KLAS 6 VWO KUBV op MA het 1e uur en 2e uur van Mkm in B122

Beste Leerling,

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in de lessen doen. De lessen kubv 6 vwo zijn op ma het 1e en 2e uur in lokaal B122 in schooljaar 2020/2021.

De digitale versie van de begrippenlijst kua voor 2019/2020 kun je via deze link vinden.

Groet van MKM

 

STUDIEHANDLEIDING KUBV 6VWO - 2020/2021

KUBV

 

TECHNOBODIES & SENSORIUM

Leerjaar: 6vwo

Periode: 1 en 2

Lesstof: TECHNOBODIES & SENSORIUM

Doelen

De leerling kan:

-          Creatief denken door associren (veel, verschillende originele ideen bedenken), combineren (materialen, technieken, functies etc.)

-          Innoveren door abstraheren: analyseren, onderzoeken en stileren.

-          Combineren van verschillende werkelijkheden

-          (Digitaal) vormgeven en stileren

-          Verbeelden van een persoonlijke visie/concept op een originele manier

-          Ontwerpen vanuit een open, onderzoekende houding (exploreren, experimenteren)

-          Kunst analyseren

-          Kritisch denken

-          Plannen, reflecteren op en evalueren van eigen proces en product

-          Samenwerken en presenteren

Evaluatie:

 

 

 

 

Voor deel 1 krijg je alleen een beoordeling met rubrics. Het eindcijfer krijg je pas nadat ook deel 2 afgerond is. (weging 3)

DEEL 1: dit zijn P.T.A. werken
Opdracht 1 en opzet scriptie in week 44

A: Inleveren uitwerking opdracht 1 Technobodies & sensorium,
B: logboek met procesbeschrijving/verslag/evaluatie/reflectie

C: eerste opzet van de scriptie

DEEL 2: dit zijn P.T.A. werken
Voorbeoordeling voor de kerstvakantie,
Inleveren opdracht 2 en scriptie in week 3
A: Inleveren opdracht 2, inclusief logboek (week 3 - inclusief de beoordeling van opdracht 1 = weging 3)
B: Logboek (voor opdr 1 en 2 = weging 1)
C: Scriptie (week 3 = weging 1)

Opmerkingen

Eindcijfer kubv/kua = het totaal van alle onderdelen praktijk en vaktheorie van kubv (50%) : eindcijfer eindtoets kua (50%).
De opdrachten bij kubv zijn:

       A: Proces en product = beeldende opdrachten: De uitgewerkte opdrachten 1 en 2 van 'Technobodies & Sensorium' (weging 3). NB Indien je een les afwezig bent, bespreek je wanneer je deze lessen onder begeleiding van een docent beeldend inhaalt. Inhalen moet z.s.m.

       B: Je logboek met daarin je procesbeschrijving, procesverslag en procesevaluatie/reflectie (weging 1)

       C: Vaktheorie semester 1 (weging 1): Scriptie, d.w.z.: een essay over jouw visie op het thema. Daarnaast twee vergelijkende kunstanalyses: van n beeldend kunstenaar en n toegepaste vormgever die voor jouw werk als inspiratiebron dienen. Het geheel van het essay en de kunstanalyse moet als een lopend verhaal uitgeschreven zijn maar wel de stappen: observeren, analyseren en evalueren/interpreteren bevatten evenals de correcte toepassing van de beeldende begrippen ook kijk je naar de beeldende aspecten, principes en strategieen. Dit bestaat uit minimaal 5 x A4 en maximaal 7 x A4 (inclusief afbeeldingen). Bronnen zijn op een correcte wijze vermeld.

       (Cijfer vaktheorie semester 2 = kua Cultuur van het Moderne, zie studiehandleiding KUA-BV 6vwo)

Actuele planning met links op http://kunstcontext.com/ckv/6kubv.htm

TIP: zet deze website in je favorieten in je browser, dan ben je altijd snel weer up to date!

