KLAS 5V KUA van Mkm op WO 6e uur in lokaal B221,

 

Beste Leerling,

 

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in de lessen doen. De examenonderwerpen voor jullie zijn: Hofcultuur (Renaissance en Zuidelijke Barok), Burgerlijke cultuur in Nederland (Noordelijke Barok en Classicisme), moderne cultuur (doen we in 6vwo) en massacultuur (hebben we in 4 vwo gedaan).

 

Groet van Mkm

 

 

STUDIEHANDLEIDING KUA 5VWO - 2021/2022

KUA Beeldend

Leerjaar: 5vwo

Periode: 1 en 2 (Hofcultuur); 3 en 4 (Burgerij)

Lesstof: Hofcultuur, kunst analyseren, onderzoeken (bronnenonderzoek)

Doelen

De leerling heeft/kan:

-          Kennis van hofcultuur (periode 1,2), Burgerlijke cultuur (periode 3,4)

-          Kennis hofcultuur (periode 1,2) /Burgerlijke cultuur (periode 3,4) toepassen op nieuwe voorbeelden

-          Kunstbegrippen toepassen op voorbeelden uit de kunst van de hofcultuur (periode 1,2) en van de Burgerlijke cultuur (periode 3,4)

-          Kunst analyseren - kennis en vaardigheden (observeren, analyseren en interpreteren/evalueren)

-          (contextualiseren) Kennis van de verschillende culturele contexten van kunst (= invalshoeken met de functies van kunst) begrijpen en kunnen toepassen bij kunst analyseren.

-          Onderzoeken invalshoeken/probleemstellingen (inzicht in bronnenonderzoek; betrouwbaarheid van bronnen; navolgbaarheid; causaliteit)

Evaluatie

Periode 1 en 2: Hofcultuur
- Inleveren tussentijdse versie invalshoek (O,T,V-,V,RV,G) EN uitwerkingen kernconcepten H1 t.m. H6 (week 41 - weging 1)
- deze mag je WEL herkansen, maar uiterlijk binnen 1 week (dus in week 42).
- Individuele uitwerking invalshoek (definitieve versie) inclusief presentatie (week 47 inleveren, cijfer ontvang je na alle presentaties - weging 2)
- deze mag je NIET herkansen
- Toets in proefwerkweek 2 (week 2 - weging 2)
- deze mag je WEL herkansen
Periode 3 en 4: Burgerij
- Inleveren conceptmaps Burgerij - reader H1 t/m 6 (week 14, weging 1)
- deze mag je wel herkansen, maar uiterlijk binnen 1 week (dus in week 15).

- Inleveren tussentijdse versie invalshoeken (week 15, weging 1) - deze mag je wel herkansen, maar uiterlijk binnen 1 week (dus in week 16).
- Individuele uitwerking invalshoek (definitieve versie) inclusief presentatie (week 20 inleveren, cijfer ontvang je na alle presentaties - weging 2)
- deze mag je NIET herkansen
- toets in proefwerkweek 4  (weging 2)
(deze toets mag je niet herkansen)

Opmerkingen

Actuele planningen te vinden op http://kunstcontext.com/ckv/5kua.htm

JAARPLANNING 2021/2022

VAK: KUA                        DOCENT: mkm              LESUUR:wo 6e           LOKAAL: B221

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

36

6 – 10 sep

WEEK 1.1

(nog geen les ivm introductie activiteiten)

 

Introductiedagen ma/wo

37

13 – 17 sep

WEEK 1.2

Inleiding kern hofcultuur algemeen

In de les krijg je info over het werken aan onderzoeksvragen en het maken van conceptmaps.

