KLAS 4v KUBV op VR 2e uur van Mkm in B122

 

Beste Leerling,

 

Hier kun je de info vinden over de planning en invulling van de lessen.

 

Informatie over MATERIAL WORLD en CREATIEF, KRITISCH EN ANALYTISCH DENKEN kun je hier vinden (VOLGT NOG)

 

††††††††††††† ACTUELE PLANNING SEMESTER 1Ė 19/20 - klas: V4 KUNST BEELDEND

STUDIEHANDLEIDING KUNST BEELDEND 4VWO - 2019/2020

KUBV

MATERIAL WORLD

Leerjaar: 4vwo

Periode: 1 en 2

Lesstof: MATERIAL WORLD & Massacultuur/Postmodernisme

Doelen

De leerling kan:

-          Creatief denken door associŽren, combineren en abstraheren

-          Combineren van verschillende werkelijkheden

-          (Digitaal) vormgeven en stileren

-          Verbeelden van een persoonlijke visie/concept op een originele manier

-          Ontwerpen vanuit een open, onderzoekende houding (exploreren, experimenteren)

-          Kunst analyseren

-          Analyseren en kritisch denken

-          Plannen, reflecteren op en evalueren van eigen proces en product

Samenwerken (eindopdracht)

Evaluatie

Inleveren opdracht 1 en logboek (week 39 - weging 1) - deze praktische opdrachten kun je NIET herkansen.

Inleveren opdracht 2, inclusief logboek (week 45 - weging 1) - deze praktische opdrachten kun je NIET herkansen.

Opmerkingen

Bij Kubv kun je geen onderdelen herkansen, omdat je aan deze praktijk opdrachten een aantal lesweken werkt en je zo een proces opbouwt. Bij Kua kun je wel onderdelen herkansen. Kua en kubv leveren samen je rapportcijfer op.

JAARPLANNING 2019/2020

VAK KUBV†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DOCENT MKM

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

34

19 - 23 aug

Inleiding

In de les krijg je een toelichting op het vak kunst beeldend in de bovenbouw en op de manier van werken in de bovenbouw van vwo. Neem deze eerste les al je ingevulde vragenlijst (uitgeprint) mee naar de les.

Ma 19 kennismaking

Di 20 intro

35

25 - 30 aug

Inleiding (vervolg)

Idem.

 

36

2 - 6 sep

Inleiding (vervolg) en Starten opdracht 1.

Lees thuis de tekst van het kunstblad MATERIAL WORLD (voor- en achterzijde) goed door en noteer brainstorm-ideeŽn in je logboek. Verzamel eventueel ook afbeeldingen die je kunt gebruiken. Je begint met de opdracht. Je maakt je eigen deelplanning om in week 39 alles af te hebben.Je werkt aan je eigen deelplanning.

 

37

9 - 13 sep

Werken aan opdracht 1.

Je werkt aan je eigen deelplanning. In de les krijg je feedback/ feedforward van de docent (= voorbeoordeling opdracht 1).

38

16 - 20 sep

Werken aan opdracht 1. Voorbeoordeling en feedback van de docent.

Je werkt aan je eigen deelplanning.

39

23 - 27 sep

Inleveren opdracht 1.
+ Inleveren logboek met schetsen, ideeŽn, proefjes, evaluatie en reflectie.

Op basis van het gemaakte werk bij opdracht 1, ga je verder werken aan opdracht 2. Lees de tekst over de opdracht 2 van je kunstblad MATERIAL WORLD. Ga nu door te experimenteren. Maak een eigen deelplanning.

 

40

30sep - 4 okt

Werken aan opdracht 2

Je werkt aan je eigen deelplanning om in week 49 alles af te hebben.

 Vr 4 - Se1 /pww1 (optie)

41

7 - 11 okt

Proefwerkweek

Kua toets massacultuur. Je krijgt een samengesteld cijfer van je kua en je kubv gemiddelde op je rapport.

Ma 7 - vr 11 okt: Se1 / Pww1

WEEK 42 Herfstvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

43

21 - 25 okt

Werken aan opdracht 2

Je werkt aan je eigen deelplanning om in week 49 alles af te hebben.

