INFORMATIE OVER DE KUNSTVAKKEN NA 2007:

 

De veranderingen vanaf augustus 2007 in schema. 

 

 

Huidige Situatie 2005

Nieuwe Situatie 2007

Positie Kunstvak in Gemeenschappelijk deel

CKV1:

Havo     120 slu

Vwo      200 slu

 

KCV:

Gymnasium 200 slu

CKV:

Havo     120 slu

Vwo      160 slu

 

KCV:

Vwo naar keuze  160 slu

Gymnasium         160 slu

Positie Kunstvak in Profiel Cultuur en Maatschappij

 

Verplicht Profielvak

CKV 2,3 – geen centraal examen

Havo     360 slu

Vwo      480 slu

of

Kunstvak oude stijl – centraal examen

Profielkeuzevak

Profielvak kunst:

-          algemeen theoretisch deel afgesloten met centraal examen

-          praktisch en vaktheoretisch deel met schoolexamen

Havo     320 slu

Vwo      480 slu

Positie Kunstvak in Profiel Cultuur en Maatschappij, vrije ruimte

 

Keuze voor verdieping van kunstvak met invulling van andere discipline dan keuze profielvak kunst

Positie Kunstvak in Overige Profielen

CKV 2 en/of CKV3 als examenvak in vrije ruimte

Vak kunst of een kunstvak oude stijl als examenvak in vrije ruimte

 

Uitleg bij schema

 

Actuele informatie: aanpassingen na 2007

 

Schema havo na 2007: http://www.tweedefase-loket.nl/doc/schema-2efasehavofeb2006.pdf

Schema vwo na 2007: http://www.tweedefase-loket.nl/doc/schema-2efasevwofeb2006.pdf

 

Informatie over de bijgestelde examenprogramma’s is hier te vinden op deze site

 

CKV:

Handreiking CKV:

http://www.slo.nl/downloads/archief/Handreiking_CKV__DEFINITIEF.pdf/

 

CKV 2,3/ Kunst

Handreiking Kunst (= kunst algemeen + kunst beeldende vormgeving, dans, drama, muziek)

http://www.slo.nl/downloads/archief/Handreiking_Kunst_DEFINITIEF.pdf/

 

Oude stijl:

Handreiking Tehatex (oude stijl kunstvak tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen):

http://www.slo.nl/downloads/archief/Handreiking_tekenen_handv_textiele_vormgeving_DEFINITIEF.pdf/

 

home