EXTRA CHECKLIST VOOR HET LEREN VOOR DE TOETS KUNST ALGEMEEN - PWW 1

 

1) kunst analyse begrippen: We hebben in de lessen accenten gelegd op het leren kunst analyseren. Je hebt daarbij een schema van de begrippenlijst gehad (gekleurde A4tje nog een keer in de bijlage als pdf meegestuurd, en de beknopte uitleg kun je in het rode boekje lezen - voor muziek stuur ik hierbij ook een bijlage mee met extra uitleg voor diegenen die muziektermen moeilijk vinden). De begrippen van het gekleurde schema moet je kennen, begrijpen en kunnen toepassen op voorbeelden - ook op nieuwe voorbeelden die we niet in de les besproken hebben. Ik heb daar wel vertrouwen in dat jullie dat goed lukt: de voorbeelden die we in de lessen besproken hebben, lieten zien dat jullie dat al behoorlijk goed kunnen.

 

2) Het blauwe boekje van Massacultuur bevat als het goed is notities van jullie die je hebt gemaakt in de les toen ik de leerstof voor de proefwerkweek doorgegeven heb. Twijfel je daarover: bespreek het morgen even met een klasgenoot om te vergelijken. De pagina's beschrijf ik hier ook maar ze zijn niet genummerd (dus vandaar even checken met een klasgenoot als je twijfelt). Pagina  met de definitie van massacultuur (t.m DE massa etc. meetbaarheid -> goed kennen). Dan de samenvatting op 1 A4: Massacultuur & Postmodernisme en de Cultuur van het Moderne. Dan komt een blad met een vergelijking tussen postmodernisme en modernisme  - kijk maar eens wat je daar nu van begrijpt. Vragen kun je in de kua les na de herfstvakantie nog stellen. Dan komt een blad met 'Massacultuur vanaf 1950'. Daarop zie je vetgedrukte teksten. Dat zijn de onderdelen die je moet begrijpen. Die begrippen neem ik met jullie op 4 november met jullie nog even goed door om te checken of je alles begrijpt. (Uitleg hierover heb je gelezen toen je jouw 2e conceptmap maakte). Dan komt er nog een blad met 'Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw" en dat is een hulpmiddel voor het leren voor de toets. Daarin kun je zien wat je moet kennen en hoe je dat kunt leren en oefenen.

 

3) Afdeling II Palet Massacultuur - kern van de leerstof + Inzicht: je hebt conceptmaps gemaakt, over de tekst van afdeling 2. Op basis daarvan heb je inhoudelijke kennis van de kern van de leerstof gekregen en heb je ook inzicht gekregen in hoe verbanden tussen onderdelen liggen.

 

Wat kun je verwachten in de toets? Zowel vragen waarbij je kennis moet reproduceren (denk aan de definitie van massacultuur; kenmerken van het postmodernisme; begrijpen van het verschil tussen massacultuur en postmodernisme); als vragen waarbij je kennis moet toepassen op een nieuw voorbeeld: zoals het toepassen van begrippen van kunst analyse op een nieuw voorbeeld uit de kunst. Tot slot ligt bij een proefwerk van kunst algemeen altijd een accent op kunst analyseren. Nog een tip: denk eens na wat je ook allemaal geleerd hebt over architectuur en de stad (bij CKV), wat je hebt geleerd over design en kunst (door te kijken naar de 5 voorbeelden die jij mooi vond), wat je hebt geleerd over kunst analyseren - door het zelf te doen en door naar voorbeelden te kijken in de les (denk aan het voorbeeld van het Disney reclame filmpje en het filmpje van Dismaland van Banksy). Een proefwerk van kunst algemeen is dus een beetje vergelijkbaar met de manier van leren in de les: leren doe je ook door heel goed te kijken en luisteren en verbanden proberen te leggen tussen wat je weet (over massacultuur, over postmodernisme) en wat je ziet. Nauwkeurig kunnen beschrijven wat je ziet (begrippen voor kunst analyse) zoals je dat in de kunst analyse opdracht moest doen, komt ook weer terug in de toets.

 

In de bijlage die je via magister ontvangt, zie je nog een oefening die je kunt doen als voorbereiding.

 

Veel succes, mocht je nog vragen hebben: mail dan gerust, dat mag altijd

 

Hartelijke groet van Marie-Thérèse van de Kamp