KLAS 4V KUA(KUBV), op MA 2e uur van Mkm in B220 (maar hopelijk snel in B122) .

 

Beste Leerling, Hieronder kun je steeds actuele info vinden over de planning en invulling van de lessen. We zullen de kua en kubv lessen soms afwisselen.

Als je iets in moet leveren moet je dat in dat lesuur doen (uitgeprint).

Groet MKM

 

Hier kun je info over de eindtermen voor MASSACULTUUR vinden

Hier kun je de digitale versie van het boekje voor Massacultuur vinden.

De digitale versie van de begrippenlijst kua voor 2019/2020 kun je via deze link vinden.

 

PLANNING 19/20 - SEMESTER 1 - klas: V4 KUNST ALGEMEEN/KUBV Docent: MKM

 

STUDIEHANDLEIDING KUA-BEELDEND 4VWO - 2019/2020

KUA Beeldend

Leerjaar: 4vwo

Periode: 1 en 2

Lesstof: Kunst analyseren & Massacultuur/Postmodernisme

Doelen

De leerling kan:

-          Kunstbegrippen toepassen op voorbeelden uit de kunst

-          Kennis van modernisme, postmodernisme en massacultuur toepassen op nieuwe voorbeelden

-          Kunst analyseren - kennis en vaardigheden

-          Conceptmaps maken - afdeling 1 en 2 Palet CKV 2

-          Een eigen onderzoek uitwerken (Jigsaw opdracht)

Evaluatie

Kunstanalyse (week 38 - weging 1) - je mag na het inleveren in week 38, deze kunstanalyse 1 x herkansen in week 39.

Toets in proefwerkweek 1 (week 41 - weging 1) - je mag deze toets herkansen.

Inleveren individueel deel Jigsaw opdracht (week 49 - weging 2) - deze opdracht mag je herkansen binnen 1 week.

Toets in proefwerkweek 2 (week 2 - weging 2) - je mag deze toets NIET herkansen.

Opmerkingen

Actuele planning met links op http://www.kunstcontext.com

JAARPLANNING 2019/2020

VAK: KUA - BEELDEND DOCENT Mkm

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

34

19 - 23 aug

(nog geen les op ma, dan alg. kennismaking)

 

Ma 19 kennismaking

Di 20 intro

35

25 - 30 aug

Inleiding massacultuur

 

In de eerste les (week 35) ga je na de eerste uitleg al een begin maken met opdracht 1 uit het boekje van Massacultuur. Thuis werk je daaraan verder. Als je al aan de slag wilt, dan kun je thuis al een begin maken - wel moet je dan een andere klasgenoot vinden om mee samen te werken.

 

 

36

2 - 6 sep

Inleiding massacultuur

 

In deze les werk je in de les gedeeltelijk ook al aan de opdracht.

 

 

In de eerste les (week 35) heb je na de eerste uitleg al een begin gemaakt met opdracht 1 uit het boekje van Massacultuur. Thuis werk je daaraan verder.

 

 

37

9 - 13 sep

Inleiding massacultuur

 

Voor de kunstanalyse: Je kiest uit de bestudeerde werken, dan 1 kunstwerk dat ook aansluit bij kunst beeldend (Material World) en dat je analyseert volgens het model in je begrippenlijst (zie de info hiernaast)

 

Eerste versie van je Kunstanalyse uitgeprint inleveren volgende les

Let op:

       Het is de bedoeling dat je het werk volgens de aanwijzingen van dit model analyseert: http://www.expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/ilouvackvkunstanalysemodel_2014.pdf

       met gebruik van de juiste begrippen (je hebt het schema van de begrippenlijst ontvangen, een toelichting op de begrippenlijst en een boekje over de massacultuur).

Daarbij is het belangrijk dat je alle genoemde stappen uitwerkt:
I: Beschrijven
(van zowel: vorm (gebruik de beeldende begrippen); verhaal (voorstelling); functie (bedrijf Disney) en context (massacultuur))
II: Analyseren
- bovengenoemde aspecten aan elkaar proberen te verbinden, daarvoor moet je aanvullend misschien nog wat bronnen gebruiken via internet of via je boekje Palet CKV 2 massacultuur (afdeling 1).
III: Interpreteren
- nadenken over waarom de architecten dit gebouw zo hebben gebouwd en wat jij erin ziet. Daarbij ga je niet zomaar wat roepen maar je probeert echt te analyseren, te evalueren en na te denken over verbanden tussen hoe het gemaakt is en wat je erover bestudeerd hebt.
Schrijf je verhaal in maximaal 2 x A4 uit en zet er de indeling hierboven goed in.
Neem deze eerste versie uitgeprint mee zodat we deze kunnen bespreken in de les.

