WANDERLAND

Tot eind september 2008 zal er in de Warande opnieuw een tentoonstelling van fundament foundation gaan plaatsvinden. De titel van deze tentoonstelling is: WANDERLAND. Bij ckv 2 zijn we bezig met het onderwerp Hofcultuur, dat is de periode waarin veel exploratie naar onbekende gebieden plaatsvond. Reizen is eigenlijk ook een manier van jezelf continu verwonderen over nieuwe dingen die je ziet, het is een soort ontdekkingsreis, net zoals die door Columbus ondernomen werd in de 15de en 16de eeuw deed. Reizen en WANDERLAND hebben met elkaar te maken. Wat preciesÖ.dat mag jij gaan exploreren, onderzoeken. Je creativiteit wordt hierbij erg op de proef gesteld. Probeer te leren over manieren van onderzoek doen, werk maken, door naar andere leerlingen te kijken en luisteren en door naar andere kunstenaars (uit de hofcultuur: de Renaissance en de Barok, Rococo te kijken, maar ook door naar kunstenaars en vormgevers uit de 21ste eeuw te kijken).

 

WERKPROCES:

NIET BEGINNEN MET:

 

WEL BEGINNEN MET:

 

OPDRACHTINVULLING:

 

HUISWERK:

 

TEXTUUR:

 

LOGBOEK:

 

 

 

BIJ DE BEOORDELING VAN JE LOGBOEK WORDT GELET OP:

 

         Hoeveel werk heb je ervan gemaakt? Hoe is de vormgeving ?

         Originaliteit/inventiviteit

         Kleur/vorm/materiaal/techniek-onderzoek

         Ontwikkeling van beeld en ideeŽn

         Compositie en vormgeving van je logboek (lay-out)

         Snelle schetsen

         Uiteindelijk ontwerp (+ het onderzoek daarbij)

         Geschreven commentaar

         Verzameld beeldmateriaal

         Onderzoek naar kunstenaars

         Onderzoek naar inhoud en vormgeving van het thema

 

EVALUATIECRITERIA:

 

A: Productcriteria:

 

1: Zichtbaar maken van de intentie/ bedoeling in het beeldend

††††† werk

2: Beeld en Vormgeving (beeldaspecten/vormaspecten)

 

3: Materiaal en Techniek (technische vaardigheden)

 

4: Eindwerk en Presentatie

 

 

B: Procescriteria:

 

5: Onderzoek (Doorzettingsvermogen in het proces)

 

6: Inventiviteit (Verbeeldingsvermogen en het durven nemen van

††††† risico)

 

7: Het kunnen hanteren van modellen (Leren van anderen)

 

8: Capaciteiten t.a.v. Zelfevaluatie (Je eigen sterke en zwakke

††††† punten kennen)

 

 

C: Logboek:

 

9: Logboek: vormgeving

 

10: Logboek: inhoud (niveau/diepgang in procesbeschrijvingen)