VAKLITERATUUR SUGGESTIES:                                           

Hierbij een selectie van interessante literatuur op het gebied van kunst, kunsttheorie en kunst- en cultuureducatie. Sommige titels zijn recent verschenen, anderen al langer geleden maar zijn zo relevant dat ze hierbij niet mogen ontbreken. (en uiteraard is er nog veel meer interessante literatuur verschenen). In kleur gearceerde boeken zijn vrij recent en/of extra aanbevolen. Via de links achter de literatuurverwijzingen is meer informatie te vinden.

 

NIEUWS:

Conferentie: http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=30335&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 

Zwarte tekst: literatuur over creativiteit

Blauwe tekst: literatuur over algemene didactiek en/of onderwijskunde

Rode tekst: literatuur over vakdidactiek

Groene tekst: literatuur over kunstgeschiedenis/cultuurgeschiedenis

Paarse tekst: literatuur over museumeducatie

 

 

·          Amabile, T.M. (1996) Creativity in Context. Westview press. Meer info is te vinden via: http://www.amazon.com/Creativity-Context-Update-Social-Psychology/dp/0813330343

·          Andreasen, N. (2005) The Creative Brain. The science of genius. (previously published as The creating brain). Penguin pockets, London.  

·          Bamford, A. (2006) The Wow Factor. Münster.  Informatie over dit boek is te vinden op: http://portal.unesco.org/culture/en/file_download.php/27277662efc6381b34abbec9af1f74fbwow_factor.pdf  en op  http://artsednews.squarespace.com/journal/2006/6/13/impact-of-the-arts-in-education-the-wow-factor.html  en : http://www.volkskrant.nl/kunst/article397858.ece/Internationale_aandacht_voor_kunst_en_cultuur_op_school  kritiek op de inhoud van dit onderzoek is te lezen in: http://www.ahk.nl/ahk_upload/ahk_documenten/wow_factor.doc

·          Blokland, H. (1994) Over jeugdig establishment: Vrijheid, Authenticiteit en Jeugdcultuur. Congresbundel Jongeren & Cultuur.  (een tekst gebaseerd op de ideeën van Isaiah Berlin’s ‘Twee opvattingen over Vrijheid’.zie voor meer info hierover: http://www.hans-blokland.nl/artikelen/berlin_communitarisme_97.pdf  en  http://www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?boek&berlinvrijheid )

·          Bono, E. (1970) Lateral Thinking. London.

·          Bresler, L. ed. (2007) International Handbook of Research in Arts Education. inhoudsopgave: http://www.springerlink.com/content/n82542/front-matter.pdf

·          Broudy, H.S. (1987) The Role of Imagery in Learning. The Getty Institute. Los Angeles. Meer info is te vinden via: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED295894&ERICExtSearch_SearchType_0=eric_accno&accno=ED295894

·          Coffield, F., D. Moseley, E. Hall, K. Ecclestone. (2004) Learning styles and pedagogy in post-16 learning. A systematic and critical review. LSDA, Londen.  Te downloaden via: http://www.lsda.org.uk/files/pdf/1543.pdf .  Informatie over dit kritische onderzoek t.a.v. leerstijlen is te vinden op: http://www.voced.edu.au/td/tnc_79.71

·          Cooper-Greenhill, E. (1994)  The Educational Role of the Museum. Londen. 

·          Craft, A.; H. Gardner; Guy Claxton, ed. (2008). Creativity, Wisdom and Trusteeship. Exploring the Role of Education. Corwin press, California.

·          Csikszentmihalyi, M. (1998) Creativiteit. Amsterdam.

·          Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2005) Effectief Leren. Tweede druk. Groningen: Wolters-Noordhoff

·          Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2005) Samenwerkend Leren. Tweede druk. Groningen: Wolters-Noordhoff

·          Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2005) Actief Leren. Tweede druk. Groningen: Wolters-Noordhoff

·          Efland, A.D. (1990) Art Education. Intellectual and Social Currents in Teaching the visual arts. New York.

