BASISBRONNEN VOOR LEERLINGEN CKV 2/ KUNST ALGEMEEN:

 

Goed bronnenonderzoek doen is van belang bij Kunst Algemeen. Bronnenonderzoek doe je met behulp van boeken (zoeken via de aangegeven trefwoorden) in de bibliotheek en je kunt zoeken op internet. Nu is er op internet echter veel verschil in kwaliteit in de bronnen.

 

Je hebt primaire bronnen: de oorspronkelijke geschriften van bijvoorbeeld filosofen of kunstenaars, maar ook kunstwerken zelf zijn primaire bronnen.

Dan heb je secundaire bronnen: dat zijn boeken/geschriften over primaire bronnen, deze kunnen wetenschappelijk van aard zijn of populair.

Je hebt ook nog tertiaire bronnen: dat zijn boeken/geschriften over secundaire bronnen. Daarin zijn zowel wetenschappelijke publicaties te vinden, maar ook populaire teksten. In populaire teksten wordt er niet altijd even zorgvuldig met de inhoud omgegaan, op internet zijn er vaak tertiaire bronnen te vinden. (Wil je leren hoe je goede, erkende bronnen van minder betrouwbare bronnen kunt onderscheiden, werk dan een keer met www.webdetective.nl.)  

 

NIET GEBRUIKEN

Hoewel de Wiki-pedia steeds beter wordt, en je deze gerust voor jezelf kunt gebruiken om jezelf in te lezen in een onderwerp, mag je deze bron niet gebruiken bij de uitwerking van je invalshoek.

 

WEL GEBRUIKEN - BOEKEN:

In de bibliotheek kun je altijd een encyclopedie vinden: gebruik deze, er staat veel goede informatie in. Ook heb je in de bibliotheek vaak goede naslagwerken (zie bronnenlijst) die je altijd kunt gebruiken. Voor Kunst Algemeen zijn dat:

Honour & Fleming of H.W.Janson– naslagwerk voor algemene kunstgeschiedenis

D. Grout – naslagwerk voor westerse muziekgeschiedenis

W. Steffelaar – naslagwerk voor muzikale stijlgeschiedenis

L.Utrecht – naslagwerk voor dansgeschiedenis

P. Hartnoll  - naslagwerk voor theatergeschiedenis

 

WEL GEBRUIKEN – ALGEMENE WEBSITES VOOR KUA:  Links zijn weer gecheckt op 10 maart 2013

1.    Voorheen: De site met bronnenbundels van cultuurnetwerk – met bronnenteksten gerangschikt op ckv 2 thema’s en invalshoeken.

Ze zijn nu te vinden op: OPEN DEZE LINK IN EEN NIEUW TABBLAD (rechtermuisknop) http://www.kunstelo.nl/course/index.php?categoryid=8  (je kunt als gast gebruik maken van deze elo)

2.    De digischool voor ckv 2/kunst algemeen – kijk bij de thema’s en dan bij de invalshoeken

3.    Smart History http://smarthistory.khanacademy.org/

4.    Kahn Academy http://www.khanacademy.org/humanities/art-history

5.    Voor muziek kun je op de site van ArtEZ veel vinden – er zijn ook luistervoorbeelden toegevoegd

6.    Via de encyclopedie van het Muziek Centrum Nederland kun je bovenaan klikken op verschillende muzieksoorten

7.    Uitgeverij Lambo heeft een bronnensite – veel verschillende links/info

8.    Voor theater moet je bij theatereducatie zijn

9.    Voor dans moet je naar dansmaar – de tijdlijn is handig om mee te zoeken

10. Voor dans kun je ook naar de SLO website: Danstijd

11. Ook de kunstkijker geeft goede info – duidelijke teksten

12. Op de site Wereldbeelden kun je veel info vinden voor de invalshoek kunst intercultureel

13. Voor historische informatie kun je bij het geheugen van Nederland veel vinden  

14. Of bij de site over de canon van Nederland

15. De timeline van het Metropolitan is heel bruikbaar – je kunt op de timeline/regions of op thematic essays zoeken (en via thematic essays naar related timeline content)

