KLAS v4D CKV, B122, Maandag 6e en 7e

Beste Leerling,

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in de lessen doen van Mkm.

Een digitale versie van de kunstanalyse begrippenlijst kun je hier downloaden.

Een digitale versie van het boekje voor CKV voor semester 1 kun je hier downloaden.

Groet van Mkm

 

JAARPLANNING 2019/2020

VAK CKV                         DOCENT  Mkm                        LOKAAL B122

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Huiswerk moet altijd af zijn aan het begin van het 6e lesuur.

Rekening houden met:

34

19 - 23 aug

(op maandag alg. kennismaking)

 

Ma 19 kennismaking

Di 20 intro

35

25 - 30 aug

Introductie CKV: Wat is kunst? Kunstautobiografie maken.

- Wat is (het belang van) kunst?
- Waarom krijg je CKV?
- Wat is Kunst analyseren?

- Kunstautobiografie (de eerste 2 van de 3 invulbladen) af hebben.

- P. 8 en 9 van je boekje lezen over  CC, VV en MM

- Inschrijven op 1 culturele activiteit

- De samenvatting van de les van vandaag even doorkijken of je het begrepen hebt.

- Je kunstdossier en boekjes volgende les weer meenemen.

 

36

2 - 6 sep

- Kunst analyseren (film).

- Kunstbegrippen leren onthouden en begrijpen.

- Groepsindeling maken (4 a 5 pers.), kiezen voor 1 van de 3 projecten.

1: CC - Future Cities – We are all connected but do we feel lonely?

2: VV – Future Cities – Should the planet be a design project?

3: MM – Future Cities – Are cities for everyone?

Begrippen voor filmanalyse onthouden, begrijpen en toepassen. In de les kun je deze begrippen zelfstandig toepassen.

Voor deze les moet je de dimensies van CKV bestuderen (begrijpen) die bij je project passen.

 

Breng volgende les een opgeladen mobiel mee met voldoende opslagruimte voor filmfragmenten.

 

37

9 - 13 sep

Kunst analyseren door zelf te experimenteren met film en architectuur.

 

Je gaat met een groepje van 4 of 5 een 1-minutenfilmpje maken waarin je alle filmische aspecten en minimaal 3 architectuuraspecten verwerkt.

 

Je werkt in een groepje van min. 4/ max. 5 personen:

1p regie (gericht op film + architectuurbegrippen);

1p art-direction (gericht op architectuur);

1p cinematografie (filmbegrippen); (bij een groepje van 5 - 2 x cinematografie)

1p geluid (filmbegrippen)

In de volgende les monteer je en presenteer je met je groepsgenoten de 1-minuut-film (die je in de les gemonteerd hebt).

Sla de filmbeelden op en wissel ze met elkaar uit*. Let op: iedereen gaat zelf monteren in deze les!

Zoek van tevoren uit hoe jij zelf kunt monteren (op je mobiel, welke apps, welke soorten bestandsformaten en wat je moet doen om de opdracht in max. 1 lesuur gereed te hebben met je groepje.

* uitwisselen kan gratis via we-transfer.com. 

38

16 - 20 sep

Het opgenomen 1 minutenfilmpje gaan we deze les monteren (1e lesuur) en in het 2e lesuur presenteer je je filmpje aan anderen.

 

39

23 - 27 sep

Voorbereiden excursie, gericht op architectuur, beeldende kunst en film; start onderzoek eigen subthema

 

 

40

30  sep - 4 okt

Onderzoeken van eigen subthema m.b.t. R'dam en het filmproject, voorbereiden toets

In deze les hoor je van de docent wat je in Rotterdam gaat doen. In de les werk je met je groepje aan de voorbereidingen.

We oefenen met de voorbereiding voor de toets en we bereiden de excursie verder voor.

 

 Vr 4 - Se1 /pww1 (optie)

41

7 - 11 okt

Toets pww 1 - gericht op project 1, 2 of 3.

Toetsmatrijs:
(4p) Vraag 1 (kennis van kunstbegrippen; onthouden)
(2p) Vraag 2 (begrijpen)
(3p) Vraag 3 (begrijpen/toepassen)
(3p) Vraag 4 (toepassen/ kunst analyseren)
(4p) Vraag 5 (kunst analyseren)
(4p) Vraag 6 (kunst analyseren; evalueren)

P.T.A. Toets:

·  Kunstanalyse begrippen: film/ beeldende kunst & design/ architectuur/ muziek

·  De dimensies van ckv die bij je project horen

·  Kunst analyseren - kunnen onderscheiden van: voorstelling/inhoud, vormgeving, functie, context, betekenis, beoogd effect op de beschouwer

