus vanaf p. 20.

Inleidingsteksten kunstdisciplines:

·       dans

·       beeldend

·       film

·       muziek

·       drama

 SE 2/PWW2 (ma t/m v)

4

24 - 28 jan

WEEK 2.10

Einde roosterblok 2

EXAMENTRAINING HOFCULTUUR (CHECKEN ITEMS HOFCULTUUR of alles bekend is & CRASH-COURSE)

 

Ter voorbereiding voor volgende les moet je een aantal oefenexamenvragen maken, die we in de les bespreken. Ook moet je de samenvattingen van de Hofcultuur herhalen. Check welke van de items van de Hofcultuur je nog niet of niet meer goed weet. Die bespreken we in de les.

Excursie eindexamenklassen KuBv, 5h en 6v

5

31 jan – 4 feb

WEEK 3.1

EXAMENTRAINING HOFCULTUUR EXAMENVRAGEN OEFENEN

 

Ter voorbereiding voor volgende les moet je een aantal oefenexamenvragen maken, die we in de les bespreken. Ook moet je de samenvattingen van de Hofcultuur herhalen. Check welke van de items van de Hofcultuur je nog niet of niet meer goed weet. Die bespreken we in de les.

Do 3 feb open avond

6

7– 11 feb

WEEK 3.2

EXAMENTRAINING CULTUUR VAN ROMANTIEK EN REALISME (CHECKEN ITEMS ROMANTIEK – of alles bekend is)

Ter voorbereiding voor volgende les moet je een aantal oefenexamenvragen maken, die we in de les bespreken. Ook moet je de samenvattingen van de Romantiek en Realisme herhalen. Check ook welke van de items van de Romantiek en Realisme is je nog niet of niet meer goed weet. Die bespreken we in de les.

Leerlingbesprekingen 40 minutenrooster

7

14 - 18 feb

WEEK 3.3

EXAMENTRAINING CULTUUR VAN ROMANTIEK EN REALISME – MET EXAMENVRAGEN OEFENEN

Ter voorbereiding voor volgende les moet je een aantal oefenexamenvragen maken, die we in de les bespreken. Ook moet je de samenvattingen van de Romantiek en Realisme herhalen. Check ook welke van de items van de Romantiek en Realisme is je nog niet of niet meer goed weet. Die bespreken we in de les.

8

21 – 25 feb

WEEK 3.4

EXAMENTRAINING CULTUUR VAN HET MODERNE checken items of alles bekend is – BESPREKEN SE 1 EN 2

Na de voorjaarsvakantie gaan we in op de massacultuur – als je tijd hebt ga dan alvast eens bekijken of de items van de massacultuur allemaal bekend zijn. Ook kun je deze tekst over de massacultuur goed doorlezen.

 

 

WEEK 9  Voorjaarsvakantie

 

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

10

7 mrt – 9 mrt

WEEK 3.5

EXAMENTRAINING MASSACULTUUR (CHECKEN ITEMS MASSACULTUUR – of alles bekend is ) & CRASH-COURSE

Omdat Massacultuur in klas 4 aan bod gekomen is, herhalen we dat in de komende twee lessen. In de volgende les de Crash-course Massacultuur. Ter voorbereiding: Check welke van de items van massacultuur je nog niet of niet meer goed weet, die bespreken we in de les. Ook kun je deze tekst over de massacultuur goed doorlezen.

 

 

11

14 – 18 mrt

WEEK 3.6

EXAMENTRAINING MASSACULTUUR OEFENEN MET EXAMENVRAGEN.

Ter voorbereiding voor volgende les moet je een aantal oefenexamenvragen maken, die we in de les bespreken. Ook moet je de samenvattingen van de massacultuur/postmodernisme herhalen.

 

12

21 – 25 mrt

WEEK 3.7

SE3

 

 

 

13

28 mrt – 1 apr

WEEK 3.8

EXAMENTRAINING KUA MASSA

Massacultuur - proefexamen in de les oefenen

Bekijk de syllabus van het examen over massacultuur

Meenemen: Boekje massacultuur uit 4vwo (blauwe boekje); kunstbeschouwingsboekje (roze boekje); infoboek Massacultuur en/of boekje Massacultuur van Palet CKV2.

In de les mag je nog een wensenlijstje inleveren voor de laatste les kua: wat wil je graag dat we dan nog doen om je te helpen voorbereiden voor het examen kua?

14

4 – 8 apr

WEEK 3.9

EXAMENTRAINING KUA MASSA/MODERN – laatste kua les (?)

 

15

11 - 15 apr

WEEK 3.10

Einde roosterblok 3

Herkansing SE 2

 

Vr 15 cijfercontrole SE door docenten

16

18 - 22 apr

WEEK 4.1

 

Ma 6 apr – tweede paasdag

Di 6 apr inhalen pww 3 OB

 

WEEK 17, 18 meivakantie

 

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

19

9- 13 mei

WEEK 4.2

CE1

 

 

20

17 - 21 mei

WEEK 4.3

CE1

 

 

21

23- 27 mei

WEEK 4.4

 

 

Do 26 hemelvaart, vr 27 vrije dag

22

30 mei – 3 jun

WEEK 4.5

 

 

 

23

6 - 10 jun

WEEK 4.6

 

 

Ma 2e pinksterdag

24

13 - 17 jun

WEEK 4.7

 

 

25

20 - 24 jun

WEEK 4.8

 

 

Ma 20– vr 24 CE 2 

26

27 jun – 1 jul

WEEK 4.9

 

 

Vr 2 jul – uitslag CE 2

27

4 – 8 jul

PWW 4 (vanaf ma 5 jul)

 

Vr 8 jul – diploma uitreiking havo 14u; vwo 17u

28

11 -  15 jul

PWW 4 (t/m di 13 jul)

 

 

29

18 - 22 jul

Overgangsvergaderingen (ma, di, wo)

Do Personeelsactiviteit

Vr Proclamatie

 

 

 

VANAF WEEK 30   Zomervakantie 25 juli

 

  

 

Wil je graag de officiële exameneisen inzien: klik dan op deze link voor de syllabus van CVE voor examenjaar 2022.

 

·       TIPS VOOR DE VOORBEREIDING VAN HET KUA EXAMEN - onderwerpen zijn dit examenjaar: Hofcultuur, Cultuur van de burgerij, Moderne cultuur en Massacultuur.

·       Wil je graag een 10 proberen te halen….dan hierbij de 10 Gouden tips voor een 10! (deze zijn uit 2019, met andere onderwerpen, ik maak nog een aangepaste voor het examen van 2022 voor jullie)

·       LEER DE BEGRIPPEN VOOR KUNSTANALYSE en ZORG DAT JE GOED LEERT ANALYSEREN VAN DIVERSE KUNSTWERKEN.

      * Onderwerp voor de gecombineerde kua toets van SE II (die meeweegt onder het cijfer vaktheorie van kubv en kumu !!!) is: cultuur van het moderne.

 

** Onderwerpen voor het eindexamen kua zijn:

6 vwo:

Hof

Romantiek en Realisme

Modern

Massa

 

   Weging:

    Eindcijfer (totaal van alle onderdelen praktijk en theorie) kubv 3 (50%): eindcijfer eindtoets kua (50%).