38

16 - 20 sep

Kunstanalyse inleveren (1e versie) - je mag deze na het bespreken in deze les, nog 1 x aanpassen en dan inleveren voor een punt (volgende les).

Maken/meebrengen: eerste conceptmap (van afdeling 1, deel 1)

In deze les krijg je verdere uitleg over massacultuur en postmodernisme. Je leest voor deze les pagina 9 tot en met 14 door en je maakt een conceptmap van deze pagina's. Zie opdracht conceptmaps. De conceptmap schrijf of print je uit en neem je mee.

39

23 - 27 sep

Inleiding massacultuur / postmodernisme, en

bespreken conceptmap 1.

Kunstanalyse inleveren (definitief)
Op verzoek van leerlingen verschuiven we het inleveren van de definitieve kunstanalyse naar week 40.

Definitieve versie van je kunstanalyse lever je volgende week in.

In deze les krijg je verdere uitleg over massacultuur en postmodernisme.

Proefwerkweek 1 aanwijzingen. Lees thuis deze aanwijzingen door en bereid vragen voor over de leerstof die je in de les kunt stellen.

 

40

30 sep - 4 okt

Voorbereiden proefwerkweek: van de docent krijg je een bijlage met voorbeelden en oefenvragen voor pww 1 gemaild via magister-mail.

Kunstanalyse inleveren (definitief)

Voor de proefwerkweek kun je pag. 15 tot en met 24 doorlezen en daarvan een tweede conceptmap maken dit is fijn/goed ter voorbereiding voor de proefwerkweek. Zie opdracht conceptmaps.

 Vr 4 - Se1 /pww1 (optie)

41

7 - 11 okt

 

Toets Massacultuur, postmodernisme en kunst analyseren Proefwerkweek 1 aanwijzingen.

Ma 7 - vr 11 okt: Se1 / Pww1

WEEK 42 Herfstvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

43

21 - 25 okt

Excursie naar Groningen - Daan Roosegaarde (o.v.)

 

Ma 21 inhaal pww1 OB

Di 22 Theresiadag

44

28 okt - 1 nov

Reflectie op excursie

 

 

 

45

4 - 8 nov

Bespreken toets kua pww 1

EXPERTGROEP - begrijpen wat kunst analyseren in de kunstdiscipline is, begrippen bespreken, opzoeken wat nog niet duidelijk is, nadenken over een aanpak bij de opdracht

OPDRACHT JIGSAW en begrippenlijst kua

(omdat jullie zelfstandig in groepen gaan werken, bepalen jullie zelf per week het huiswerk zodat alles volgens de planning hiernaast kan plaatsvinden)

 Vr 8 Londonreis 6 VWO

46

11 - 15 nov

(studiedag docenten)

 

Ma 11 - Studiedag | leerlingenlesvrij

Di 12 - do 14: Leerlingbesprekingen (40 min. rooster

47

18 - 22 nov

EXPERTGROEP - begrijpen wat kunst analyseren in de kunstdiscipline is, begrippen bespreken, opzoeken wat nog niet duidelijk is, nadenken over een aanpak bij de opdracht PROJECTGROEP - bekijken film/DVD/ uitzending gemist + rest zelf bekijken! (afspreken)

 

 

48

25 - 29 nov

EXPERTGROEP - werken aan eigen kunstanalyse over kunstenaar (niet 1 specifiek voorbeeld maar meerdere werken/ kenmerkende aspecten van de voorstelling/het werk)

Het zou best slim zijn om volgende week je project per groep, inclusief individuele kunstanalyse, tussentijds in te leveren om nog wat feedback te krijgen.

 Do 28 Herkansingen

49

2 - 6 dec

PROJECTGROEP - werken aan onderzoek en eindpresentatie: huiswerk - verder onderzoeken

 

50

9 - 13 dec

EXPERTGROEP - werken aan eigen kunstanalyse over kunstenaar (niet 1 specifiek voorbeeld maar meerdere werken/ kenmerkende aspecten van de voorstelling/het werk) - huiswerk: afmaken

 

 Vr 13 - Se2 / Pww2

51

16 - 20 dec

PWW 2

Geen toets voor kua

Ma 16 - do 19 - Se2 / Pww2

WEEK 52, 1 Kerstvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

2

6- 10 jan

PROJECTGROEP - werken aan eindpresentatie - afspreken wie wat aanlevert/ maakt/ afrondt.

