Hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw

Opzet: exemplarisch beginnen:

We beginnen eerst met een vroeg voorbeeld van een Renaissance hof: het hof van Mantua.

Eerst uitleggen wat een hof is. Beginnen met het kasteel / paleis / fort. Aangeven hoe de macht op een gegeven moment geconcentreerd is bij het hof. Niet alleen de politieke, economische maar vooral ook de culturele macht ligt bij het hof. Paleizen en kastelen worden daarom alsmaar groter, omdat men steeds meer nieuwe ruimten nodig heeft voor muziek, dans en theater. Ook grote tuinen en parken ( voor de jacht) maken er deel van uit.

Wat is Hofcultuur ? allereerst uitleggen over de rollen van de verschillende deelnemers aan het hof: hofpersoneel / hovelingen ; bezoekers ; ambassadeurs ; diplomaten. Hierdoor ontstaat een voortdurende interactie, de rol die men heeft wordt bepaald door de vorst. Deze rollen zijn niet alleen op basis van sociale hiërarchie, maar ook op eigen kracht van de mensen aan het hof ontstaan.

Aan de hand van een voorbeeld van het hof van Mantua: de Gonzaga familie, laten zien / horen hoe een dergelijk hof eruit zag in die tijd; welke vormen van kunst er zoal beoefend werden; welke rol de vorst had, enz. . Aangeven van de historische context van het ontstaan van dit hof. Als beeld: het detail met Ludovico Gonzaga en Barbara von Hohenzwillern op het fresco van Mantegna in de camera degli Sposi. Aan de hand van dit werk ook uitleggen wat er te zien is, wie iedereen is, welke positie men heeft, wat men zoal deed aan het hof.

Dan over naar de specifieke cultuurgeschiedenis van dit hof van Mantua: aangeven hoe deze bloeiperiode van kunst en cultuur tot stand is gekomen - wat de voedingsbodem was - daarmee verwijzen naar B. Castigliones ideaalbeeld van de hoveling: Aanvankelijk was dat vooral een militaire taak ( ridder / soldaat) maar later, onder invloed van de humanistische idealen ( verwijzen naar klassieke oudheid) moeten lichaam en geest in harmonie zijn.

Daarbij speelt een klassieke opvoeding ( artes liberales) een grote rol. De hoveling moest vooral veelzijdig opgevoed worden: daarom omringt de vorst zich met kunstenaars, musici, dansers enz. Verder doet de vorst ( en dus ook de hoveling) aan sport ( jagen, paardrijden, enz.) en verzamelt hij kunst. Daarnaast is hij geďnteresseerd in wetenschappen.

Aan dit ideaalbeeld zou ook de hoveling moeten voldoen. Echter uit verschillende bronnen blijkt dat de hoveling vaak ook een intrigant / een 'ellenbogen'-werker was.

Het cultiveren van schoonheid was ook een van de idealen van de universele mens uit die tijd. Daarvan zie je aan het hof van Mantua diverse voorbeelden hoe dit werkelijkheid werd:

Vervolg = het behandelen van de onderdelen uit het driehoeks-schema volgende bladzijde.

Vergeleken met het vorige onderwerp gaan we echter nogmaals exemplarisch in op een aantal andere hoven, dit om de geschiedenis van de ontwikkelingen goed weer te kunnen geven : hof van de Medici, en het hof van Lodewijk XIVe.

© M.T. v.d. Kamp - 1999

sd2.htm                  inlkerk.htm