Ma 7 - vr 11 okt: Se1 / Pww1

WEEK 42 Herfstvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

43

21 - 25 okt

Rotterdamexcursie

 

 

Ma 21 inhaal pww1 OB

Di 22 Theresiadag

44

28 okt - 1 nov

Reflecteren op excursie

 

 

 

45

4 - 8 nov

Muziek begrippenkennis en muziek analyseren n.a.v. de R'dam excursie, gericht op de filmproductie

 

 Vr 8 Londonreis 6 VWO

46

11  - 15 nov

Monteren/peerfeedback op montage

 

Ma 11 - Studiedag | leerlingenlesvrij

Di 12 - do 14: Leerlingbesprekingen  (40 min. rooster

47

18 - 22 nov

Monteren/ reflecteren kunstdossier

 

 

48

25 - 29 nov

Monteren, filmproject: voorbeoordeling filmproject

 

 Do 28 Herkansingen

49

2 - 6 dec

Voorbereiden presentatie

 

50

9 - 13 dec

Aanpassingen/verbeteringen maken en reflectie kunstdossier

 

 Vr 13 - Se2 / Pww2

51

16 - 20 dec

 

 

Ma 16 - do 19 - Se2 / Pww2

WEEK 52, 1  Kerstvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

2

6- 10 jan

Filmproject af: klassikaal presenteren

 

 

 Wo 8 inhaal pww2 OB

3

13 - 17 jan

Klassikaal presenteren (vervolg) inleveren kunstdossier

 

 

 

LESDAG: MAANDAG

LESINHOUD

OPDRACHTEN/HUISWERK IN DE LES (en als het niet af is in de les = het huiswerk voor de volgende les)

 

4

20 - 24 jan

Bekijken films Rotterdam (deel 2)

Start Kunstautobiografie deel 2

Start maken met kunstautobiografie deel 2 (mindmap maken) en interviewvragen bedenken

 

5

27 - 31 jan

Kunstautobiografie deel 2

Opdracht A1 inleveren (eind vd les).

In de les mag je het interview doen (lesuur 1)

en uittypen (lesuur 2). Als je het eerder af hebt, kun je aan opdracht A2 beginnen.

6

3 - 7 feb

Opdracht A2 maken.

Opdracht A2 inleveren (eind vd les).

In de les werk je opdracht A2 uit, je begint ook aan opdracht A3 en die maak je thuis af.

Vr 7 Excursie Kunstvak bv/mu 5H/6V

7

10 - 14 feb

Opdracht A3 inleveren (begin vd les).

START: CKV VERDIEPEN (ONDERZOEKEN)

- Bronnenonderzoek (literatuuronderzoek)

- Veldonderzoek (empirisch onderzoek; creatief praktisch onderzoek)

Wat is onderzoeken? We gaan in de les actief aan de slag met oefeningen en voorbeelden van wat onderzoeken precies inhoudt.

Je formuleert nu een aantal onderzoeksvragen bij het door jou gekozen onderzoeksonderwerp (= B1)

Do 13 studieochtend leerlingen hele dag lesvrij

open avond

Vr 14 Toetsvrij voor alle lln.

8

17 - 21 feb

Werken aan opdracht B1

Opdracht B1 inleveren (eind vd les)

Werken aan B1. Aan het eind van de les moet B1 af zijn.

Je mag al met B2 beginnen na overleg met de docent.

 Di 18 Herkansingen

WEEK 9  Voorjaarsvakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

10

2 - 6 mrt

Opdracht B2 tussentijds inleveren

(eind vd les)

Werken aan B2, aan het eind van de les lever je B2 tussentijds in, zodat de docent je feedback kan geven.

 

 

11

9 - 13 mrt

Uitwerken onderzoek

(inhoud en vorm - individueel)

In week 13 moeten alle (verbeterde) A opdrachten, B opdrachten en je complete onderzoeksnotitie aan het eind van de les ingeleverd worden.

5H en 6V na 13u00 facultatief

Wo 11 - wo 18 = SE3

Wo 11 = 5x50 minuten rooster

Do 12 - wo 18 pww 3

12

16 - 20 mrt

PROEFWERKWEEK

 

Do 12 - wo 18 pww 3

Vr 20 Presentatie muziek en beeldend bovenbouwleerlingen 19u30 - 21u30

13

23 - 30 mrt

Uitwerken onderzoek

(inhoud en vorm - individueel)

P.T.A. ONDERZOEKSNOTITIE à inleveren aan het eind van de les.

Verder werken aan opdrachten, aan het eind van de les moet je je onderzoeksnotitie definitieve versie inleveren (= PTA).

