KLAS v4B in SO22, Maandag 6e en 7e uur; KLAS v4C in B122, VR 6e en 7euur  

Beste Leerling,

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in de lessen doen van Mkm.

Een digitale versie van de kunstanalyse begrippenlijst kun je hier downloaden.

Een digitale versie van ‘kunst analyseren: aspecten, principes en strategieën kun je hier downloaden.

Een digitale versie van het boekje voor CKV voor semester 1 kun je hier downloaden.

Groet van Mkm

CKV 4 vwo

 
ACTUELE PLANNING CKV – V4B en V4C - mkm

CKV

Leerjaar: 4vwo

Periode: 1 en 2

Lesstof: VERKENNEN (CKV); VERBREDEN (KUNST, DE IDEALE STAD; FILM; DIMENSIES); VERDIEPEN (HERONTWERPEN; ONDERZOEKEN; CREEREN).

Doelen

PTA OPDRACHT: Herontwerpen van de ideale stad Tilburg in de toekomst en dit in een filmessay uitdrukken en visueel vormgeven met filmische middelen op een originele/innovatieve manier. Daarvoor moet je dit kunnen/kennen:

De leerling kan:

-             Verkennen à kan zich oriënteren op het vak CKV; kunst; architectuur en stedenbouw; film; en de ideale stad van de toekomst. Zich inlezen.

-             Kunst analyseren en daarbij   kunstbegrippen toepassen (film, beeldende kunst, architectuur en muziek). Met name: Filmvaardigheden in analyseren en in zelf maken (creëren) à aspecten, principes en strategieën kunnen zien in films (beschouwen) en strategieën als basis kunnen nemen en deze vormgeven via principes en aspecten om een betoog in beeld te brengen

-             Onderzoeken à verkennen, verbreden (inclusief een dimensie), verdiepen en verbinden in het hele creatieve onderzoeksproces van sem 1. 

-             Denken vanuit verschillende perspectieven: cc (cultuur/architectuur); mm (ontmoeting/economisch/sociaal); vv (duurzaamheid/technologie- smart)

-             Een filmproduct creëren:  Visie vormen en vormgeven à concept ontwikkelen, onderbouwen en dan visualiseren (film). Film als creatief proces en product à Wat er is (“feit”) EN wat er nog niet is (“fictie”)

-             Samenwerken

-             Flexibel zijn/creatief en kritisch denken: hierop testen de PO PTA 1 taken à wij als docenten reiken leerlingen tussentijds steeds nieuwe/extra invalshoeken of problemen aan waarop zij weer moeten inspelen met hun project/film.

-             Presenteren

-             Zelf-evalueren en reflecteren in kunstdossier

-             Verkennen, uitvoeren en reflecteren - Culturele activiteiten (handelingsdeel)

Evaluatie

- P.T.A. praktische opdracht waarin ook kennis getoetst wordt (periode 1 - weging 1). Kunstbegrippen (beeldend, architectuur en film), de eigen dimensie voor de culturele activiteit, kunst analyseren en een eerste versie (Pitch) van het filmproject presenteren (week 44). Dan moet al het filmmateriaal en het onderzoek compleet zijn. De Pitch is een pttx met daarin in beeld gebracht: het ideaal; het betoog; de strategie om het te visualiseren in filmbeelden; en de aspecten en principes die daarbij horen. De Pitch is eigenlijk een soort storyboard waarmee je het eindproduct heel gedetailleerd in beeld brengt zoals je het gaat monteren.

- Deelname aan culturele activiteit en/of excursie(s) in Tilburg (Handelingsdeel)

- Filmproduct: voorbeoordeling week 48 (ruwe montage presenteren aan de docent)

- P.T.A. werk (week 50 weging 2) Filmproductie met geluid en muziek wordt gepresenteerd aan de klas, aan het eind van de eerste periode. Daarin wordt ook het onderzoeksproject belicht vanuit een dimensie. Daarnaast is het kunstdossier (in teams/class notebook of boek) compleet; er is ook een zelfevaluatie en reflectie opgenomen in het kunstdossier.

Opmerkingen

- De culturele activiteiten bij CKV zijn ‘handelingsdelen’, dat wil zeggen dat je moet deelnemen om je P.T.A. voor CKV af te ronden.

- Bij CKV krijg je van je eigen docent informatie over opdrachten. Opdrachten maak je in de les. Opdrachten die je in de les niet af hebt, maak je thuis verder af. Opdrachten verzamel je in je kunstdossier. Van het kunstdossier worden zowel je proces als je producten beoordeeld. Dat kunstdossier wordt naast de grote opdrachten (toets en product) in periode 1 ook beoordeeld in het P.T.A.

PLANNING:

Zie CKV info boekje periode 1.