KLAS 6v KUA op VRIJDAG het 7e in B122 van Mkm 

Beste Leerling,

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in schooljaar 2023/2024 doen.

- De digitale versie van de begrippenlijst kua voor 2023/2024 kun je via deze link vinden.

- De digitale versie van ‘Kunst analyseren, aspecten, principes en strategieλn‘ kun je via deze link downloaden.

- Wil je graag de officiλle exameneisen inzien: klik dan op deze link voor de syllabus van CVE voor examenjaar 2024. De onderwerpen voor jullie zijn: hofcultuur, cultuur van romantiek en realisme, cultuur van het moderne en massacultuur.

- De beoordelingsmatrix voor kua kun je hier downloaden.

Groet van Mkm

 

STUDIEHANDLEIDING KUA 6VWO - 2023/2024

KUA/Vaktheorie 2 Beeldend

Leerjaar: 6vwo – VAKTHEORIE 2 beeldend/ KUA

Periode: 1, 2 en 3 (tot het centrale examen)

Lesstof: Subdomein A1, kunst beeldend, Moderne Beeldende kunst in combinatie met Cultuur van het moderne, kunst algemeen.

Doelen

De leerling kan/heeft:

PROCESSEN BIJ VAKTHEORIE 2 (KUNST BEELDEND):

-          1: Kennis van begrippen en contexten

-          2: Analyseren en evalueren (bij onderzoeken)

-          3: Bronnen onderzoeken

-          4: Kunst analyseren

-          5: Contextualiseren (kunst in contexten)

PRESENTATIES BIJ VAKTHEORIE 2 (KUNST BEELDEND):

-          A: Schriftelijk verslagleggen (van onderzoek) en onderzoek mondeling presenteren

PRODUCTEN BIJ VAKTHEORIE 2 (KUNST BEELDEND):

-          Toetsvragen beantwoorden op examenniveau

Evaluatie

PROCES 1, 2, 3 – week 41
- reflectie op diagnostische toets
- kernconcepten uitwerken
- tussentijdse versie onderzoek
PROCES 4,5 en PRESENTATIES  – Week 47
- onderzoeken en analyseren in de kunsttheorie, d.w.z. invalshoeken schriftelijk en mondeling presenteren
PRODUCTEN – Week 3
- gecombineerde beeldende/kua toets in SE week 3

Opmerkingen

 

 

Hieronder zie je onderstreepte woorden, dat zijn links die je via de planning op www.kunstcontext.com kunt vinden

Bij kunst beeldend krijg je deze PTA opdrachten

1)     Logboek bij beeldend proces – semester 1, weging 1

2)     Scriptie, vaktheorie 1 – semester 1, weging 1

3)     Beeldend werk (2 prototypes) – semester 1, weging 3

4)     Toetsing cultuur modern, vaktheorie 2 – semester 1, weging 1 – beoordelingscriteria, zie beoordelingsmatrix vaktheorie 2 beeldend/kua.

5)     Logboek bij beeldend proces – semester 2, weging 1

6)     Beeldend werk (1 eindwerk) – semester 2, weging 3

                                                                        JAARPLANNING 2023/2024

VAK:6V KUA-BV                     DOCENT: mkm             LESUUR: 7e               LOKAAL: B122

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

36

4 – 8 sep

Inleiding modern 1 algemeen

 

 

37

11 – 15 sep

Inleiding modern 2 algemeen
Indeling invalshoeken

Huiswerk: Kern van de algemene inleiding (= Kern Cultuur vh Modernisme relateren aan de kernconcepten (die je zelf maakt op basis van) van De Bespiegeling, cultuur van het moderne – dit is het invuldocument). Daarbij leg je ook verbanden met de inleidende lessen per kunstdiscipline. Inleveren in week 42

 

38

18 - 22 sep

Inleiding dans

Huiswerk: werken aan TT onderzoeksvragen/probleemstellingen

 

39

25 – 29 sep

Inleiding dans/beeldend

werken aan onderzoeksvragen/probleemstellingen

 

 

40

2 - 6 okt

Inleidingsles modern beeldend

Voor volgende les goed bestuderen Reader Cultuur van het Moderne: algemeen, dans en beeldend voor een SO-tje.

