CKV.


Op deze CKV pagina een introductie van de thema's waarmee we werken.

 

Leerlingen krijgen ckv in de bovenbouw in klas 4 havo en 4 en 5 vwo. We hebben in klas 4 twee thema’s: De Stad en Helden. In 5 vwo hebben we wisselende thema's: RAUW, TIJDGRIJPERS en CONTEXT COLLAPSE zijn voorbeelden.

 

DOELSTELLING THEMA DE STAD

Onze doelstelling met het vak CKV is leerlingen introduceren in de breedte van het culturele veld. Leerlingen bezoeken een breed scala aan voorstellingen waarbij high-art en low-culture afgewisseld worden. Culturele activiteiten zijn de kern van het vak CKV, en moeten volgens de exameneisen – die wij van harte ondersteunen - van algemeen erkende kwaliteit zijn. We gaan met leerlingen in klas 4 vrijwel elk jaar naar de Fundament Foundation tentoonstelling in Tilburg en bekijken het thema De Stad dan vanuit wisselende perspectieven: Let’s Space! Legde de nadruk op de ervaring en beleving van ruimte in de stad; Painting All Over! op expanded paintings, muurschilderingen en graffiti in de stad en Highlights/Lowlights laat de leerlingen de stad ervaren en zien door de bril van de kunstenaar die door de stad zwerft (dit concept is afgeleid van de situationisten, die in de jaren 70 zwerftochten door de stad organiseerden waarbij zij de stad op allerlei nieuwe manieren wilden ervaren: La Dérive). Kijk op www.fundamentfoundation.nl voor deze educatieve projecten en de docentenhandleidingen. In het eerste semester staan in de CKV lessen de kunstdisciplines beeldende kunst, architectuur, design en moderne dans centraal.

 

OP EXCURSIE MET CKV

Leerlingen bekijken eerst de stad Tilburg met een andere-dan-dagelijkse blik (gericht op de kunst, cultuur en allerlei sociale en culturele aspecten). We gaan in klas 4 elk jaar ook op excursie, vaak naar Rotterdam, waardoor leerlingen de eigen stad leren vergelijken met een andere stad, met weer een heel ander cultureel klimaat. Leerlingen werken op de Kop van Zuid in groepen aan een presentatie van een architectuurproject: dit presenteren zij later in de klas aan elkaar. We bezoeken daarnaast het Museum Boijmans van Beuningen, waarbij leerlingen eveneens werken aan een presentatie over kunst die zij in de lessen aan elkaar uitwisselen.

 

CULTURELE ACTIVITEITEN & TILBURGSE PODIA

In overleg met docenten gaan leerlingen bekijken wat zij daarnaast nog meer aan culturele activiteiten willen ondernemen. We maken daarbij gebruik van alle podia die we in de stad Tilburg hebben: Paradox, filmfoyer, De Schouwburg en concertzaal, 013, De Vorst, Cinecitta. Leerlingen worden zoveel mogelijk gestimuleerd verschillende soorten culturele activiteiten te bezoeken: van jazz concerten tot streetdance-voorstellingen; van cabaret tot moderne dans etc. In de lessen krijgen zij inleidingen in de verschillende kunstdisciplines, waardoor zij tijdens de voorstellingen zelfstandig een mening kunnen vormen.

 

THEMA HELDEN

In semester 2 gaan we verder met het Thema Helden. Daarbij staan de kunstdisciplines film, fotografie, muziek, mode en theater centraal. Leerlingen krijgen een algemene inleiding in de discipline film. Zij leren aan de hand van voorbeelden hoe zij een filmanalyse (semiotisch model) kunnen maken. Daarna gaan zij zelf naar een film (in een andere bioscoop dan zij doorgaans bezoeken) en maken daarvan in de lessen een filmanalyse. Nadat zij deze introductie gehad hebben, krijgen zij tijdens de lessen nog introducties in animatiefilm en fotografie. In de lessen hebben zij gewerkt aan hun eigen film of fotografie opdracht (maken van synopsis, storyboard en voorbereiding filmproductie). Zij maken daarna hun eigen product en presenteren dit aan elkaar in de laatste lessen.

 

WISSELENDE THEMA'S IN 5 VWO

In 5 vwo staan wisselende thema's centraal. Zo hebben we het thema Reizen gehad, dit thema kon op verschillende manieren ingevuld worden: op een letterlijke manier (reizen van A naar B en kennismaken met andere culturen) maar ook op een figuurlijke manier (imaginair reizen). Per jaar kiezen we voor de aansluiting bij de tentoonstellingen van Fundament Foundation in Tilburg of bij actuele onderwerpen of perspectieven. In schooljaar 2008-2009 hebben we het spel Q-rator gedaan, naar aanleiding van de tentoonstelling Wanderland. In schooljaar 2009-2010 en 2010-2011 werkten we met de onderzoeksopdrachten van Twist&Shine in het kader van de tentoonstelling Stardust. Kijk op www.fundamentfoundation.nl voor deze educatieve producten en docentenhandleidingen. In 2011-2012 hebben we met het thema RAUW van Fundament gewerkt (naar aanleiding van de tentoonstelling 'RAW'). In 2012-2013 en 2013-2014 hebben we naar aanleiding van de tentoonstelling SLOW BURN van Fundament Foundation met TIJDGRIJPERS gewerkt. In 2014-2015 werken we met het thema 'CONTEXT COLLAPSE' een door onszelf ontwikkeld CKVthema.  

 

KUNSTDOSSIER

Leerlingen krijgen in klas 4 een A4 Dummie. Daarvan maken zij hun eigen kunstlogboek of kunstdossier. Alle opdrachten uit de lessen, alle schetsen, collages, tekeningen, kaartjes, reflectieopdrachten, informatie over kunstdisciplines uit de lessen, alle verslagen, foto’s plakken zij in dit kunstdossier. Zo leggen zij hun culturele ontwikkeling vast. Wanneer leerlingen in klas 5 vwo terugblikken op het vak CKV, en door hun eigen kunstdossier bladeren, valt hen vaak op hoeveel zij in die twee jaar gedaan hebben bij het vak CKV en hoe breed en gevarieerd het programma geweest is.

 

Marie-Thérèse van de Kamp, kunstcoördinator CKV