KLAS 4KUA, op WO 3e uur van MKM in B122 .

 

Beste Leerling,

 

Hieronder kun je steeds actuele info vinden over de planning en invulling van de lessen.

De les kua is op woensdag het 3e uur in lokaal B122 (schooljaar 2018/2019). Als je iets in moet leveren moet je dat in dat lesuur doen (uitgeprint).

 

Groet MKM

 

Hier kun je info over de eindtermen voor MASSACULTUUR vinden

 

De digitale versie van de begrippenlijst kua voor 2018/2019 kun je via deze link vinden.

 

 

STUDIEHANDLEIDING KUA 4VWO - 2018/2019

KUA

Leerjaar: 4vwo

Periode: 1 en 2

Lesstof: Kunst analyseren & Massacultuur/Postmodernisme

Doelen

De leerling kan:

-          Kunstbegrippen toepassen op voorbeelden uit de kunst

-          Kennis van modernisme, postmodernisme en massacultuur toepassen op nieuwe voorbeelden

-          Kunst analyseren - kennis en vaardigheden

-          Conceptmaps maken - afdeling 1 en 2 Palet CKV 2

-          Een eigen onderzoek uitwerken (Jigsaw opdracht)

Evaluatie

Kunstanalyse (week 38 - weging 1)

Toets in proefwerkweek 1 (week 41 - weging 1)

Inleveren individueel deel Jigsaw opdracht (week 49 - weging 2)

Toets in proefwerkweek 2 (week 2 - weging 2)

Opmerkingen

Actuele planning met links op http://www.kunstcontext.com

Week

Planning

Huiswerk dat je in de les af moet hebben en die je uitgeprint mee moeten nemen naar de les:

34

Inleiding massacultuur

 

35

Inleiding massacultuur

 

Kies uit de lijst die je HIER ziet uit minimaal 5 verschillende categorieŽn 1 werk dat je interessant vindt, noteer naam van de maker, van het werk en het jaartal en geef kort aan waarom je het interessant vindt, en of het wel of niet tot de massacultuur behoort.

36

Inleiding massacultuur

In deze les werk je zelfstandig aan de opdracht.

 

LET OP: je werkt in de les zelfstandig aan onderstaande opdracht. Als je het niet af hebt, werk je er thuis aan verder.

Je kiest vervolgens uit de bestudeerde werken, dan 1 kunstwerk dat ook aansluit bij kunst beeldend (Mixed Realities) en dat je analyseert volgens het model aan de binnenkant van je kunstanalyse boekje.

Je neemt een eerste versie van de complete uitwerking uitgeprint mee naar de volgende les. Deze versie bespreken we in die les.

Let op:

       Het is de bedoeling dat je het werk volgens de aanwijzingen van dit model analyseert: http://www.expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/ilouvackvkunstanalysemodel_2014.pdf

       met gebruik van de juiste begrippen (je hebt het schema van de begrippenlijst ontvangen, een toelichting op de begrippenlijst en een boekje over de massacultuur).

Daarbij is het belangrijk dat je alle genoemde stappen uitwerkt:
I: Beschrijven
(van zowel: vorm (gebruik de beeldende begrippen); verhaal (voorstelling); functie (bedrijf Disney) en context (massacultuur))
II: Analyseren
- bovengenoemde aspecten aan elkaar proberen te verbinden, daarvoor moet je aanvullend misschien nog wat bronnen gebruiken via internet of via je boekje Palet CKV 2 massacultuur (afdeling 1).
III: Interpreteren
- nadenken over waarom de architecten dit gebouw zo hebben gebouwd en wat jij erin ziet. Daarbij ga je niet zomaar wat roepen maar je probeert echt te analyseren, te evalueren en na te denken over verbanden tussen hoe het gemaakt is en wat je erover bestudeerd hebt.
Schrijf je verhaal in maximaal 2 x A4 uit en zet er de indeling hierboven goed in.

37

Eerste versie kunstanalyse bespreken

Je neemt een eerste versie van de complete uitwerking uitgeprint mee naar dezeles. Deze versie bespreken we in deze les.

38

Inleiding massacultuur / postmodernisme, bespreken conceptmap 1.

Inleveren van je definitieve kunstanalyse.

Maken/meebrengen: eerste conceptmap (van afdeling 1, deel 1)

In deze les krijg je verdere uitleg over massacultuur en postmodernisme. Je leest voor deze les pagina 9 tot en met 14 door en je maakt een conceptmap van deze pagina's. Zie opdracht conceptmaps. De conceptmap schrijf of print je uit en neem je mee.

39

Inleiding massacultuur / postmodernisme. Bespreken conceptmap 2.

Ja maakt de tweede conceptmap en die lever je in.In deze les krijg je verdere uitleg over massacultuur en postmodernisme. Je leest voor deze les pagina 15 tot en met 24 door en je maakt een tweede conceptmap. Zie opdracht conceptmaps. De tweede conceptmap neem je deze les uitgeprint mee om in te leveren.

40

Voorbereiden proefwerkweek.

Proefwerkweek 1 aanwijzingen. Lees thuis deze aanwijzingen door en bereid vragen voor over de leerstof die je in de les kunt stellen.

41

Proefwerkweek 1

Toets Massacultuur, postmodernisme en kunst analyseren Proefwerkweek 1 aanwijzingen.

42

Herfstvakantie

 

43

Excursie Rotterdam CKV

 

44

Bespreken toets

Jigsaw uitleg opdracht

Evt. bespreken toets pww1 en uitleg Jigsaw opdracht.

 

45

Werken aan Jigsaw

EXPERTGROEP - begrijpen wat kunst analyseren in de kunstdiscipline is,begrippen bespreken, opzoeken wat nog niet duidelijk is, nadenken over een aanpak bij de opdracht

PROJECTGROEP - bekijken film/DVD/ uitzending gemist + rest zelf bekijken! (afspreken)

46

Werken aan Jigsaw

EXPERTGROEP - werken aan eigen kunstanalyse over kunstenaar (niet 1 specifiek voorbeeld maar meerdere werken/ kenmerkende aspecten van de voorstelling/het werk)

47

Werken aan Jigsaw

PROJECTGROEP - werken aan onderzoek en eindpresentatie: huiswerk - verder onderzoeken

48

Werken aan Jigsaw

EXPERTGROEP - werken aan eigen kunstanalyse over kunstenaar (niet 1 specifiek voorbeeld maar meerdere werken/ kenmerkende aspecten van de voorstelling/het werk) - huiswerk: afmaken

49

Werken aan Jigsaw

Inleveren individueel deel jigsaw.

AAN HET BEGIN VAN DE LES: INDIVIDUEEL INLEVEREN ONDERZOEK/ANALYSE VOOR CIJFER

 

PROJECTGROEP - werken aan eindpresentatie - afspreken wie wat aanlevert/ maakt/ afrondt.

50

Voorbereiden pww 2.

Voorbereiden toets proefwerkweek.

51

Voorbereiden toets proefwerkweek 2.

(eind deze week start pww 2)

Leerstof proefwerkweek 2:
- Massacultuur, Postmodernisme en kunst analyseren
ŗ dezelfde leerstof als voor pww 1 + begrippen kunstanalyse + door het JIGSAW project: nog betere kunstanalyse-vaardigheden!

52

Kerstvakantie

 

1

Kerstvakantie

 

2

Proefwerkweek 2

Toets Massacultuur, Postmodernisme en kunst analyseren

3

Bespreken toets

In de les bespreken we de toets van pww 2.