CKV.   CONTEXT COLLAPSE 

Theresialyceum Tilburg - cultuurprofielschool/begaafdheidsprofielschool. THEMA UITGEWERKT DOOR: M.T.A.van de Kamp MA, MSc © 2014. NB dit is niet het complete lesmateriaal/ ook een docentenhandleiding is hier niet bijgevoegd. Mogelijk wordt dit op een later moment nog gepubliceerd.

CONTEXT COLLAPSE:

"Letterlijk vertaald 'de ineenstorting van context,' maar wellicht beter te begrijpen als het 'in elkaar grijpen' van eindeloos veel contexten, waardoor het zo diffuus en weinig eenduidig wordt dat er in feite van context steeds minder sprake is. Een fascinerend fenomeen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we de wereld begrijpen en ervaren. […] Wat overblijft is de vorm. In het elektrische tijdperk, waarin alles wat er in de wereld gebeurt in virtuele, strak geformatteerde contexten gevat kan worden en vervolgens binnen een microseconde door eindeloos veel mensen kan worden geïnterpreteerd en becommentarieerd, is het dan ook niet alleen 'de context' die op losse schroeven komt te staan: de betekenis die wij aan de hand van die context aan de wereld toedichten wordt - als het ware - tenietgedaan. Wat is nog waar, werkelijk en wezenlijk in een wereld waarin alles virtueel, vloeibaar en vluchtig is?" Rob Wijnberg. (2014). Ergens is er iets aan de hand en er wordt wat van gevonden. De Correspondent.

De vraag in relatie tot kunst en beeldvorming is: Kan meerduidigheid in kunst en vormgeving niet juist heel waardevol en betekenisvol zijn? Voegt de subjectieve, emotionele blik op de wereld - zoals die in de kunst - niet juist iets heel waardevols toe aan het ervaren van de wereld door mensen? Ervaren we de werkelijkheid niet juist als heel 'echt' als die goed en specifiek vormgegeven is? Wordt in de kunst niet juist een geïntensiveerde waarneming van de werkelijkheid mogelijk door gelaagdheid, ambiguïteit en een specifieke vormgeving waardoor we ons optimaal in kunnen leven in emoties, in de ander, in de menselijke conditie? Kunnen we door juist gelaagdheid, het virtuele, vloeibaarheid en vluchtigheid te omarmen nieuwe werkelijkheden, nieuwe werelden creëren?  Kunnen we expres contexten laten collapsen - ofwel zoeken naar ambiguïteit in beeldvorming - en daarmee dus juist nieuwe, waardevolle, betekenisvolle beeldvorming creëren? Marie-Thérèse van de Kamp.

 

KERNVRAGEN:

● WIE HELPT ONZE PSYCHE DE WERELD TUSSEN VIRTUEEL EN ECHT TE OVERBRUGGEN? Adjiedj Bakas  ‘trendwatcher des vaderlands’ ● NEEMT BEELDVORMING DE WERKELIJKHEID OVER? Tom-Jan Meeus in 'Buitenhof '- 14-9-2014 HOE BEINVLOEDT INTIEME TECHNOLOGIE ONS MENS-ZIJN? ● BRENGT INTIEME TECHNOLOGIE ONS DICHTER BIJ ONSZELF EN BIJ ELKAAR OF JUIST NIET? ● HOE DICHTBIJ MAG TECHNOLOGIE KOMEN? HOE VER LATEN WE TECHNOLOGIE GAAN? Rathenau instituut 'intieme technologie' ● WAAROM ZIJN CREATIVITEIT EN EMPATHIE ZO BELANGRIJK? ● WAAROM IS KUNST BELANGRIJK VOOR DE ONTWIKKELING VAN EMPATHIE EN CREATIVITEIT? ● WAAROM IS KUNST BELANGRIJK VOOR JOU? ● WAAROM IS KUNST BETEKENISVOL EN WAARDEVOL VOOR MENSEN, WAT IS BETEKENISVOL IN KUNST VOOR JOU? 

 

DIGITAAL LESMATERIAAL:

·       INSPIRATIEBLAD CONTEXT COLLAPSE

·       INTRODUCTIE THEMA CONTEXT COLLAPSE

·       KUNSTENAARS VOOR HET MAKEN VAN EEN KUNSTANALYSE (UIT POWERPOINTPRESENTATIE)

·       KUNSTANALYSE INSTRUMENTEN: ILO UvA KUNSTANALYSEMODEL CKV , SCHEMA , DE BEGRIPPENLIJST en BEGRIPPENLIJST FILM en BEOORDELINGSMATRIX

·       DOELSTELLINGEN VAN CKV VOOR LEERLINGEN en meer info over WAAROM KUNSTVAKKEN?

·       BEOORDELINGSPROCEDURE EN MATRIX VOOR BEELDENDE PROCESSEN EN PRODUCTEN

·       LEREN LEREN: DENKVAARDIGHEDEN LEREN en HOGERE ORDE DENKVAARDIGHEDEN EN PRESENTATIE MET UITLEG HIEROVER en MATRIX LEERDOELEN CKV EN KUNST

·       ACHTERGRONDEN: HOE ONTSTAAT EEN THEMA ALS CONTEXT COLLAPSE?