·          Efland, A.D. (2002) Art and Cognition. Integrating the Visual Arts in The Curriculum.  New York. Informatie is te vinden op: http://store.tcpress.com/080774218X.shtml

·          Eisner, E.W. (2002) The Arts and the Creation of Mind. New Haven. Meer info is te vinden via: http://yalepress.yale.edu/yupbooks/book.asp?isbn=0300105118  en een recensie op:  http://www.csse.ca/CACS/JCACS/V1N2/PDF%20Content/10._Harris.pdf

·          Foster, H.R.Krauss, Y.A.Bois, B.H.D. Buchloch (2004) Art Since 1900: modernism, antimodernism, postmodernism, Thames & Hudson, London. Informatie is te vinden via: http://www.thamesandhudson.com/en/1/9780500238189.mxs?&&&

·          Freedberg, D. and Gallese, V. 2007. “Motion, Emotion and Empathy in Aesthetic Experience, Trends in Cognitive Science,  May 2007, Vol. 11, No. 5, pp. 197-203  http://www.columbia.edu/cu/arthistory/pdf/dept_freed_motion_emotion_empathy.pdf  en http://www.unipr.it/arpa/mirror/pubs/pdffiles/Gallese/Gallese-Freedberg%202007.pdf

·          Gardner, H. (1982) Art, Mind and Brain. A cognitive approach to creativity. Basic Books, USA

·          Gardner, H. (1990) Art Education and Human Development. The Getty Institute. Los Angeles. Meer info op: http://www.pz.harvard.edu/ebookstore/detail.cfm?pub_id=105

·          Gardner, H. (2006) The Development and education of the Mind. New York.

·          Gardner, H. (2006) Five Minds for the Future. Boston. Synopsis te vinden op: http://www.uknow.gse.harvard.edu/teaching/video-teachTC106-607-uk_hg_hu_mind.html

·          Geerligs, T., & van der Veen, T. (1996). Lesgeven en zelfstandig leren. 8e druk.  Assen: Van Gorcum.  pagina 228 t.m 277.

·          Haanstra, F. (2001) De Hollandse Schoolkunst. Mogelijkheden en beperkingen van authentieke kunsteducatie. Utrecht. Downloaden via: http://www.cultuurnetwerk.org/publicaties/pdf/schoolkunst.pdf

·          Haanstra, F.(1995) Determinanten van leren over Kunst. LOKV, Utrecht.

·          Hargreaves, D. (1995). Kunstzinnig onderwijs. Een vak op zich. Naar een andere visie op kunsteducatie. In: Haanstra, F et al. (red.) Determinanten van leren over kunst. Katernen kunsteducatie. Utrecht: LOKV. Te downloaden via: http://www.cultuurnetwerk.org/publicaties/pdf/KK08determ.pdf   pp 30 - 50

·          Hein, George E. (2005) Learning in the Museum. New York.

·          Hoogeveen, P., & Winkels, J.(2003). Het didactische werkvormenboek, variatie en differentiatie in de praktijk. 7e druk. Assen: Van Gorcom.

·          Hoogstraat, Els, Annemarie Vels Heijn. (2006) De leertheorie van Kolb in het museum. Amsterdam.

·          Jans, E. (2006)  Interculturele Intoxicaties. Over Kunst, Cultuur en Verschil. Berchem. Meer info is te vinden via: http://www.cdkd.be/nl/tekst/interculturele_intoxicaties.doc

·          Knops, Guido. (2001) Volgt de gids? Nieuwe perspectieven voor educatie en gidsing in kunstmusea. Brussel. Te downloaden via : http://www.kbs-frb.be/files/db/NL/PUB%5F1165%5FVolgt%5Fde%5Fgids.pdf

·          KPC (2000), Model kunstbeschouwen. KPC-groep. Den Bosch. Te downloaden via:  http://www.kpcgroep.nl/assets/Publication/182/Asset/746/Downloaden%20publicatie%20(word).doc

·          Langer, Ellen J. (1997). The Power of Mindful Learning. Da Capo Press, Cambridge.

·          Meijerink, H. (2004). Beweging in de onderbouw. Hoofdrapport Taakgroep Vernieuwing Basisvorming. Assen: Van Gorcom, 2004.