JAARPLANNING 2020/2021

VAK:. DOCENT: LESUUR:.. LOKAAL:

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

35

24 - 28 aug

WEEK 1.1

(nog geen les ivm introductie)

 

Ma 24 kennismaking vanaf 13 u

Di 25 en Wo 26 intro (klas 1 t/m 6)

36

31 aug - 4 sep

WEEK 1.2

In de eerste les hebben we de keuzeopdrachten besproken en de studiehandleiding/planning. We hebben eveneens de verhouding theorie/praktijk m.b.t. het SE en SE/CE besproken.

       Begin met brainstormen en maak mindmaps bij Technobodies en bij Sensorium en evt. ook bij Technobodies & Sensorium.

       Zoek afbeeldingen en maak collages.

       Werk bijv. 3 concrete ideen uit en maak van 2 ideen ook nog 2 samengevoegde nieuwe ideen.

       Maak hiervan fotos en zet deze in class notebook op de juiste plek op de juiste manier!

       Hou je proces/logboek elke les bij (ook in class notebook).

 

37

7 - 11 sep

WEEK 1.3

 

 

Herkansingen PTA 5h, 5v, 6v (1e, 2e, 3e uur)

Wo 9/ Do 10: Stewardvoorlichting B1, H4, V4

38

14 - 18 sep

WEEK 1.4

 

 

Kennismakingsgesprekken in week 38

39

21 - 25 sep

WEEK 1.5

Procesbeschrijving deel 1 (p. 2 en 3) inleveren via class notebook.

 

Do 24 inhaalmoment/ bijzondere herkansingen PTA 5h, 5v, 6v (1e en 2e lesuur)

40

28 sep - 2 okt

WEEK 1.6

 

 

41

5 9 okt

WEEK 1.7

 

 

 

42

12 - 16 okt

WEEK 1.8

PWW/ SE 1

 

Se1 / Pww1

 

WEEK 43 Herfstvakantie - einde roosterblok 1

 

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

44

26 - 30 okt

WEEK 2.1

DEEL 1: dit zijn P.T.A. werken
Opdracht 1 en opzet scriptie in week 44

A: Inleveren uitwerking opdracht 1 Technobodies & sensorium,
B: logboek met procesbeschrijving/verslag/evaluatie/reflectie

C: eerste opzet van de scriptie

 

Di 27 okt inhaal pww1 OB / studiedag

45

2 - 6 nov

WEEK 2.2

Activiteitenweek

 

Activiteitenweek

Inhaalreisweek 6v en 5h (o.v.)

 

46

9 - 13 nov

WEEK 2.3

 

 

 

47

16 - 20 nov

WEEK 2.4

 

 

Ma 16 t/m vr 20: Leerlingbesprekingen (40 min. rooster

Ma 16 nov 6v VO solliciteert

Di 17 5h VO solliciteert

Vr 20 5h VO solliciteert

48

23 27 nov

WEEK 2.5

 

 

Wo 25 Herkansingen pww - inhaal PTA (andere lln studievrij)

49

30 nov - 4 dec

WEEK 2.6

 

 

50

7 - 11 dec WEEK 2.7

 

 

 

51

14 - 18 dec

WEEK 2.8

Voorbeoordeling deel 2

 

Do 17 kerst FancyFair

Vr 18 kerstactie/13.00 kerstlunch

 

WEEK 52, 53 Kerstvakantie

 

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

1

4 8 jan

WEEK 2.9

DEEL 2: dit zijn P.T.A. werken
Voorbeoordeling voor de kerstvakantie,
Inleveren opdracht 2 en scriptie in week 3
A: Inleveren opdracht 2, inclusief logboek (week 3 - inclusief de beoordeling van opdracht 1 = weging 3)
B: Logboek (voor opdr 1 en 2 = weging 1)
C: Scriptie (week 3 = weging 1)

 

 

2

11- 17 jan

WEEK 2.10

Einde roosterblok 2

PWW/ SE 2

 

 SE 2/PWW2 (ma t/m v)

3

18 - 22 jan

WEEK 3.1

Vanaf dit moment begeleidt Mw. de Ree jullie verder.

