KLAS 5V CKV, vrijdag 1e uur (V5D) en 2e uur (V5C) in B201

 

Beste Leerling,

 

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in de lessen doen. Via deze link kun je het boekje voor 5VWO online vinden.

 

Groet van MKM

 

5 VWO V5D en V5C

ACTUELE PLANNING CKV 'MOVING NATURE & MIXED REALITIES'

CKV

Leerjaar: 5vwo

Periode: 1 en 2

Lesstof: VERKENNEN, VERBREDEN, VERDIEPEN, VERBINDEN. Kennis van kunst begrippen, dimensies van CKV, kunst analyseren, culturele activiteiten, product en kunstdossier.

Doelen

De leerling kan:

-          Observeren (en kunstbegrippen toepassen)

-          Kennis van dimensies toepassen

-          (Kunst) analyseren

-          Verbeeldingsvermogen ontwikkelen in fotografie

-          Kritisch denken

-          Creativiteit en fotografische vaardigheid ontwikkelen (product creren)

-          Uitvoeren en reflecteren - Culturele activiteiten (handelingsdeel)

-          Evalueren (feedback) en reflecteren in kunstdossier

Evaluatie

P.T.A. Deel 1: INLEVEREN week 40

- Product en proces deel 1 (weging 2)

- Kunstanalyse (weging 1)

P.T.A.: INLEVEREN week 50

- Product en proces compleet (weging 3)

- Kunstanalyse en recensie* (weging 1)

- Peerfeedback (handelingsdossier)

* Recensie inleveren 2 weken na deelname aan cult. act.

Week

Planning V5C en V5D

Tips en Huiswerk dat je voor deze les meebrengt naar de les:

35

Les 1: Foto-experimenten.

Tips krijg je van je eigen CKV docent, al dan niet in een studiehandleiding. Fotograferen, experimenteren.

36

Les 2: Inleiding Moving Nature & Mixed Realities

Foto-experimenten en les 1 + Start procesverslag les 1.

37

Les 3: Inleiding Moving Nature & Mixed Realities, mindmap maken.

Huiswerk dat je meebrengt voor deze les: Fotoserie 1 is af. Deze 1 x in kleur uitgeprint meebrengen naar de les. Geef op de achterzijde je naam en klas aan, beschrijf je techniek, vormgeving en leg uit wat het idee (concept) is. Inleiding Moving Nature & Mixed Realities. Maak daarvan een mindmap (in kunstdossier). Procesverslag 2.

38

Les 4: Fotograferen voor serie 2.

Huiswerk dat je meebrengt voor deze les: Procesverslag 1, 2 en 3 uittypen en in je computermapje zetten.

- Fotograferen, experimenteren, fotoserie 2 is af aan het eind van de les. (Op achterzijde weer naam etc. noteren)

- Overleg met de docent over welke kunstenaar je een kunst analyse gaat maken.

39

Les 5: Kunst analyse - peer feedback

Huiswerk dat je meebrengt voor deze les:

       Fotoserie 2. 1x in kleur meenemen. Achterzijde: naam, klas, techniek, vormgeving en concept uitleggen.

Kunstanalyse (gemaakt in duos) uitgeprint en digitaal meenemen. In de les: krijg je feedback van een andere duo.

40

Les 6

Inleveren P.T.A. deel 2 inclusief compleet kunstdossier.

Let op: dit is een P.T.A. toets. Als je onverhoopt ziek of afwezig bent, dan geldt het P.T.A. reglement.

INLEVEREN P.T.A. DEEL 1:

Procesverslag 4 moet je nog maken.

De aangepaste versie van je kunstanalyse lever je nu ook in. Wijzigingen van de kunstanalyse t.o.v. de eerste versie in vetgedrukte tekst! (zodat duidelijk is wat aangepast is)

- Product (fotoserie 1 en 2) en procesverslag 1,2,3,4 (weging 2)

- (Definitieve, verbeterde) Kunstanalyse deel A (weging 1)

41

(Les 6.2)

(uitloop les) Foto experimenten doen.

42

Proefwerkweek

 

43

Herfstvakantie

 

44

Les 7. Creatief leren denken hoe doe je dat?

Uitleg van de docent over creatief denken en doen.

Procesverslag 5.

45

(activiteitenweek?)

Huiswerk Foto-experimenten doen, dat kan overal!

46

Les 8. Fotograferen, serie 3.

Foto-experimenten doen voor fotoserie 3.

Procesverslag 6.

47

Les 9. Fotograferen, serie 3.

Fotoserie 3 maken. Volgende week 2 x uitgeprint in kleur meenemen, achterzijde naam, klas, techniek, vormgeving en concept uitleggen. Procesverslag 7.

48

Les 10. Peer-feedback geven op derde fotoserie.

Huiswerk: Kunstanalyse van eigen fotoserie 3 af.

Uitgeprint meenemen naar de les inclusief 2 x fotoserie 3 geprint in kleur. In de les: Peer-feedback geven op derde fotoserie. Eindfotoserie maken.

49

Les 11. Eindfotoserie maken.

Eindfotoserie (serie 4) inleveren aan het eind van de les, tijdens de les nog bewerken. Alles afronden in kunstdossier voor P.T.A. deel 2.

50

Les 12: Inleveren P.T.A. deel 2 inclusief compleet kunstdossier.

Let op: dit is een P.T.A. toets. Als je onverhoopt ziek of afwezig bent, dan geldt het P.T.A. reglement.

Presenteren eindfotoserie in de les (1).

INLEVEREN P.T.A. DEEL 2:

- Product (fotoserie 1, 2, 3 en 4) en procesverslag compleet, inclusief eindverslag (weging 3)

- Kunstanalyse eigen werk (deel B) en recensie culturele activiteit* (weging 1)

- Peerfeedback (gegeven en ontvangen feedback).

51

Les 13

Presenteren eindfotoseries in de les (2).

52/53

Kerstvakantie

 

1

Les 14 (uitloop les)

Presenteren eindfotoseries in de les (3).

2

Proefwerkweek

Proefwerkweek 2