Ma 21 inhaal pww1 OB

Di 22 Theresiadag

44

28 okt - 1 nov

Werken aan opdracht 2

 

 

 

45

4 - 8 nov

Werken aan opdracht 2

 

 Vr 8 Londonreis 6 VWO

46

11- 15 nov

Werken aan opdracht 2

 

Ma 11 - Studiedag | leerlingenlesvrij

Di 12 - do 14: Leerlingbesprekingen(40 min. rooster

47

18 - 22 nov

Werken aan opdracht 2

Voorbeoordeling opdracht 2 met feedback.

 

 

48

25 - 29 nov

Werken aan opdracht 2

In week 49 moet de tweede opdracht af zijn.

 Do 28 Herkansingen

49

2 - 6 dec

In deze les moet opdracht 2 af zijn. Ook je logboek moet je goed bijgewerkt hebben en inleveren.

 

50

9 - 13 dec

 

 

 Vr 13 - Se2 / Pww2

51

16 - 20 dec

 

 

Ma 16 - do 19 - Se2 / Pww2

WEEK 52, 1Kerstvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

2

6- 10 jan

 

 

 Wo 8 inhaal pww2 OB

3

13 - 17 jan

 

 

 

4

20 - 24 jan

 

 

 

5

27 - 31 jan

 

 

6

3 - 7 feb

 

 

 Vr 7 Excursie Kunstvak bv/mu 5H/6V

7

10 - 14 feb

 

 

Do 13 studieochtend leerlingen hele dag lesvrij

open avond

Vr 14 Toetsvrij voor alle lln.

8

17 - 21 feb

 

 

 Di 18 Herkansingen

WEEK 9Voorjaarsvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

10

2 - 6 mrt

 

 

 

 

11

9 - 13 mrt

 

 

5H en 6V na 13u00 facultatief

Wo 11 - wo 18 = SE3

Wo 11 = 5x50 minuten rooster

Do 12 - wo 18 pww 3

12

16 - 20 mrt

 

 

Do 12 - wo 18 pww 3

Vr 20 Presentatie muziek en beeldend bovenbouwleerlingen 19u30 - 21u30

13

23 - 30 mrt

 

 

Ma 23 inhaal pww 3 OB

14

30 mrt - 3 apr

 

 

REISWEEK 4h/5v;

Wo 1 en do 2 Projectdagen 4v

Vr 3 herk SE3

15

6 - 10 apr

 

 

Ma 6 herk SE2

Di 7 herk SE1

Vr 1 cijfercontrole doc

16

13 - 17 apr

 

 

 Ma 13 tweede paasdag

Di 14 Proefexamens - examentraining

Wo 15 exameninstructie

Do 16 Proefexamens - examentraining

WEEK 17, 18 Meivakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

19

4 - 8 mei

 

 

Ma 4

Studiedag/personeelsactiviteit Leerlingen lesvrij

 Bevrijdingsdag

Wo 6 Facultatief Eindexamenklassen

Do 7 - wo 20 - Start CE1

20

11 - 15 mei

 

 

CE1

21

18 - 22 mei

 

 

CE1

Do 21 Hemelvaart

Vr 22 Vrij

22

25 - 29 mei

 

 

 

23

1 - 5 jun

 

 

 Ma 1 2de pinksterdag

Wo 3 herkansingen

24

8 - 12 jun

 

 

Wo 10 uitslag CE1

 

25

15 - 10 jun

 

 

26

22 - 26 jun

 

 

Ma 22 - do 25 CE 2

facultatief les voor alle leerlingen tot 13u00 | studiemiddag personeel "onderzoek"

Di 23 - do 25 CE 2

Di 23 - di 30 Pww 4

27

29 jun - 3 jul

 

 

pww 4

Do 2 Diplomauitreiking Havo 14u00 en Vwo 17u00

28

6 - 10 jul

 

 

VANAF WEEK 29†† Zomervakantie 13 juli t/m 21-augustus