Ma 23 inhaal pww 3 OB

14

30 mrt - 3 apr

Uitwerken onderzoek

 

 

 

REISWEEK 4h/5v;

Wo 1 en do 2 Projectdagen 4v

Vr 3 herk SE3

15

6 - 10 apr

Uitwerken onderzoek

(Er komen nu een aantal weken aan waarop geen lessen zijn. Wel moet je zelfstandig werken aan de voortgang van je onderzoek).

Ma 6 herk SE2

Di 7 herk SE1

Vr 1 cijfercontrole doc

16

13 - 17 apr

TWEEDE PAASDAG

(Er komen nu een aantal weken aan waarop geen lessen zijn. Wel moet je zelfstandig werken aan de voortgang van je onderzoek).

 Ma 13 tweede paasdag

Di 14 Proefexamens - examentraining

Wo 15 exameninstructie

Do 16 Proefexamens - examentraining

WEEK 17, 18 Meivakantie

Week

Data week

In de les:

Huiswerk voor de volgende les:

Rekening houden met:

19

4 - 8 mei

4 MEI STUDIEDAG DOCENTEN

(Er komen nu een aantal weken aan waarop geen lessen zijn. Wel moet je zelfstandig werken aan de voortgang van je onderzoek).

Ma 4

Studiedag/personeelsactiviteit Leerlingen lesvrij

 Bevrijdingsdag

Wo 6 Facultatief Eindexamenklassen

Do 7 - wo 20 - Start CE1

20

11 - 15 mei

Uitwerken presentatie onderzoek

 

CE1

21

18 - 22 mei

Onderzoeksverslag definitieve versie inleveren.

Onderzoekspresentaties

 

CE1

Do 21 Hemelvaart

Vr 22 Vrij

22

25 - 29 mei

Onderzoekspresentaties

 

 

 

23

1 - 5 jun

TWEEDE PINKSTERDAG

(Er komen nu een aantal weken aan waarop geen lessen zijn. Wel moet je zelfstandig werken aan de voortgang van je onderzoek).

 Ma 1 2de pinksterdag

Wo 3 herkansingen

24

8 - 12 jun

Complete kunstdossier (inclusief verslag culturele activiteit) inleveren.

Onderzoekspresentaties (vervolg)

 

Wo 10 uitslag CE1

 

25

15 - 10 jun

 

 

26

22 - 26 jun

Ma 22 juni studiedag docenten

 

Ma 22 - do 25 CE 2

facultatief les voor alle leerlingen tot 13u00 | studiemiddag personeel "onderzoek"

Di 23 - do 25 CE 2

Di 23 - di 30 Pww 4

27

29 jun - 3 jul

 

 

pww 4

Do 2 Diplomauitreiking Havo 14u00 en Vwo 17u00

28

6 - 10 jul

 

 

VANAF WEEK 29   Zomervakantie 13 juli t/m 21-augustus

 

 

 

              KUNSTDOSSIER/LOGBOEK AANWIJZINGEN:

·       ATTITUDE: uit dit logboek dient qua houding duidelijk te zijn dat je moeite hebt gedaan voor opdrachten en dat je met een open blik hebt gekeken en geluisterd/ hebt gewerkt aan opdrachten. Je laat zien respectvol te kunnen zijn.

·       DEADLINES: Je levert opdrachten altijd uitgeprint in de les in, waarin je het af moet hebben. Als je ziek bent of om geldige redenen absent bent, en je moet iets inleveren dan lever je dat hetzij vooraf in (als je weet dat je niet aanwezig kunt zijn in de les) of je levert het de eerste dag dat je weer op school bent in.

·       PLANNING en INFORMATIE: De actuele planning en de informatie uit het opdrachtenboekje van CKV kun je altijd vinden op http://www.kunstcontext.com/ckv/4ckv.htm 

·       VORMGEVING/LAY OUT: elke pagina moet er weloverwogen uitzien qua compositie en indeling. Je moet in één oogopslag kunnen zien dat je er echt aandacht aan besteed hebt en het visueel doordacht is.

·       VERZORGING: netjes schrijven (handgeschreven) heeft de voorkeur. Je mag e.e.a. ook uittypen op de computer, maar dan moet je de pagina's op maat uitknippen zodat ze heel netjes en verzorgd ingeplakt kunnen worden.

·       LIJM/VERF: gebruik GEEN natte lijmsoorten en geen verf in je logboek, de pagina's gaan daardoor bol staan. Gebruik WEL Pritt-stiften, dunne dubbelzijdige tape en als je met verf wilt werken doe dat dan op een los blaadje en plak het daarna in.

·       MEENEMEN: Dit logboek/kunstdossier heb je elke CKV les bij je.