KLAS 5V KUA op woensdag het 4e uur in B122 van Mkm,

 

Beste Leerling,

 

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in de lessen doen. De examenonderwerpen voor jullie zijn: Hofcultuur (Renaissance en Zuidelijke Barok), Burgerlijke cultuur in Nederland (Noordelijke Barok en Classicisme), moderne cultuur (doen we in 6vwo) en massacultuur (hebben we in 4 vwo gedaan).

 

Groet van Mkm

 

 

STUDIEHANDLEIDING KUA 5VWO - 2022/2023

KUA Beeldend

Leerjaar: 5vwo

Periode: semester 1 (Hofcultuur); semester 2 (Burgerij)

Lesstof: Hofcultuur, kunst analyseren, onderzoeken (bronnenonderzoek)

Doelen

De leerling heeft/kan:

-          Kennis van hofcultuur (semester 1), Burgerlijke cultuur (semester 2)

-          Kennis hofcultuur (semester 1) /Burgerlijke cultuur (semester 2) toepassen op nieuwe voorbeelden

-          Kunstbegrippen toepassen op voorbeelden uit de kunst van de hofcultuur (semester 1) en van de Burgerlijke cultuur (semester 2)

-          Kunst analyseren - kennis en vaardigheden (observeren, analyseren en interpreteren/evalueren)

-          (contextualiseren) Kennis van de verschillende culturele contexten van kunst (= invalshoeken met de functies van kunst) begrijpen en kunnen toepassen bij kunst analyseren.

-          Onderzoeken invalshoeken/probleemstellingen (inzicht in bronnenonderzoek; betrouwbaarheid van bronnen; navolgbaarheid; causaliteit)

Evaluatie

Semester 1: Hofcultuur
- Inleveren tussentijdse versie invalshoek (O,T,V-,V,RV,G) EN uitwerkingen kernconcepten H1 t.m. H6 (week 42 - weging 1)
- deze mag je niet herkansen.
- Individuele uitwerking invalshoek (definitieve versie) inclusief presentatie (week 48 inleveren, cijfer ontvang je na alle presentaties - weging 2)
- deze mag je NIET herkansen
- Toets in proefwerkweek 2 (week 2 - weging 2)
- deze mag je wel herkansen
Semester 2: Burgerij
- Inleveren tussentijdse versie invalshoeken burgerij (week 9, weging 1)
deze mag je niet herkansen

- Inleveren conceptmaps Burgerij - reader H1 t/m 6 (week 14, weging 1) - deze mag je wel herkansen, maar uiterlijk binnen 1 week (dus in week 15).
- Individuele uitwerking invalshoek (definitieve versie) inclusief presentatie (week 16 inleveren, cijfer ontvang je na alle presentaties - weging 2)
- deze mag je NIET herkansen
- toets in proefwerkweek 3 (weging 2)
(deze toets mag je niet herkansen)

Opmerkingen

Actuele planningen te vinden op http://kunstcontext.com/ckv/5kua.htm

JAARPLANNING 2022/2023

VAK: 5v KUA-BV DOCENT: Mkm LESUUR: LOKAAL:

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

36

5 9 sep

 

37

12 16 sep

Inleiding kern hofcultuur algemeen

In de les krijg je info over het werken aan onderzoeksvragen en het maken van conceptmaps.

Voor volgende les:

- uitwerken kernconcepten van hoofdstukken 1 (inl), 2 (inl), 5 (beeldend) Reader  

- alvast bekijken invalshoeken en maken van een top 3 van de meest interessante invalshoeken voor jezelf

 

38

19 - 23 sep

Inleiding kern hofcultuur beeldend

Indeling invalshoeken

Voor de volgende les ga je zelfstandig werken aan je eigen onderzoeksvragen: hypothetisch antwoord + minimaal 2 bronnen per vraag zoeken (1 x boek; 1 x website)

 

39

26 sep 30 sep

Inleiding kern hofcultuur drama

Werken aan eigen probleemstelling aan de hand van een van de onderzoeksvragen aan de hand van deze info over onderzoeken.

Kernconcepten noteren van hoofdstukken 4 (drama) en 6 (dans) Reader  

40

3 okt - 7 okt

Kernconcepten noteren van hoofdstuk 3 (muziek) Reader

 

41

10 14 okt

Inleiding kern hofcultuur dans

Algemene info over onderzoeken en inleiding muziek

Zelfstandig werken aan onderzoeksvragen peerfeedback = teamlid bekritiseert uitwerking van ander teamlid. Zelfstandig werken aan invalshoeken en aan de presentatie. Eigen onderzoeksvragen verbeteren, compacter maken voor presentatie.

42

17 - 21 okt

Werken aan onderzoeksvragen
Inleveren 
tussentijdse versie invalshoeken en uitwerkingen van de kernconcepten van de hoofdstukken 1 t/m 6.

 

WEEK 43 Herfstvakantie - 24 okt 28 okt

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

44

31 okt 4 nov

Inleiding muziek

 

45

7 - 11 nov

PWW 1 wo 9 nov t/m wo 16 nov

Geen kua toets in pw 1 !

