SUBDOMEIN 1: CULTUUR VAN DE KERK

Invalshoek 5 - Kunst, wetenschap en techniek

Samenhang kennis, geschiedenis, moraal en geloof ( encyclopedisch geheel)

Probleemstelling:

Leg uit waarom kennis, geschiedenis, opvattingen over moraal en het geloof, in de Middeleeuwen sterk met elkaar samenhangen. Wat is de belangrijkste oorzaak daarvan ?

Onderzoeksvragen:

5.1: Welke verbanden waren er in de m.e. tussen kennis, geschiedenis, moraal en geloof.

5.2: Waarom waren er verbanden in de m.e. tussen kennis, geschiedenis, moraal en geloof.

Trefwoorden:

zeven vrije kunsten: artes liberales; trivium, quatrivium, deugden, iconografie; scholastiek

Ontstaan meerstemmigheid.

Probleemstelling:

Geef aan op welke manier de meerstemmigheid zich in de muziek ontwikkelde ?

Onderzoeksvragen:

5.3: Breng de ontwikkeling van meerstemmigheid in de muziek in verband met de ontwikkeling van de romaanse naar de gotische bouwstijl.

5.4: Welk streven ligt hieraan ten grondslag ?

5.5: Noem het gemeenschappelijke ideaal van beide ontwikkelingen ( in ontwikkeling van architectuur + muziek)

Trefwoorden:

meerstemmigheid (polyfonie); gregoriaans; organum; fauxbourdon; discantus; school van de Notre Dame; Cantus Firmus

Technische ontwikkeling skeletbouw.

Probleemstelling:

Waarom ging men over tot de skeletbouw ?

Onderzoeksvragen:

5.6: Welke "uitvinding" maakt skeletbouw mogelijk ?

5.7: Welke (bouw-) technische problemen ontstonden daarbij /Hoe werden deze problemen opgelost ?

5.8: Welke visuele werking ging er uit van deze verticale bouw ( interieur)

Trefwoorden:

kruisgraatgewelf; kruisribgewelf; luchtbogen; steunberen; rondbogen; spitsbogen; verticaliteit 

Bronnenteksten:

 

© M.T. van de Kamp i.s.m. M. Janssens - 2000

terug naar cultuur van de kerk                verder naar invalshoek 6