SUBDOMEIN 1: CULTUUR VAN DE KERK

Invalshoek 4 - Kunst en vermaak

Liturgisch drama, met inbegrip van kluchtige elementen.

Probleemstelling:

Het liturgisch drama maakt in de loop van de Middeleeuwen een ontwikkeling door. Maak deze ontwikkeling duidelijk in woord en beeld. Zorg ervoor dat je kunt aantonen waarom deze veranderingen plaatsvonden.

Onderzoeksvragen:

4.1: Op welke manier werd het liturgisch drama ontwikkeld uit de trope ?

4.2: Beschrijf de ontwikkeling van het liturgisch drama aan de hand van de plek waar dit drama plaatsvond.

4.3: Waarom verplaatste het liturgisch drama zich op den duur ?

Trefwoorden:

Melismen; trope; liturgie; liturgisch drama; kerkelijke feestdagen; passiespelen; straattheater

Ontwikkeling van liturgisch drama naar kluchtige varianten. Daarbij aandacht voor straattheater + troubadours + passie-spelen, mysterie-spelen, blijspelen. Carmina Burana, carnalvaleske muziek-uitingen, enz.

Probleemstelling:

Op welke manieren werd het liturgisch drama vermengd met wereldlijke elementen ?

Onderzoeksvragen:

4.4: Beschrijf de ontwikkeling van het drama in de Middeleeuwen aan de hand van de plaats en de tijd waarop dit drama plaatsvond.

Trefwoorden:

straattheater; troubadours; passiespelen; mysteriespelen/mirakelspelen; blijspelen; Carmina Burana, carnavaleske muziek-uitingen enz.  

Bronnenteksten:

M.T. van de Kamp i.s.m. M. Janssens - 2000

terug naar cultuur van de kerk verder naar invalshoek 5