SUBDOMEIN 1: CULTUUR VAN DE KERK

Invalshoek 1 - Kunst en religie, levensbeschouwing:

Visies op geschiedenis: heilsgeschiedenis ( bijbel ) - 'begin en eind bekend'

Probleemstelling:

In de heilsgeschiedenis ( de geschiedenis van de mensheid volgens de bijbel) spelen wereldbeeld en mensbeeld van de middeleeuwse mens een grote rol. Breng deze heilsgescheidenis in beeld vanuit het middeleeuwse wereldbeeld en mensbeeld.

Onderzoeksvragen:

1.1: Wat is het Christendom ?

1.2: Welke rol speelde het geloof in het dagelijks leven van de middeleeuwse mens / maatschappij / kunst & cultuur ?

Trefwoorden:

Wereldbeeld: sferen en planeten, firmament, sterren, Primum Mobile, God, engelen, het ondermaanse, dierenriem. Mensbeeld: lichaam en ziel, lichaamssappen, karaktertypen, invloed van planeten en sterren.

Items: Schepping; zondeval; geboorte, leven, sterven en opstanding van Christus ; laatste oordeel; Maria. Voorbeelden: Geboorte, leven, sterven en opstanding in: passiespelen, in schilderijen /op fresco's en portalen, in muziek.

Probleemstelling:

Op welke manier wordt de geboorte / het leven / het sterven / de opstanding in de middeleeuwse kunsten verwerkt ?

Onderzoeksvragen:

1.3: Welke functie hadden de verwerkingen van deze onderwerpen in de ( verschillende ) kunstuitingen ?

1.4: Hoe wordt het sterven + de opstanding verbeeld / uitgebeeld in en rond de kerk?

1.5: Waarom werd het sterven + de opstanding gedramatiseerd ?

Trefwoorden:

Bijbel: oude en nieuwe testament; leven van Christus; leven van Maria; Sterven + opstanding van Christus; liturgie; kerkelijk jaar / kerkelijke feestdagen; liturgisch drama.

Laatste Oordeel: op portalen, op glas in lood ramen, op schilderijen, in (liturgisch) drama.

Probleemstelling:

Welke functie had de afbeelding /verbeelding/ uitbeelding van het Laatste Oordeel.

Onderzoeksvragen:

1.6: Waarom werd het Laatste Oordeel sterk gedramatiseerd ?

1.7: Welke uitwerking had de confrontatie met afbeeldingen / uitbeeldingen van het Laatste Oordeel op de middeleeuwer ?

Trefwoorden:

Bijbel: Oude testament -laatste oordeel; apocalyps; uitverkorenen - verdoemden; hemel - hel.

 

Bronnenteksten:

 

© M.T. van de Kamp i.s.m. M. Janssens - 2000

terug naar cultuur van de kerk                verder naar invalshoek 2