ITEMS UIT HET EXAMENPROGRAMMA VOOR KUNST ALGEMEEN:

Massacultuur - massa - cultuur:

 

Cultuur = beschaving - civilizatie ( toestand van beschaafdheid van een samenleving) maar ook: het verbouwen van gewassen (= de oorsprong van cultuur)

Massa = grote hoeveelheid; grote hoop; meute; een geheel, gevormd door verschillende delen

 

Een definitie van Massacultuur uit het woordenboek : Massacultuur is de cultuur van de grote massa, gekenmerkt door onpersoonlijkheid en oppervlakkigheid

 

Massacommunicatie = vorm van communicatie waarbij gebruik word gemaakt van technische middelen die de informatie verzendende instantie in staat stellen gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig grote aantallen, veelal ruimtelijk verspreide mensen, met haar boodschappen te bereiken. Kenmerk van massacommunicatie is dat de informatieverstrekking uitgaat van 'professionele communicators' die hun taak verrichten binnen formele instellingen, de 'massamedia' ( pers, radio, film, televisie, internet enz.)

 

Het begrip massa is tegelijkertijd een heel duidelijk en toch ook een heel abstract begrip: het is een 'soort' gelijksoortigheid.

 

DE massa = een vage term/aanduiding. Gemiddelden en voorspelbaarheid betekenen meetbaarheid.

 

We gaan in de komende weken met het onderwerp MASSACULTUUR aan de slag. Maar voordat jullie daarover van mij informatie krijgen, wil ik jullie eerst zelf eens laten kijken naar de belangrijke kunstenaars, modeontwerpers, fotografen, architecten, acteurs, regisseurs en dansers van deze tijd.

 

 

Onderwerp: Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw

 

Subdomein: Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw

Kunst en religie, levensbeschouwing

Kunst en esthetica

Kunstenaar en opdrachtgever; politieke en economische macht

Kunst en vermaak

Kunst, wetenschap en techniek

Kunst intercultureel