INLEIDINGSLES:Cultuur van de Kerk in de 11de t/m de 14de eeuw

Opzet: exemplarisch beginnen

Dit om de leerlingen een 'pakkend' beeld te geven van wat het effect van een gotische kathedraal geweest moet zijn voor de gelovige, gewone mensen in de middeleeuwen: op deze manier worden een aantal onderdelen inzichtelijk gemaakt die leerlingen anno 1999, waarschijnlijk nodig hebben om de onderwerpen en invalshoeken van CKV 2 te kunnen bestuderen: hoe de opbouw van een kathedraal is, wat de betekenis is van verschillende bijbelse voorstellingen, hoe een gregoriaanse mis klinkt en opgebouwd is, en hoe het kerkelijk jaar ingedeeld is. Steeds wordt geprobeerd om een verbinding te maken met de leefwereld van de leerling.

Een 'denkbeeldige' tocht maken rondom en in, ofwel inzoomen op een gotische kathedraal in 1200 :

Duur: ca. 2 contacturen. Dit onderdeel wordt vooral klassikaal / frontaal gegeven. De leerling krijgt bij wijze van voorbereiding een tekst waarin het leven van een middeleeuwse mens / monnik beschreven wordt, en waarbij globaal de geschiedenis weergegeven wordt: ontwikeling na de Romeinse tijd, de donkere periode, de oorlogen, de ziekten enz.. Dit om zich in te leven / in te lezen. Tevens kan er als voorbereiding een aantal termen / begrippen aangereikt worden, die de leerling kan bestuderen om zodoende in de les deze begrippen toe te kunnen passen.

VIDEO - INLEIDINGSLES CULTUUR VAN DE KERK

 

-          Hedendaagse pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, uit 2-vandaag. – 5 min.

 

-          Benedictijner orde: ora et labora. (band romaanse kunst) – 5 min.

 

-          Cluniacenzer orde, Vezelay, portalen, romaanse beeldhouwkunst. (band romaanse kunst)  – 5 min.

 

-          Gotische kathedralen, bouwloods, glas in lood ramen. (band gotiek kunst) - 5 min.

 

-          Guido van Arrezzo, 4-lijnige notenbalk, notenschrift van gregoriaans eenstemmige zang, naar meerstemmige zang. (band: magische momenten) – 5 min.

 

-          Duivels & monsters, in de kunst. (band: oude kloostergebruiken, beeldhouwkunst)- 5 min.

 

-          “Bring out the dead”, en ‘riddergevecht’ van Monty Python (band: the Holy Grail) – 5 min.

 

-          ‘Apocalyps’-moord en portaal (band: in de naam van de roos verfilming) – 5 min.

 

-          Modeshow van geestelijke kledij. (band: Roma, van Fellini) – 5 min.

 

terug naar cultuur van de kerk