Volgende week moet je ook de tussentijdse versie van je invalshoeken inleveren. Je krijgt daarvoor een o-t-v-g die meeweegt bij het cijfer voor je invalshoeken. Ook lever je de kernconcepten in op basis van De Bespiegeling, cultuur van het moderne.

 

41

9 – 13 okt

Diagnostische toets/so Cultuur van het moderne en inleveren tussentijdse versie invalshoeken en kernconcepten op basis van De Bespiegeling modern (en de verbanden met de inleidingen)

 

WEEK 42 Herfstvakantie  - 16 okt-20 okt

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

43

23 – 27 okt

REISWEEK EXAMENKLASSEN

 

 

44

30 okt – 3 nov

Inleidingsles modern drama/film

 

 

45

6 - 10 nov

SE 1 – wo 8 nov t/m wo 15 nov

 

46

13 - 17 nov

Inleidingsles modern muziek 

INLEVEREN DEFINITIEVE VERSIES INVALSHOEKEN volgende week in de les, uitgeprint, per groep compleet inleveren. Extra info uitwerking invalshoeken.

Invalshoeken compact overzicht

 

47

20 - 24 nov

INLEVEREN DEFINITIEVE VERSIES INVALSHOEKEN

Presentaties invalshoek 1

 

 

48

27 nov – 1 dec

Presentaties invalshoek 2

 

 

49

4 - 8 dec

Presentaties invalshoek 2 (rest) en 3

 

 

50

11 - 15 dec

Presentaties invalshoek 4 en 5

 

 

 

51

18 - 22 dec

Presentaties invalshoek 5 en 6

 

 

 

WEEK 52, 1  Kerstvakantie – 25 dec – 5 jan

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

2

8 – 12 jan

Presentaties invalshoek 6

En kort bespreken leerstof SE modern

Ter voorbereiding voor volgende les moet je een aantal oefenexamenvragen maken, die we in de les bespreken. Ook moet je de samenvattingen van de Hofcultuur herhalen. Check welke van de items van de Hofcultuur je nog niet of niet meer goed weet. Die bespreken we in de les.

 

3

15- 19 jan

SE 2 wo 17 jan t/m 24 jan

CULTUUR VAN HET MODERNE

·       Kern Cultuur vh Modernisme

·       Invalshoeken compact overzicht

·       Begrippenlijst (schema) voor kunstanalyse

·       Uitgebreide toelichting begrippenlijst, of bekijk de officiele begrippenlijst uit de syllabus vanaf p. 20.

Inleidingsteksten kunstdisciplines:

·       dans

·       beeldend

·       film

·       muziek

·       drama

 

4

22 - 26 jan

EXAMENTRAINING HOFCULTUUR (CHECKEN ITEMS HOFCULTUUR of alles bekend is & CRASH-COURSE)

 

Ter voorbereiding voor volgende les moet je een aantal oefenexamenvragen maken, die we in de les bespreken. Ook moet je de samenvattingen van de Hofcultuur herhalen. Check welke van de items van de Hofcultuur je nog niet of niet meer goed weet. Die bespreken we in de les.

 

5

29 jan – 2 feb

EXAMENTRAINING HOFCULTUUR (CHECKEN ITEMS HOFCULTUUR of alles bekend is & CRASH-COURSE)

 

Ter voorbereiding voor volgende les moet je een aantal oefenexamenvragen maken, die we in de les bespreken. Ook moet je de samenvattingen van de burgerij herhalen. Check ook welke van de items van de burgerij is je nog niet of niet meer goed weet. Die bespreken we in de les.