 

LINKS:

·       INSPIRATIETEKST OVER CONTEXT COLLAPSE - R.WIJNBERG: https://decorrespondent.nl/947/Ergens-is-er-iets-aan-de-hand-en-er-wordt-wat-van-gevonden/49890294355-8ca48a19; en voorbeeld: R.WIJNBERG: Lieve kitty: https://decorrespondent.nl/1156/Lieve-Kitty/60900929540-bb938956

·       WAT IS CONTEXT COLLAPSE? Prof. M.L. Wesch: http://mediatedcultures.net/youtube/context-collapse/

·       INSPIRATIEBRON VOOR DIT THEMA: MICHIEL VOET & ORKATER - DE ONZICHTBARE MAN (FEIT EN FICTIE) zie: http://www.youtube.com/watch?v=XGAnDZsWOCs (BESLIST BEKIJKEN!) en achtergrondtekst: http://publiekgemaakt.nl/de-onzichtbare-man-een-project-van-michiel-voet/

·       ECHTER DAN WERKELIJK - Patricia de Martelaere: http://www.dbnl.org/tekst/mart003verl01_01/mart003verl01_01_0010.php

·       FOTO'S MET EEN ANDERE WAARHEID: http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/oktober/04/fotos-met-een-andere-waarheid-1424930

·       HOE WAARHEID EEN PRODUCT WERD - R.WIJNBERG: https://decorrespondent.nl/957/Hoe-waarheid-een-product-werd/50417119005-2b8fa05b

·       RAPPORT 'INTIEME TECHNOLOGIE' RATHENAU INSTITUUT: http://www.rathenau.nl/uploads/tx_tferathenau/Intieme_Technologie_-_de_slag_om_ons_lichaam_en_gedrag.pdf

·       DE MAATSCHAPPIJ IS ZONDER ONS VERDER GEGAAN: INTERVIEW Prof. dr. ROBERT ZWIJNENBERG: http://www.leidenuniv.nl/letteren/nieuwsbrief/index.php3-c=707.htm

·       RATHENAU INSTITUUT 'INTIEME TECHNOLOGIE' SAMENVATTING R.EST: https://decorrespondent.nl/713/Onderwijs-de-burger-over-de-technologie-die-hem-omringt/37562597545-378cf5d9

·       SUGGESTIE VOOR EEN KAMERVRAAG - OVER INTIEME TECHNOLOGIE - R. BREGMAN: https://decorrespondent.nl/759/Suggestie-voor-een-%09Kamervraag/39985990935-d1a7f1f7

·       VOORBEELD VAN INTIEME TECHNOLOGIE? KIJK EENS NAAR DIT FILMPJE VAN DE APPLE WATCH http://www.apple.com/watch/

·       VOORBEELD VAN MOGELIJKHEDEN MET GOOGLE GLASS: http://www.sndrv.nl/watchyourprivacy/

·       EMOTIES EN GEZICHTSEXPRESSIE: http://www.vicarvision.nl/products/productdescription/

·       EMOTIES EN PSYCHOLOGIE: http://catalog.flatworldknowledge.com/bookhub/reader/127?e=stangor-ch10_s01 

·       THE INNOVATION OF LONELINESS: https://www.youtube.com/watch?v=InRrnRRC7Zk

·       TEN LEVELS OF INTIMACY IN TODAY"S COMMUNICATION: http://freshtightdesigns.com/10-levels-of-intimacy-in-todays-communication/

·       WERKEN IN DE TOEKOMST: HUMANS NEED NOT APPLY

·       BEELDVORMING BEPAALT DE POLITIEKE WERKELIJKHEID IN TOENEMENDE MATE: http://www.politico.com/ en voorbeeld van beeldvorming die bijna niet meer tegen te gaan is: http://www.nytimes.com/2014/09/12/world/middleeast/try-as-he-may-john-mccain-cant-shake-falsehoods-about-ties-to-isis.html

·       EN WAT NOU ALS NIEUWS ECHT ZOU ZIJN: R.WIJNBERG: https://decorrespondent.nl/724/Wat-als-het-nieuws-echt-zou-zijn-/38142104660-3d27efe0  en ALAIN DE BOTTON OVER NIEUWS / HET GEBREK AAN IMPACT VAN VEEL NIEUWS

 

ACHTERGRONDEN VOOR DOCENTEN EN OUDERS:

·       THE FUTURE OF LEARNING - HARVARD GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION: http://expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/mtvdkamp_the_future_of_learning_2009.pdf

·       HYBRIDE KUNSTEDUCATIE - http://expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/mtvdkamp_hybride_kunsteducatie_2010.pdf

·       CREATIVITEIT BEVORDEREN BIJ DE KUNSTVAKKEN: http://expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/creativiteit_en_kunstvakken_van_de_kamp_et_al_2012.pdf

·       DOORLOPENDE LEERLIJN HYBRIDE KUNSTEDUCATIE: http://expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/leerlijn_hybride_kunsteducatie.pdf

·       MODEL HYBRIDE KUNSTEDUCATIE

·       DOELSTELLINGEN VAN CKV VOOR DOCENTEN 

·       MATRIX LEERDOELEN CKV EN KUNST

·       VOORBEELD EMPATHISCH VERMOGEN, VERBEELDINGSVERMOGEN, ONDERSCHEIDEND VERMOGEN LEREN ONTWIKKELEN DOOR KUNSTANALYSEREN EN KRITISCH EN CREATIEF (DIVERGENT) DENKEN: PAINTING THE SPACES BETWEEN PEOPLE, OVER HET WERK VAN MARLENE DUMAS

·       'WE FEEL THEREFORE WE LEARN' - IMMORDINO-YANG & DAMASIO: http://www-bcf.usc.edu/~immordin/papers/Immordino-Yang+Damasio_2007_RelevanceofNeurotoEdu.pdf Immordino-Yang, M.H. & Damasio, A.R. (2007). We feel, therefore we learn: The relevance of affective and social neuroscience to education. Mind, Brain and Education. 1(1), 3-10.