Voor volgende les:

- uitwerken kernconcepten van hoofdstukken 1 (inl), 2 (inl), 5 (beeldend) Reader  

- alvast bekijken invalshoeken en maken van een top 3 van de meest interessante invalshoeken voor jezelf

 

38

20 - 24 sep

WEEK 1.3

Inleiding kern hofcultuur beeldend

Indeling invalshoeken

Voor de volgende les ga je zelfstandig werken aan je eigen onderzoeksvragen: hypothetisch antwoord + minimaal 2 bronnen per vraag zoeken (1 x boek; 1 x website)

 

39

27 sep - 1 okt

WEEK 1.4

Inleiding kern hofcultuur drama

Werken aan eigen probleemstelling aan de hand van een van de onderzoeksvragen aan de hand van deze info over onderzoeken.

Kernconcepten noteren van hoofdstukken 4 (drama) en 6 (dans) Reader  

40

4  okt - 8 okt

WEEK 1.5

Theresia Lustrum Feest (Efteling)

Kernconcepten noteren van hoofdstuk 3 (muziek) Reader

 

41

11 – 15 okt

WEEK 1.6

Inleiding kern hofcultuur dans

Algemene info over onderzoeken en inleiding muziek

Zelfstandig werken aan onderzoeksvragen peerfeedback = teamlid bekritiseert uitwerking van ander teamlid. Zelfstandig werken aan invalshoeken en aan de presentatie. Eigen onderzoeksvragen verbeteren, compacter maken voor presentatie.

42

18 - 22 okt

WEEK 1.8

Werken aan onderzoeksvragen
Inleveren 
tussentijdse versie invalshoeken en uitwerkingen van de kernconcepten van de hoofdstukken 1 t/m 6.

 

 

WEEK 43 Herfstvakantie 

 

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

44

1 – 5 nov

WEEK 1.8

Inleiding muziek

 

45

8 - 12 nov

WEEK 1.9

PWW/ SE 1

Geen kua toets in pw 1 !

Se1 / Pww1

46

15 - 19 nov

WEEK 2.1

(geen les ivm excursie CKV 4v – zelf verder werken aan definitieve versie invalshoeken)

Volgende week moet je de definitieve versie van je invalshoek inleveren

 

47

 

22 - 26 nov

WEEK 2.2

(zelfstandig werken) Tijdens de les verder werken aan definitieve uitwerking invalshoeken (dat mag thuis).

Inleveren definitieve versies invalshoeken (schriftelijk per groep uitgeprint in postvak van mkm uiterlijk do 25 nov).

 

 

48

29 nov – 3 dec

WEEK 2.4

Inleiding muziek (vervolg)

Eigen onderdeel voor powerpointpresentatie moet volgende week gereed zijn.  Checken of je de kern goed & compact hebt beschreven voor de presentatie m.b.v. Uitgewerkte invalshoeken bij examenitems.

 

49

6 - 10 dec

WEEK 2.5

Presentaties invalshoek 1 en 2 (start)

 

 

50

13 - 17 dec WEEK 2.6

Presentaties invalshoek 2 (rest) en 3

 

 

51

20 - 24 dec

WEEK 2.7

Presentaties invalshoek 4 en 5

 

 

WEEK 52, 1  Kerstvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

2

10 – 14 jan

WEEK 2.8

Presentaties invalshoek 5 en 6

 

 

3

17- 21 jan

WEEK 2.9

PWW/ SE 2

leerstof voor de toets in de PWW

Basisreader hofcultuur
Begrippenlijst voor kunstanalyse + + toelichting begrippen (vanaf p. 20 zie je per kunstvorm de uitleg van de begrippen, deze heb je ook in het boekje van de begrippenlijst ontvangen)
Kunstanalysemodel
Kern van de hofcultuur op 1x A4
Uitgewerkte invalshoeken bij examenitems.

 

 SE 2/PWW2 (ma t/m v)

4

24 - 28 jan

WEEK 2.10

Einde roosterblok 2

Burgerlijke cultuur – start – inleidingsles algemeen

Bestudeer de invalshoeken van de Burgerlijke cultuur al eens. Voor het inschrijven volgende week, wil ik graag dat je twee voorkeursinvalshoeken hebt gekozen die anders zijn dan de vorige keer. Ik deel dit keer de groepen in.