6

5 – 9 feb

EXAMENTRAINING CULTUUR DE BURGERIJ (CHECKEN ITEMS BURGERIJ – of alles bekend is)

Omdat Massacultuur in klas 4 aan bod gekomen is, herhalen we dat in de komende twee lessen. In de volgende les de Crash-course Massacultuur. Ter voorbereiding: Check welke van de items van massacultuur je nog niet of niet meer goed weet, die bespreken we in de les. Ook kun je deze tekst over de massacultuur goed doorlezen.

 

WEEK 7  Voorjaarsvakantie 12 feb - 16 feb

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

8

19 – 23 feb

EXAMENTRAINING MASSACULTUUR (CHECKEN ITEMS MASSACULTUUR – of alles bekend is ) & CRASH-COURSE

EXAMENTRAINING MASSACULTUUR OEFENEN MET EXAMENVRAGEN. 

Ter voorbereiding voor volgende les moet je een aantal oefenexamenvragen maken, die we in de les bespreken. Ook moet je de samenvattingen van de massacultuur/postmodernisme herhalen.

 

9

26 feb – 1 mrt

EXAMENTRAINING KUA MASSA/MODERN – laatste kua les (?)
Massacultuur - proefexamen in de les oefenen

Bekijk de syllabus van het examen over massacultuur

Meenemen: Boekje massacultuur uit 4vwo (blauwe boekje); kunstbeschouwingsboekje (roze boekje); infoboek Massacultuur en/of boekje Massacultuur van Palet CKV2.

 

 

10

4 – 8 mrt

SE 3 – Wo 6 mrt t/m wo 13 mrt

 

 

11

11 – 15 mrt

Mogelijk nog wel les, dan oefenen we met examenvragen

 

 

12

18  - 22 mrt

 

 

 

13

25 – 29 mrt

VR goede vrijdag

 

 

14

1 – 5 apr
MA 2e Paasdag

(wo, do, vr) HERKANSINGEN SE 1,2 en 3

 

15

8 - 12 apr

Mogelijk nog wel les, dan oefenen we met examenvragen

 

16

15 - 19 apr

 

 

 

WEEK 17, 18 Meivakantie – 22 apr – 3 mei

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

19

6- 10 mei

 

 

 

20

13 - 17 mei

CE 1

 

 

21

20- 24 mei

CE 1

 

22

27  - 31 mei
MA 2e Pinksterdag

 

23

3 - 7 jun

 

24

10 - 14 jun

 

 

 

25

17– 21 jun

CE 2

 

 

26

24 -  28 jun

 

 

2

1 - 5 jul

Overgangsvergaderingen

Rapportuitreiking

 

VANAF WEEK 28  Zomervakantie 8 juli – week 34 vr 19 aug

 

        Wil je graag de officiλle exameneisen inzien: klik dan op deze link voor de syllabus van CVE voor examenjaar 2024.

 

·       TIPS VOOR DE VOORBEREIDING VAN HET KUA EXAMEN - onderwerpen zijn dit examenjaar: Hofcultuur, Cultuur van de burgerij, Moderne cultuur en Massacultuur.

·       Wil je graag een 10 proberen te halen….dan hierbij de 10 Gouden tips voor een 10! (deze zijn uit 2019, met andere onderwerpen, ik maak nog een aangepaste voor het examen van 2022 voor jullie)

·       LEER DE BEGRIPPEN VOOR KUNSTANALYSE en ZORG DAT JE GOED LEERT ANALYSEREN VAN DIVERSE KUNSTWERKEN.

      * Onderwerp voor de gecombineerde kua toets van SE II (die meeweegt onder het cijfer vaktheorie van kubv en kumu !!!) is: cultuur van het moderne.

 

** Onderwerpen voor het eindexamen kua zijn:

6 vwo:

Hof

Burgerij

Modern

Massa

 

   Weging:

    Eindcijfer (totaal van alle onderdelen praktijk en theorie) kubv 3 (50%): eindcijfer eindtoets kua (50%).