BASISBRONNEN VOOR DOCENTEN CKV 2/ KUNST ALGEMEEN:  

De onderstaande titels zijn geschikt voor docenten ckv 2/ Kunst Algemeen. Deze genoemde titels behoren tot de algemeen erkende naslagwerken per vakgebied. Titels waaraan (compact) toegevoegd is, zijn geschikt voor docenten ckv 1.

Algemene naslagwerken:

Beeldend/ kunstgeschiedenis:

Theater:

Dans:

Muziek:

Film:

Nieuwe Media:

ˇ          Elsaesser, T. Hollywood op straat

ˇ          Flew, T. New Media, an introduction

ˇ          Flew, T. Understanding global media

Filosofie/ esthetica:

 

Home                         terug naar nieuws