HBO-Netwerk kunstvakdocentenopleidingen (KVDO)

 

Op verzoek van het Netwerk KVDO heeft een groep deskundigen een overzicht gemaakt van de

veranderingen die de kunstvakken in de nieuwe tweede fase per augustus 2007 staan te wachten.

Dit overzicht is gemaakt voor lerarenopleiders, schoolleiders en vakcollega’s.

De informatievertrekkers waren: Leontine Broekhuizen (redactie), Jan Dijkstra, Jan van Gemert,

Marie-Thérčse van de Kamp, Til Groenendijk en Marieke Wensink.

Marlies van Tooren van het Tweede Fase Adviespunt heeft de uiteindelijke tekst geaccordeerd.

Met dank aan allen, namens het Netwerk KVDO,

Maarten Tamsma

 

 

De kunstvakken in de tweede fase na 2007

 

Voorheen CKV1

CKV1 wordt CKV. De studielast voor dit vak blijft voor Havo 120 slu. Vwo heeft 40 slu

minder: 200 slu zijn 160 geworden.

Leerlingen op vwo kunnen gaan kiezen (als de school het aanbiedt) voor hetzij KCV of CKV.

Dit betekent dat KCV niet meer exclusief is voor de leerlingen die een klassieke taal kiezen,

maar voor alle leerlingen.

 

Voorheen CKV2,3

CKV2,3 heet vanaf 2007 Kunst.

CKV2 wordt Kunst (Algemeen).

CKV3 wordt Kunst (Beeldende vormgeving), Kunst (Drama), Kunst (Dans), Kunst (Muziek).

Kunst (Algemeen) wordt afgesloten met een centraal examen vanaf 2009 (Havo) en 2010

(Vwo). Scholen kunnen ook in het schoolexamen onderdelen van Kunst (Algemeen)

examineren.

Kunst (Beeldende vormgeving), Kunst (Dans), Kunst (Drama), Kunst (Muziek) worden

afgesloten met een schoolexamen.

Scholen kunnen alle varianten van het vak Kunst (inclusief Kunst (Algemeen)) naast elkaar

aanbieden.

De examenprogramma’s zijn geglobaliseerd.

Er komen syllabi beschikbaar waarin de herziene examenprogramma’s worden geëxpliciteerd

(alleen voor de centraal te examineren onderdelen).

Het aantal uren voor Kunst (Beeldende vormgeving), Kunst (Dans), Kunst (Drama), Kunst

(Muziek) op het HAVO bedraagt 320 slu. ( Was voorheen 360)

Het aantal uren voor Kunst (Beeldende vormgeving), Kunst (Dans), Kunst (Drama), Kunst

(Muziek) op het VWO bedraagt 480 slu.

 

 

Voorheen Tekenen, Handvaardigheid, Textiele werkvormen.

Scholen kunnen deze traditionele vakken ook na 2007 blijven aanbieden

Textiele werkvormen wordt Textiele vormgeving.

Voor Havo geldt dat Tekenen, Handvaardigheid, Textiele Vormgeving worden afgesloten door

een schoolexamen voor het praktische deel en een centraal examen voor het

kunstbeschouwelijke/kunsthistorische theoretische deel.

Voor Vwo geldt (net als voorheen) dat er een centraal schriftelijk examen is naast een Centraal

Praktisch Examen (CSE).

Voor Vwo worden theorie en praktijk eveneens in het schoolexamen getoetst (net als

voorheen)

Voor Havo zal een thema bekend worden gemaakt waar het centrale examen over zal gaan.

Voor Vwo wordt de thematische aanpakvoor het CSE voortgezet. Er zal geen bronnenbundel,

zoals in de huidige vorm, beschikbaar komen.

Het aantal uren voor Tekenen, Handvaardigheid, Textiele Vormgeving op het Havo bedraagt

320 slu. (Was voorheen 360)

Het aantal uren voor Tekenen, Handvaardigheid, Textiele Vormgeving op het Vwo bedraagt

480 slu.

De examenprogramma’s zijn geglobaliseerd.

Er zullen syllabi beschikbaar komen waarin de herziene globale examenprogramma’s worden

geëxpliciteerd (Alleen voor de centraal te examineren onderdelen).

 

Voorheen Muziek.

Scholen kunnen dit vak ook na 2007 blijven aanbieden.

Het aantal uren voor het kunstvak op het Havo bedraagt 320 slu. (Was voorheen 360)

Het aantal uren voor het kunstvak op het Vwo bedraagt 480 slu.

De examenprogramma’s zijn geglobaliseerd

Er zullen syllabi beschikbaar komen waarin de herziene globale examenprogramma’s worden

geëxpliciteerd (Alleen voor de centraal te examineren onderdelen).

 

Profielen en het vrije deel

Het vak Kunst (Beeldende vormgeving), Kunst (Dans), Kunst (Drama), Kunst (Muziek),

steeds inclusief Kunst (Algemeen), of de vakken Tekenen, Handvaardigheid, Textiele

vormgeving en Muziek kunnen gekozen worden als profielvak in het profiel CM.

Het vak Kunst (Beeldende vormgeving), Kunst (Dans), Kunst (Drama), Kunst (Muziek),

steeds inclusief Kunst (Algemeen), of de vakken Tekenen, Handvaardigheid, Textiele

vormgeving en Muziek kunnen ook gekozen worden als keuze- examenvak in het vrije deel.

In het vrije deel kan geen onderdeel gekozen worden van het vak Kunst, bijvoorbeeld Kunst

(Algemeen) of Kunst (Beeldende vormgeving). Alleen het hele vak met alle slu kan gekozen

en aangeboden worden.

Voor die leerlingen die al Kunst in het profiel gekozen hebben en nog een andere Kunstvariant

in het vrije deel willen kiezen kan de school een Kunst Plus-variant aanbieden. Daarin

wordt Kunst (Algemeen) vervangen door een verdieping en of uitbreiding van de in het vrije

deel gekozen variant.

 

Profielen en het geheel vrije deel

Het vak Kunst (Algemeen), zonder Kunst (Beeldende vormgeving), Kunst (Dans), Kunst

(Drama), Kunst (Muziek), kan aangeboden worden in het geheel vrije deel. Het cijfer dat de

leerling haalt voor het centraal examen Kunst (Algemeen) wordt opgenomen in een

combinatiecijfer (Het gemiddelde van een aantal kleine vakken uit het gemeenschappelijk deel

en het profielwerkstuk). Het telt zo mee voor de slaag/zakbeslissing.

 

Tenslotte

De vernieuwde examenprogramma’s zijn te downloaden via de SLO en bij www.tweedefaseloket.

nl/examenprogramma

Er zijn handreikingen geschreven voor het schoolexamen. Ook die zijn via de SLO te

downloaden.

De syllabi voor Kunst (Algemeen), Kunst (Drama), Kunst (Dans)… etc, Tekenen,

Handvaardigheid, Textiele vormgeving en Muziek zijn waarschijnlijk vanaf mei 2006

beschikbaar.

Voor zowel de examenprogramma’s, de syllabi als de handleiding geldt nog een voorbehoud.

Het werkveld is in afwachting van toegezegde aanvullende regelgeving inzake

examenprogramma’s en terminologie.

 

 

Terug naar overzicht veranderingen na 2007