Se1 / Pww1

46

14 - 18 novVolgende week moet je de definitieve versie van je invalshoek inleveren

 

47

 

21 - 25 nov

 

 

48

28 nov 2 dec

Inleveren definitieve versies invalshoeken

Inleiding muziek (vervolg)

Eigen onderdeel voor powerpointpresentatie moet volgende week gereed zijn.  Checken of je de kern goed & compact hebt beschreven voor de presentatie m.b.v. Uitgewerkte invalshoeken bij examenitems.

 

49

5 - 9 dec

Presentaties invalshoek 1 en 2 (start)

 

 

50

12 - 16 dec

Presentaties invalshoek 2 (rest)

 

 

51

19 - 23 dec

Presentaties invalshoek 3 en 4

 

 

WEEK 52, 1 Kerstvakantie 26 dec 6 jan

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

2

9 13 jan

Presentaties invalshoek 4 en 5

 

 

3

16- 20 jan

Presentaties invalshoek 5 en 6

 

 

4

23 - 27 jan

Burgerlijke cultuur start inleidingsles algemeen

Bestudeer de invalshoeken van de Burgerlijke cultuur al eens. Voor het inschrijven volgende week, wil ik graag dat je twee voorkeursinvalshoeken hebt gekozen die anders zijn dan de vorige keer. Ik deel dit keer de groepen in.

 

5

30 jan 3 feb

Burgerlijke cultuur - Inleidingsles algemeen (invalshoeken indeling)

 

Do 2 feb herkansingsmoment pww 1

6

6 10 feb

Burgerlijke cultuur Inleidingsles algemeen/beeldend

Maak voor volgende week een conceptmap (kernpunten samengevat en georganiseerd) van Hoofdstuk 1 en 2 van de reader Burgerlijke cultuur.

 

7

13 - 17 feb

Burgerlijke cultuur - beeldend

Hoofdstuk 5 van de reader Burgerlijke cultuur.

Werk een eerste versie uit van je probleemstellingen. Formuleer hypotheses, maak een lijst van trefwoorden, zoek erkende/relevante bronnen.

 

WEEK 8 Voorjaarsvakantie 20 feb - 24 feb

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

9

27 feb 3 mrt

Burgerlijke cultuur - Inleidingsles muziek

Inleveren tussentijdse versie invalshoeken/probleemstellingen-onderzoeksvragen

 

 

10

6 mrt 10 mrt

Voorbereiden proefwerk hofcultuur

Maak voor volgende week een conceptmap (kernpunten samengevat en georganiseerd) van Hoofdstuk 3 en 4 van de reader Burgerlijke cultuur

 

 

11

13 17 mrt

Wo 15 t/m wo 22 mrt PW 2

KUA TOETS HOFCULTUUR

EN INLEIDING = READER BURGERIJ, inleiding, beeldende kunst en muziek

leerstof voor de toets in de PWW

Basisreader hofcultuur
Begrippenlijst voor kunstanalyse + + toelichting begrippen (vanaf p. 20 zie je per kunstvorm de uitleg van de begrippen, deze heb je ook in het boekje van de begrippenlijst ontvangen)
Kunstanalysemodel
Kern van de hofcultuur op 1x A4
Uitgewerkte invalshoeken bij examenitems.

 

 

12

20 - 24 mrt

Pww t/m wo 22 mrt

 

 

13

27 31 mrt

Bespreken proefwerk hofcultuur/burgerij

Maak voor volgende les een conceptmap (kernpunten samengevat en georganiseerd) van Hoofdstuk 6 van de reader Burgerlijke cultuur.
VOLGENDE LES: inleveren van alle conceptmaps voor een cijfer

 

 

14

3 7 apr

VR goede vrijdag

inleveren van alle conceptmaps voor een cijfer.

Burgerlijke cultuur - Inleidingsles drama en dans

mrt

15

10 - 14 apr

werken aan definitieve versie probleemstellingen

VOLGENDE LES: inleveren van de tussentijdse versie van de probleemstellingen

16

17 - 21 apr

Inleveren definitieve versie van de probleemstellingen van de 2e  Burgerlijke cultuur

 

WEEK 17, 18 Meivakantie 24 apr 5 mei

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

19

8- 12 mei

Werken aan presentatie van probleemstellingen

 

20

15 - 19 mei

Presentaties invalshoek 1

 

 

21

22- 26 mei

Presentaties invalshoek 2

 

 

22

29 mei 2 jun

Presentaties invalshoek 2 en begin 3

 

Wo 31 mei herkansingsmoment pww2

23

5 - 9 jun

Presentaties invalshoek 3 en 4

 

 

24

12 - 16 jun

Presentaties invalshoek 5

 

 

25

19 - 23 jun

Presentaties invalshoek 6

 

 

26

26 30 jun

PWW 4 (vanaf ma 5 jul)

Burgerlijke cultuur:

Reader Burgerij

Reader met uitgewerkte invalshoeken

Kern Burgerlijke cultuur op 1 A4

Hofcultuur (verbanden/herhalen);

Reader kunst analyseren (begrippenkennis).

 

 

27

3 - 7 jul

PWW 4 (t/m di 13 jul)

 

 

29

10 - 14 jul

Overgangsvergaderingen

Cijferinzage

Rapportuitreiking

 

VANAF WEEK 29 Zomervakantie 17 juli vr 25 aug