·          Mesoconsult. Het Belang van Zelfstandig Leren. http://www.mesoconsult.nl/

·          Mesoconsult. Krachtige Leeromgevingen. http://www.mesoconsult.nl/

·          Mesoconsult. Zelfstandig Leren: Tien Richtlijnen. http://www.mesoconsult.nl/ 

·          Molen, H. van der (2006). Karakteristieken en kerndoelen voor de Onderbouw. Zwolle.

·          Morley, D. (2007) Media, Modernity and technology. The geography of the new. Routledge press. Informatie is te vinden op: http://www.amazon.com/Media-Modernity-Technology-Geography-New/dp/0415333423

·          Onderwijsraad. (2006) Onderwijs in cultuur. Advies. Den Haag. Downloaden via:  http://www.onderwijsraad.nl/pdfdocs/onderwijs_in_cultuur.pdf

·          Oostwoud Wijdenes, J., F. Haanstra. (1997) Over actief, receptief en reflectief. LOKV, Utrecht.  Te downloaden via: http://www.cultuurnetwerk.org/PUBLICATIES/pdf/KKOveractiefreceptiefreflectief.pdf

·          Palmer, P.J. (1998). The Courage To Teach. San Fransisco. Informatie is te vinden via: http://www.ntlf.com/html/pi/9708/palmer2.htm 

·          Perkins, D. (1994). The Intelligent Eye. Learning to Think by Looking at Art. The J. Paul Getty Trust, Los Angeles.

·          Perkins, D. (2000) The Eureka Effect. The Art and Logic of Breakthrough Thinking. Norton, London.

·          Perkins, D. (2009) Making Learning Whole.

·          Piirto, J. (2004). Understanding Creativity. Scottsdale, Arizona. Recensie is te lezen op: http://www.gt-cybersource.org/Record.aspx?NavID=2_0&rid=12920

·          PMVO. Samen aan de slag. Klein praktijkboek voor actief en zelfstandig leren.

·          Pylyshyn, Z.W. (2003) Seeing and Visualising. MIT press, Cambridge, Massachusetts

·          Runco, Mark. A. Creativity. (2007) Theories and Themes: research, development and practice. Elsevier Academic Press. Burlington MA.  

·          Sawyer, R.Keith. (2006). Explaining Creativity. The Science of Human Innovation. Oxford University Press, New York.

·          Sawyer, R.Keith. (2006) Educating for Innovation. http://www.artsci.wustl.edu/~ksawyer/PDFs/Thinkjournal.pdf

·          Sternberg, R.J. (1999) Handbook of creativity. New York. Informatie is te vinden via: http://www.cup.cam.ac.uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521576048

·          Taylor, B. (2005). Art Today. London. http://www.amazon.co.uk/Art-Today-Brandon-Taylor/dp/1856694232

·          Vermunt, J.D, N. Verloop. (1999) Congruence and friction between learning and teaching.  Learning and Instruction. Te downloaden via:  http://igitur-archive.library.uu.nl/ivlos/2007-0105-200208/Article%20Vermunt%20&%20Verloop%201999%20L&I.pdf

·          Vreede, de, Melissa. (2005) Blauwdruk. Vier musea en social inclusion. Utrecht. Meer info is te vinden via: http://www.cultuurnetwerk.org/PUBLICATIES/pdf/blauwdruk_b.pdf

·          Weisberg, R. (2006). Creativity. Understanding Innovation in Problem Solving, Science, Invention and the Arts. New Jersey.

 

·          Winner, E., L.Hetland. (2000) The Arts and Academic Improvement: What the Evidence Shows. Samenvattingen: http://www.nd.gov/arts/arts_ed/naea_pdf/HarvardT.pdf  http://www.pz.harvard.edu/Research/Reap/REAPExecSum.htm

 

Veel interessante titels over kunsteducatie zijn te vinden via: http://www.naea-reston.org/publist.html   en over museumeducatie op: http://www.museumeducatie.nl/tipslinks.html en in: http://www.cultuurnetwerk.org/publicaties/pdf/ZichtopMuseumeducatie.pdf

 

Home