 

 Inhalen PWW 2 OB

4

25 - 29 jan

WEEK 3.2

Activiteitenweek

 

 Schrijversdag klas 1; Profielorientatie klas 3; 5v solliciteert; cultdag 4h)

5

1 5 feb

WEEK 3.3

 

 

Do 4 feb open avond.

6

8 - 12 feb

WEEK 3.4

 

 

Vr 12 feb (onderbouw 1e uur vrij onderbouw toetsvrij)

 

WEEK 7 Voorjaarsvakantie

 

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

8

22 - 26 feb

WEEK 3.5

 

 

 Do 25 Herkansingen pww2; inhaal PTA (andere lln studievrij)

 

9

1 5 mrt

WEEK 3.6

 

 

 

10

8 12 mrt

WEEK 3.7

 

 

 

 

11

15 19 mrt

WEEK 3.8

 

 

Start SE 3 op vr19 mrt

12

22 - 26mrt

WEEK 3.9

PWW/SE 3

 

SE 3; pww 3

Vr 20 Presentatie muziek en beeldend bovenbouwleerlingen ? (exacte datum nog niet bekend)

13

29 mrt - 2 apr

WEEK 3.10

Einde roosterblok 3

 

 

14

5 - 9 apr

WEEK 4.1

 

 

Ma 6 apr tweede paasdag

Di 6 apr inhalen pww 3 OB

15

12 - 16 apr

WEEK 4.2

Activiteitenweek

 

Reisweek

Projectdag klas 2 (krant en vlog)

Herk SE 3 (do 15)

Herk SE 2 (vr 16)

16

19 - 23 apr

WEEK 4.3

 

 

Herk SE 1 (ma 19)

Leerlingbesprekingen van di 20 t/m ma 26 apr. (8 x 40 min)

Do 22 apr: Inleveren cijfers herkansingen SE 16 u

Vr 23 cijfercontrole docenten (9u magister dicht); adviesvergadering alle jaarlagen

17

26 30 apr

WEEK 4.4

 

 

Ma 26 lln bespreking (8 x 40)

Di 27 koningsdag

Wo 28: exameninstructie/ examentraining

Do 29: Examentraining

Vr 30: Examenstunt; adviesrapport uiterlijk mee naar huis

 

WEEK 18, 19 Meivakantie

 

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

20

17 - 21 mei

WEEK 4.5

 

 

CE1

H4 veldwerk bio (di 18 / do 20 mei)

Vr 21: uiterlijk keuze ouders/lln mbt keuze komend schooljaar; incl. plan van aanpak

21

24 - 28 mei

WEEK 4.6

 

 

Ma 24 Tweede Pinksterdag

CE1

Di 25 mei: herkansingen pww3; inhaal PTA, andere lln studievrij

22

31 mei 4 jun

WEEK 4.7

 

 

 CE 1 (ma 31 mei laatste dag)

Eindexamengala 31 mei

23

7 jun 11 jun

WEEK 4.8

 

 

Di 1 t/m do 3 jun: 4V veldwerk bio

24

14 - 18 jun

WEEK 4.9

 

 

Wo 16 jun uitslag CE 1 (8.00 u)

25

21 - 25 jun

WEEK 4.10

 

 

Ma 21 vr 25 CE 2 

26

28 jun 2 jul

WEEK 4.11

 

 

Vr 2 jul uitslag CE 2

27

5 9 jul

PWW 4 (vanaf ma 5 jul)

 

Vr 9 jul diploma uitreiking

28

12 - 16 jul

PWW 4 (t/m di 13 jul)

 

Wo 14 inhalen pww 4 OB/ BB

Do 15 jul invoeren cijfers PTA en definitieve adviezen uiterlijk 12 uur; vanaf 13.30 u inzage voor lln

Vr 16 jul overgangsvergadering 4h en B3

29

19 - 23 jul

Overgangsvergaderingen (ma, di, wo)

Do Personeelsactiviteit

Vr Proclamatie

 

 

VANAF WEEK 29 Zomervakantie 26 juli t/m 3 september