16. Tate learning heeft veel goede info over kunst  en op past exhibitions kun je veel info over hedendaagse beeldende kunst vinden

17. Hedendaagse muzieksoorten zijn te vinden op 22 tracks

18. Hedendaagse kunst is te vinden op: Art 21 met bijv. 100 artists

 

WEL GEBRUIKEN – ENCYCLOPEDISCHE WEBSITES VOOR KUA

19. Je kunt ook in de digitale kunstencyclopedie zoeken  - vooral gericht op beeldende kunst

20. Of de kunstgeschiedenis site bekijken van Witcombe  - of via de links zoeken

21. Via het systeem van Iconclass kun je eveneens zoeken

22. De Amerikaanse Ballet encyclopedie geeft duidelijke info over ballet/dans  - je kunt op archive zoeken en op dictionary

23. Over Ballet en dans kun je op Balletmet veel info vinden

24. Ook op componisten.net kun je veel over muziekgeschiedenis vinden

25. en op de site van Rudolf Rasch kun je de geschiedenis van de Nederlandse muziek vinden

26. Theater encyclopedie

27. Of in het internet history source book zoeken

1.    Moeilijkere teksten, maar inhoudelijk heel goed: universiteit van chicago – kunst en esthetica

2.    Een website over de geschiedenis van de musical

 

WEL GEBRUIKEN – SPECIALISTISCHE WEBSITES VOOR KUA

3.    Toneel in de middeleeuwen cultuur van de kerk, invalshoek 4

4.    Ercole Amante opera van Cavalli met muziek van Lully, uitvoering door DNO

5.    Over de commedia dell’arte kun je hier van alles vinden  - hofcultuur, invalshoek 4

6.    Theatermachinerien hofcultuur, cultuur van de burgerij, invalshoek 4 en 5

7.    Theatre collections online  

8.    http://staff.science.uva.nl/~fjseins/RembrandtCatalogue/r_1660_1669.html  - Afbeeldingen Rembrandt, burgerij

9.    Info over de geschiedenis van de wereldtentoonstellingen  - Romantiek en realisme, invalshoek 5 en 6

10. Info over theater en belichtingstechnieken  - Romantiek en realisme, invalshoek 5

11. Over het bauhaus kun je op deze site veel info vinden  - Cultuur van het moderne, invalshoek 3 en 5

12. Info over Kandinsky en Schoenberg  - Cultuur van het moderne, invalshoek 1 en 2

13. MOMA explore the collection

14. Tate collections en filmfragmenten op Tate shots

15. Over jazz kun je hier van alles vinden  - cultuur van het moderne, invalshoek 4 en 6

16. Over de geschiedenis van jazz – cultuur van het moderne, invalshoek 4 en 6

17. Over Afrikaanse kunst heeft het Guggenheim een goede site  - cultuur van het moderne, invalshoek 6

18. Modern Theater: Changing stages cultuur van het moderne, invalshoek 2 en 4

19. Russisch theater in de moderne tijd cultuur van het moderne, invalshoek 2 en 4

20. Muziekgeschiedenis: http://www.cultkanaal.nl/Muziek/Geschiedenis/Muziek%20geschiedenis.html

21. Rock and Roll  kijk ook bij past exhibits veel info over hedendaagse popmuziek, massacultuur, invalshoek 4 en 5

22. Voor media kunst kun je bij Medien Kunst Netz terecht – massacultuur, voor nieuwe media, performance kunst

23. Over beeldende kunstenaars kun je bij artist.org veel vinden – massacultuur, vooral over hedendaagse kunst en fotografie

24. Voor musicals kun je op de site van Joop van den Ende theater terecht

25. Goede videoclips kun je vinden bij partizan  - Massacultuur, invalshoek 4 en 5

26. Animatiefilms kun je gratis bekijken op atomfilms  - Massacultuur, invalshoek 4 en 5

27. De geschiedenis van het game design

28. MOMA collectie - game design

29. Music hall zie het Victoria & Albert Museum

30. Kunstverzamelaars Guggenheim & Kroller Muller