SUBDOMEIN 1: CULTUUR VAN DE KERK

Invalshoek 6 - Kunst intercultureel

Kruistochten en contacten met Arabieren ( hoog beschavingspeil van Arabieren)

Probleemstelling:

Wat waren de 'kruistochten' en wat was hun doel.

Onderzoeksvragen:

6.1: Op welke manier kwamen de kruisvaarders in contact met de Arabische cultuur ?

6.2: Waar ( en: waarom daar) kwamen beide culturen het meest in contact met elkaar ?

Trefwoorden:

De islam als 'vijand' voor het Christendom; 'Heilige oorlog"; religie van het zwaard; 1095: Urbanus II; 1096: eerste kruistocht;

Aandacht voor ontmoetingen met Arabische, Islamitische kunst & cultuur.

Probleemstelling:

Wat leverde het contact met andere culturen op ? ( op het gebied van de handel, de religie, de kunst en cultuur.)

Onderzoeksvragen:

6.3: Wat leerde men door het contact met de Arabische cultuur ?

6.4: Maak de invloed op de westerse cultuur zichtbaar/hoorbaar

Trefwoorden:

Handel; wetenschap; kennis; boeken; aantrekkingskracht Arabische wereld.

Bronnenteksten:

  M.T. van de Kamp i.s.m. M. Janssens - 2000

terug naar cultuur van de kerk