“MET LIEFDE GEMAAKT

 

 

 

DESIGN MET ALS THEMA: LIEFDE

 

          Eerst gaan we kijken naar wat ontwerpen/design is

          We doen een oefening in divergent denken

          Dan gaan we kijken naar hoe een creatief proces in elkaar zit

          We gaan brainstormen over het thema van de opdracht

          We gaan kijken naar de HEMA ontwerpwedstrijd

          We bekijken 2D, 3D design, computerdesign, mode, grafisch/typografisch design

          We kijken naar hoe het thema liefde in affiches gevisualiseerd is

 

JE LEERT:

 

 

DE OPDRACHT:

 

          Maak een ontwerp waarin het thema liefde zichtbaar gemaakt is (vorm/inhoud/functie = 1 nieuw geheel geworden)

          Je mag kiezen uit: 3D design, 2D design (analoog/digitaal), mode, fotografie

          In het ontwerp wordt later een eigen gedicht (met aandacht voor typografie)over het thema liefde verwerkt

          Het ontwerp mag niet cliché-matig zijn in vorm, materiaal, functie en inhoud en moet inventief/creatief zijn

          Het creatieve proces moet volgens de 4 stappen doorlopen zijn en in het logboek vastgelegd zijn

          Het eindproduct moet zichtbaar met liefde gemaakt zijn (en dus goed afgewerkt en gepresenteerd zijn)

 

 

HET CREATIEVE PROCES

 

Het creatieve proces: voorbereiden

FASE1: Brainstormen over onderwerp = divergent denken & actief zoeken & analyseren wat je probleemstelling is.

In tijdschriften & kranten & tv, In boeken in de kast (info over kunstenaars)

en eigenlijk overal: ook in je eigen omgeving veel ideeën noteren in je logboek (ook tussentijds dus niet alleen in de lessen )

 

Het creatieve proces: je eigen maken van het probleem + uitbroeden

FASE 2: Alle mogelijke ontwerpideeën op papier zetten: schrijven, tekenen, collages maken enz. enz. Op inspiratie moet je niet wachten, maar je moet die actief zoeken.

In deze fase van het proces moet je gemotiveerd zijn.

Dit is een heel belangrijke fase in het creatieve proces

Je moet minstens 10 uitgewerkte ontwerpplannen hebben in je logboek bij de tussentijdse beoordeling.

 

Het creatieve proces: inzicht

FASE 3: Van de 10 ideeën, kies je de 3 beste ideeën die je verder gaat onderzoeken. Daarvoor ga je snelle schetsen maken (voor de vorm) je gaat proeven doen voor materiaal/constructie/ techniek en kleur (niet arbeidsintensief maar snelle proeven)

Je blijft kijken naar wat er uit je handen komt

Je blijft denken over de beste manier om het idee te visualiseren  - noteren in je logboek!!!

Je blijft zoeken naar nieuwe ideeën of invalshoeken die je op zou kunnen nemen in je ontwerp.

 

Het creatieve proces: verificatie en elaboratie

FASE 4: Dan stel je vast wat het beste ontwerp is: aan welke eisen moest het ontwerp voldoen en je bepaalt of dit ook echt het beste ontwerp is dat je kunt maken of dat er toch nog verbeteringen in moeten komen.

Het beste ontwerp ga je verder uitwerken. Dit kost veel tijd, zorg dat je nu een goede planning maakt waarin je tegenvallers opneemt.

Neem extra tijd om alles goed af te werken en om het goed te presenteren

 

 

 

EINDEVALUATIE CKV 3 beeldend

 

Het werk dat je dit semester gemaakt hebt bij CKV 3, wordt aan het eind van het semester beoordeeld. Je dient daarvoor zelf dit evaluatieformulier in te vullen, voordat de docent je werk beoordeelt.

 

 

1

2

3

4

5

A: Productcriteria:

 

  1: Zichtbaar maken van de intentie/ bedoeling in het beeldend

      werk

 

  2: Beeld en Vormgeving (beeldaspecten/vormaspecten)

 

 

  3: Materiaal en Techniek (technische vaardigheden)

 

 

  4: Eindwerk en Presentatie

 

 

  5: Logboek: vormgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Procescriteria:

 

  6: Onderzoek (Doorzettingsvermogen in het proces)

 

 

  7: Inventiviteit (Verbeeldingsvermogen en het durven nemen van

  risico)

 

 

  8: Het kunnen hanteren van modellen (Leren van anderen)

 

 

  9: Capaciteiten t.a.v. Zelfevaluatie (Je eigen sterke en zwakke 

      punten kennen)

 

 

10: Logboek: inhoud (niveau/diepgang in procesbeschrijvingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit evaluatiemodel is gebaseerd op het onderzoek van Professor Lars Lindström in ‘Criteria for assessing student performances in the Visual Arts’ – Stockholm Institute of Education, dept. of Visual Arts, Drama, Physical education, Music.