TLlogo.jpg

 

 

Artikelen over creativiteit onderzoek M.T. van de Kamp

         Van de Kamp, M.-T., Admiraal, W., Rijlaarsdam, G., & Van Drie, J. (2012). 'Wat weten leerlingen over divergent denken bij beeldende vormgeving' OMO - SCRIPT! - Beschrijvend vooronderzoek.

         Van de Kamp, M.-T., Admiraal, W., Van Drie, J., & Rijlaarsdam, G. (2015). Enhancing divergent thinking in visual arts education: Effects of explicit instruction of meta-cognition. British Journal of Educational Psychology, 85 (1), 47-58. doi: 10.1111/bjep.12061. Quasi-experimenteel effectonderzoek naar divergent denken bij beeldende vormgeving.

         Van de Kamp, M.-T., Admiraal, W. & Rijlaarsdam, G. (2012). 'Creativiteit bevorderen bij de kunstvakken'. Waarom is creativiteit zo belangrijk? Kunstzone : Tijdschrift voor Kunst en Cultuur in het Onderwijs, 11 (2/3), 6-9. Kort overzichtsartikel als introductie over creativiteit.

         Van de Kamp, M.-T., Van Drie, J., Rijlaarsdam, G. & Admiraal, W. (2012). 'Beoordelen van praktijkwerk bij de kunstvakken'. Voorwaarden voor een betrouwbare en valide beoordeling. Kunstzone : Tijdschrift voor Kunst en Cultuur in het Onderwijs, 11 (12), 6-8.

         Van de Kamp, M.-T. (2013). Doorlopende leerlijn hybride kunsteducatie.

         Van de Kamp, M.-T. (2014). Nieuwsgierigheid bevorderen en essentiŽle vragen

         KNAW - BOEKMAN - Kunst in de klas - presentatie M.-T. van de Kamp

 

OECD

         Van Damme, D. (2013). Art for Art's sake. The role of arts education in developing the skills 21st century societies need.

         Van Damme, D. Education for Creativity and Innovation

         Vincent-Lancrin, S. Creativity in schools: What countries do (or could do).

         Lucas, B., Claxton, G., & Winner, E. (2012). Progression in Creativity: Developing new forms of assessment††

         Innovation Strategy for education and training. (met beschrijving onderzoek naar creativiteit).

         OECD (2012), Better skills, better jobs, better lives: A Strategic Approach to Skills Policies, OECD Publishing

         Henard, F.,& Leprince-Ringuet, S.The path to quality teaching in higher education.

 

TAXONOMIE - MATRIX - LEERACTIVITEITEN & WERKVORMEN

         Herziene taxonomie van Bloom - Ned. vertaling. en wil je een interactieve digitale versie zien waarbij leeractiviteiten per niveau te zien zijn? kijk dan op deze link.

         Burns, D. (1993) Hogere denkvaardigheden voor leerlingen

         Van de Grift. (2010). Beroepsvaardigheden van leraren. ICALT trainings instrument.

         Van de Kamp, M.-T. (2014) Taxonomie van Affectieve vaardigheden. Op basis van: Krathwohl, Bloom & Masia (1964); Decety & Ickes (2011); Durlak, Weissberg, Dimnicki, Taylor & Schellinger (2011); Salovey & Grewal (2005).

         Van de Kamp, M.-T. (2013). Matrix hybride kunsteducatie. Van de Kamp, M.-T. (2014) Leerdoelen kunst & cultuur enLeeractiviteiten en werkvormen

 

DIFFERENTIEREN & LEERSTRATEGIEEN LEREN& WERKVORMEN - KIJK EVENTUEEL OOK OP DE WEBSITE VAN HET EXPERTISECENTRUM KUNSTTHEORIE

         Tomlinson, C. A., Brighton, C., Hertberg, H., Callahan, C. M., Moon, T. R., Brimijoin, K., & Reynolds, T. (2003). Differentiating instruction in response to student readiness, interest, and learning profile in academically diverse classrooms: A review of literature. Journal for the Education of the Gifted, 27(2-3), 119-145.

         ILO UvA repository Voorbeelden van ontwerponderzoek en Leren en instructie 4 (vakdidactische demonstratie en memo - hogere orde denk- en docentvaardigheden)

         Van de Kamp, M.-T. (2015). Jigsaw Massacultuur. Hogere orde denkvaardigheden - zoals analyseren, kunst analyseren en evalueren - zijn belangrijk om te leren. Een nieuwe werkvorm is de Jigsaw Massacultuur, waarbij iedere leerling in twee soorten expertise-groepen ingedeeld wordt: de projectgroep en de expertgroep, afwisselend werken zij in de ene les in hun projectgroep en in de andere les in hun expertgroep. Achtergronden over de Jigsaw als werkvorm zijn te vinden via http://www.jigsaw.org/overview.htm  en op deze website (het word document bevat nog meer uitleg).

         Van de Kamp, M.-T. Hardop denken als werkvorm.

         Van de Kamp, M.-T. Observerend leren en kunst analyseren.

         Van de Kamp, M.-T. DifferentiŽren en hogere orde docent- en denkvaardigheden.Opdrachtbeschrijving.Kaartjes.

         Van de Kamp, M.-T. Welk beeld weg? (The odd one out).

         Van de Kamp, M.-T. Bijlage bij examenanalyse vwo kunst algemeen. Examenanalyse kunst algemeen vwo 2015.

         Van de Kamp, M.-T. (2014). Inspiratieblad project 'Context Collapse' CKV.

 

ONDERWIJS 2032

         Robinson, K. How to Escape Educationís Death Valley Ken Robinson bespreekt in deze TED talk dat diversiteit, nieuwsgierigheid en creativiteit drie belangrijke principes zijn waarop de mensheid gebaseerd is. Schoolsystemen wordt juist conformisme, (gestandaardiseerde) toetsing centraal staan. Hij bepleit leren op maat; maar ook het belang van docenten en hun professionele ontwikkeling als een investering in leerlingen en de toekomst. 

         Congres 'Kwaliteit van Onderwijs',met lezenswaardige essays over onderwijs van de toekomst

         KNAW - commissie BVO en Akademie van Kunsten - presentaties en debat over onderwijs 2032 met Paul Schnabel

 

LITERATUUR

         Goleman, D. & Senge, P. (2014). The Triple Focus. Over sociaal emotioneel leren. (als Ebook te koop in de itunes winkel) http://www.goodreads.com/book/show/22840745-the-triple-focus

         Hattie, J. (2012). Visible Learning for teachers.

         Kashdan, T. (2010). Nieuwsgierig?

         McTighe, J. & Wiggins, G. (2013). Essential Questions.

         Robinson, K. (2015). Creative Schools

         Sawyer, R.K. (2012). Explaining creativity.

         Silver, Strong & Perini. (2008). The Strategic Teacher

         Meer achtergrondliteratuur - niet alleen over kunsttheorie maar ook algemene didactische literatuur††

         Flow-theorie