Studio Thinking Framework: Eight Habits of Mind

http://www.pz.harvard.edu/Research/StudioThink/StudioThinkEight.htm

Ellen Winner/Lois Hetland

Kennis van materialen en technieken ontwikkelen

Het leren gebruiken van ‘gereedschappen’ (in de brede zin: allerlei soorten tools), materialen en het leren van artistieke conventies (perspectief, kleurenleer enz.)

Betrokkenheid en doorzettingsvermogen

Leren relevante artistieke of persoonlijke problemen op te lossen, leren hoe je jezelf ergens op kunt concentreren en andere mentale vermogens trainen, zoals het leren doorzetten.  

Visualiseren/voorstellingsvermogen ontwikkelen

Leren om een mentale voorstelling te maken van iets dat niet direct waargenomen kan worden, en door het voorstellingsvermogen proberen volgende stappen te ontwikkelen in het beeldende proces.

Expressie

Leren hoe je werken kunt maken die een idee, gevoel of persoonlijke mening uitdrukken.

Observeren

Leren hoe je in visuele contexten heel nauwkeurig kunt waarnemen anders dan bij gewoon kijken, waardoor je opmerkzamer leert worden.

Reflecteren

Vragen en beantwoorden: Leren nadenken en communiceren met anderen over een aspect van het eigen werk of over het werkproces.
Evalueren: Leren hoe je je eigen werk kunt beoordelen en je eigen werkproces in relatie tot het werk van anderen of tot de normen van het vak/veld.

Verkennen/Exploreren

Leren hoe je boven je eigen capaciteiten kunt uitwerken, door zonder vooropgezet plan speels te verkennen, en door de mogelijkheid te accepteren van het leren door toeval en van fouten.  

De kunstwereld begrijpen

Domein: Leren over kunstgeschiedenis en (hedendaagse) beeldende kunst (praktijk)

Communities: Leren om samen te werken met kunstenaars (in of buiten de school) en in de context van de samenleving.