 

5

31 jan – 4 feb

WEEK 3.1

Burgerlijke cultuur - Inleidingsles algemeen (invalshoeken indeling)

(volgende week herkansingen pww hofcultuur voor degenen die het de eerste keer niet gemaakt hebben)

 

6

7– 11 feb

WEEK 3.2

Burgerlijke cultuur – Inleidingsles algemeen/beeldend

Maak voor volgende week een conceptmap (kernpunten samengevat en georganiseerd) van Hoofdstuk 1 en 2 van de reader Burgerlijke cultuur.

 

7

14 - 18 feb

WEEK 3.3

Burgerlijke cultuur - beeldend

Hoofdstuk 5 van de reader Burgerlijke cultuur.

Werk een eerste versie uit van je probleemstellingen. Formuleer hypotheses, maak een lijst van trefwoorden, zoek erkende/relevante bronnen.

 

8

21 – 25 feb

WEEK 3.4

Burgerlijke cultuur - Inleidingsles muziek

Inleveren tussentijdse versie invalshoeken/probleemstellingen-onderzoeksvragen

 

 

WEEK 9  Voorjaarsvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

10

7 mrt – 9 mrt

WEEK 3.5

Bespreken proefwerk hofcultuur 1 en 2

Maak voor volgende week een conceptmap (kernpunten samengevat en georganiseerd) van Hoofdstuk 3 en 4 van de reader Burgerlijke cultuur

 

 

11

14 – 18 mrt

WEEK 3.6

 

 

 

12

21 – 25 mrt

WEEK 3.7

Geen toets voor kua

 

 

13

28 mrt – 1 apr

WEEK 3.8

Burgerlijke cultuur - Inleidingsles drama en dans

Maak voor volgende les een conceptmap (kernpunten samengevat en georganiseerd) van Hoofdstuk 6 van de reader Burgerlijke cultuur.
VOLGENDE LES: inleveren van alle conceptmaps voor een cijfer

 

 

14

4 – 8 apr

WEEK 3.9

inleveren van alle conceptmaps voor een cijfer.

VOLGENDE LES: inleveren van de tussentijdse versie van de probleemstellingen

mrt

15

11 - 15 apr

WEEK 3.10

Einde roosterblok 3

 

Inleveren van de 2e tussentijdse versie van de probleemstellingen Burgerlijke cultuur alleen als de 1e tussentijdse versie onvoldoende was!

 

16

18 - 22 apr

WEEK 4.1

werken aan definitieve versie probleemstellingen

werken aan definitieve versie probleemstellingen

 

WEEK 17, 18 Meivakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

19

9- 13 mei

WEEK 4.2

Werken aan presentatie van probleemstellingen

VOLGENDE LES: Inleveren definitieve versie probleemstellingen

 

20

17 - 21 mei

WEEK 4.3

Werken aan presentatie van probleemstellingen Inleveren definitieve versie van de probleemstellingen

 

 

21

23- 27 mei

WEEK 4.4

Presentaties invalshoek 1 en 2

 

 

22

30 mei – 3 jun

WEEK 4.5

Presentaties invalshoek 2 en begin 3

 

 

23

6 - 10 jun

WEEK 4.6

Presentaties invalshoek 3 en 4

 

 

24

13 - 17 jun

WEEK 4.7

Presentaties invalshoek 5 en 6

 

 

25

20 - 24 jun

WEEK 4.8

Presentaties uitlooples

 

 

26

27 jun – 1 jul

WEEK 4.9

Voorbereiden toets PWW 4

 

 

27

4 – 8 jul

PWW 4 (vanaf ma 5 jul)

Burgerlijke cultuur:

Reader Burgerij

Reader met uitgewerkte invalshoeken

Kern Burgerlijke cultuur op 1 A4

Hofcultuur (verbanden/herhalen);

Reader kunst analyseren (begrippenkennis).

 

 

28

11 -  15 jul

PWW 4 (t/m di 13 jul)

 

 

29

18 - 22 jul

Overgangsvergaderingen

Cijferinzage

Rapportuitreiking

 

VANAF WEEK 30  Zomervakantie 25 juli