In de les bespreken we de toets van pww 2.

AAN HET BEGIN VAN DE VOLGENDE LES: INLEVEREN ONDERZOEK PER PROJECTGROEP/ INCLUSIEF INDIVIDUEEL INLEVEREN ONDERZOEK/ANALYSE VOOR CIJFER (deze mag je herkansen binnen 1 week).

 Wo 8 inhaal pww2 OB

3

13 - 17 jan

AAN HET BEGIN VAN DE LES: INLEVEREN ONDERZOEK PER PROJECTGROEP/INCLUSIEF INDIVIDUELE KUNSTANALYSES VOOR CIJFER

PROJECTGROEP - werken aan eindpresentatie.

 

 

4

20 - 24 jan

Werken aan presentatie in de les. Aan het eind van de les: Per groep inleveren van de groepspresentatie

 

 

5

27 - 31 jan

PRESENTATIE PROJECTGROEP 1 en 2 (IN DE LES)

 

6

3 - 7 feb

PRESENTATIE PROJECTGROEP 3 EN 4 (IN DE LES)

 

 Vr 7 Excursie Kunstvak bv/mu 5H/6V

7

10 - 14 feb

PRESENTATIE PROJECTGROEP 5 EN 6 (IN DE LES)

 

Do 13 studieochtend leerlingen hele dag lesvrij

open avond

Vr 14 Toetsvrij voor alle lln.

8

17 - 21 feb

(uitlooples presentaties)

 

 Di 18 Herkansingen

WEEK 9 Voorjaarsvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

10

2 - 6 mrt

Oefenen voor pww 3

 

 

 

11

9 - 13 mrt

Oefenen voor pww 3

 

5H en 6V na 13u00 facultatief

Wo 11 - wo 18 = SE3

Wo 11 = 5x50 minuten rooster

Do 12 - wo 18 pww 3

12

16 - 20 mrt

TOETS MASSACULTUUR

 

       Opnieuw het blauwe boekje van massacultuur bestuderen

       Afdeling II van Palet (en conceptmaps)

       Alle begrippen van de kunstbegrippenlijst (kolom 1 en 2 van de lijst)

Do 12 - wo 18 pww 3

Vr 20 Presentatie muziek en beeldend bovenbouwleerlingen 19u30 - 21u30

13

23 - 30 mrt

 

 

Ma 23 inhaal pww 3 OB

14

30 mrt - 3 apr

 

 

REISWEEK 4h/5v;

Wo 1 en do 2 Projectdagen 4v

Vr 3 herk SE3

15

6 - 10 apr

 

 

Ma 6 herk SE2

Di 7 herk SE1

Vr 1 cijfercontrole doc

16

13 - 17 apr

 

 

 Ma 13 tweede paasdag

Di 14 Proefexamens - examentraining

Wo 15 exameninstructie

Do 16 Proefexamens - examentraining

WEEK 17, 18 Meivakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

19

4 - 8 mei

 

 

Ma 4

Studiedag/personeelsactiviteit Leerlingen lesvrij

 Bevrijdingsdag

Wo 6 Facultatief Eindexamenklassen

Do 7 - wo 20 - Start CE1

20

11 - 15 mei

 

 

CE1

21

18 - 22 mei

 

 

CE1

Do 21 Hemelvaart

Vr 22 Vrij

22

25 - 29 mei

 

 

 

23

1 - 5 jun

 

 

 Ma 1 2de pinksterdag

Wo 3 herkansingen

24

8 - 12 jun

 

 

Wo 10 uitslag CE1

 

25

15 - 10 jun

 

 

26

22 - 26 jun

 

 

Ma 22 - do 25 CE 2

facultatief les voor alle leerlingen tot 13u00 | studiemiddag personeel "onderzoek"

Di 23 - do 25 CE 2

Di 23 - di 30 Pww 4

27

29 jun - 3 jul

 

 

pww 4

Do 2 Diplomauitreiking Havo 14u00 en Vwo 17u00

28

6 - 10 jul

 

 

VANAF WEEK 29 Zomervakantie 13 juli t/m 21-augustus