Tips voor de voorbereiding van het KUA examen:

 

Verzamel op tijd alle stencils van voorgaande jaren:

 

Planning:

 

Hoe leer je ?

 

Oefenen:

 

Vlak voor het examen:

 

Tips voor het maken van het examen:

 

1.      Je krijgt 3 of 4 blokken: voor havo meestal 4 blokken met 1 onderwerp per blok; voor vwo meestal 3 blokken met gecombineerde onderwerpen per blok.

2.      Het totaal zal ongeveer zoín 35 tot 40 vragen bevatten, dat is meestal. Dus ook al zijn het 3 blokken: het totaal aantal vragen is ongeveer 35 tot 40.

3.      Bekijk voordat je begint of je alle functies van de cd-rom begrijpt, zo niet: deze kun je nalezen. Kijk steeds bovenaan de werkbalk waar je bepaalde onderdelen kunt vinden.

4.      Bekijk voordat je met het eerste blok begint, even alle vragen door. Deze krijg je ook op papier en het is belangrijk omdat je dan in kunt schatten welke blokken meer tijd nodig hebben.

5.      Bekijk steeds per blok eerst even alle vragen.

6.      Begin daarna per vraag goed te lezen wat er in de vraag staat ( bijvoorbeeld: moet je 2 of 3 aspecten geven, en moeten die over bijvoorbeeld de vormgeving (hoe iets gemaakt is, vorm gegeven is) of de voorstelling (datgene wat het voorstelt, het onderwerp) gaan, of dat je de muzikale middelen (toon, ritme, melodie enz.) moet beschrijven enz. dit kun je vantevoren oefenen met de begrippenlijst)

7.      Lees de informatie die boven (versie op papier) of onder (versie op de cd) de vraag staat heel goed door. Daarin kan relevante informatie staan die je helpt bij het beantwoorden van de vraag.

8.      Bekijk alle aangegeven teksten/ afbeeldingen/ videofragmenten en beluister de muziekfragmenten: je zou echt lelijk in de fout kunnen gaan als je de aangegeven fragmenten niet of niet volledig bekeken/beluisterd hebt.

9.      Bij het beantwoorden van de vragen: alleen datgene beantwoorden wat ook gevraagd wordt en schrijf niet teveel in telegramstijl, dus leg je antwoord steeds goed uit, maar doe dat anderzijds weer niet te uitvoerig. (dus nooit als antwoord geven: De kleur. De kleding. De vorm. Maar altijd uitleggen waarom je iets kunt zien aan de kleuren/het kleurgebruik enz.)

10.  Bepaal steeds of je echt de meest belangrijke zaken noemt in je antwoord. Dus niet beginnen met details of bijzaken, maar juist de belangrijke hoofdpunten aangeven. Bijvoorbeeld: wanneer je iets over de kenmerken van de Romantiek moet schrijven, begin je niet met de tutuís en spitzen van de ballerinaís maar juist wel met het uitdrukken van gevoelens in de diverse kunsten.

11.  Mochten er zich technische storingen voordoen: laat dit onmiddellijk weten aan de surveillerende docent of systeembeheerder. Je wordt dan z.s.m. geholpen.

12.  Mocht je te weinig tijd hebben: kijk even want bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je ermee kunt behalen: beantwoordt dan evt. nog wel de vragen die veel punten opleveren !

 

 

 

In ieder geval wens ik jullie heel veel succes met de voorbereidingen & het examen van KUA !!!

M.T. van de Kamp

 

 

Veel succes met alle voorbereidingen, ik heb er vertrouwen in dat jullie het goed gaan doen! MKM

 

 

home